Adreswijzigingen

changement d'adresse

Dienst Bevolking
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.27.86
pop.bevolk@woluwe1200.be
        

Van september tot juni

  • maandag en vrijdag: van 8u tot 13u
  • woensdag: van 8u tot 15u
  • dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u
    (aflevering laatste ticket om 18u30)

Juli en augustus

  • maandag, dinsdag en vrijdag: van 8u tot 13u
  • woensdag: van 8u tot 15u
  • donderdag: van 8u tot 19u
    (aflevering laatste ticket om 18u30)

 

Bied u aan op de dienst Bevolking binnen de 15 dagen volgend op uw verhuizing, in het bezit van uw identiteitskaart.
Eén enkele persoon kan de alle stappen afhandelen in naam van het hele gezin (mits voorlegging van alle identiteitskaarten).

Na de aangifte vindt een onderzoek plaats door de wijkagent om na te gaan of het opgegeven adres overeenstemt met de werkelijke verblijfplaats.

Na teruggave van de identiteitskaart, dient u het inschrijvingsbewijs voor te leggen van uw voertuig om er het nieuwe adres op te vermelden.

 

Definitief vertrek naar het buitenland

Bied u aan op de dienst Bevolking met de identiteitskaarten van alle personen van het gezin die het grondgebied verlaten.

Indien vereist ontvangt u een bewijs van schrapping uit het bevolkingsregister (certificaat model 8), na ondertekening ervan door de bevoegde overheid.