Bulletin van schriftelijke vragen

Gemeentehuishuis – voortuin

 

De gemeenteraadsleden hebben het recht om vragen om schriftelijke vrgen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen. Ze worden niet behandeld tijdens de raadsvergaderingen maar gepubliceerd in het bulletin van vragen en antwoorden die hieronder kunnen worden geraadpleegd:

De mondelinge vragen worden behandeld tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad, tenzij het onderwerp van de vraag een behandeling in besloten vergadering vereist.

 

Bulletin van vragen en antwoorden – 2017
Bulletin van vragen en antwoorden – 2016
Bulletin van vragen en antwoorden – 2015
Bulletin van vragen en antwoorden – 2014

 

Voor de raadpleging van vorige bulletins:

Gemeentesecretariaat
2, Paul Hymanslaan
02.761.27.59 – 02.761.28.25
secretariat@woluwe1200.be