Geboorteakte

Dienst Burgerlijke Stand
gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.774.35.03
02.761.27.80
civil.burger@woluwe1200.be
      

Van september tot juni

 • maandag en vrijdag: van 8u tot 13u
 • woensdag: van 8u tot 15u
 • dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u
  (aflevering laatste ticket om 18u30)

juli en augustus

 • maandag, dinsdag en vrijdag: van 8u tot 13u
 • woensdag: van 8u tot 15u
 • donderdag: van 8u tot 19u
  (aflevering laatste ticket om 18u30)

 

Bestel hier uw geboorteakte online

De aangifte geschiedt in de gemeente van de geboorteplaats, van 8u tot 12u30u, binnen de veertien dagen van de geboorte (zater-, zon-, en feestdagen inbegrepen). Op dinsdag- en vrijdagochtend (zich aanmelden om 8u30) moet deze aangifte  gedaan worden in de kliniek “Saint-Luc”, 10de verdieping.

De aangever (vader, moeder, of andere persoon zoals dokter vroedvrouw, directie van de materniteit) moet volgende documenten voorleggen:

 • huwelijksboekje van de ouders
 • identiteitskaart van de ouders
 • attest van de geneesheer
 • origineel afschrift van de prenatale erkenningsakte

 Documenten die aan de declarant worden afgeleverd:

 1. geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen
 2. attest om de zwangerschapsvergoeding en/of de rustvergoeding na bevalling te bekomen
 3. een bericht betreffende de vaccinatie tegen kinderverlamming
 4. vijf uittreksels van de geboorteakte bestemd voor sociale doeleinden (ziekenfonds, kinderbijslag, …).

N.B. De attesten 1 en 2 worden slechts één maal afgeleverd. Zelfs bij verlies van het origineel levert het gemeentebestuur geen duplicaat af.