Wijkcomités

Wolu-Inter-Quartiers
Overkoepelende vereniging van de wijkverenigingen op het grondgebied van de gemeente
Centrum Pleiaden
Steenboklaan, 1A
02.762.39.44
woluinterquartiers@hotmail.com
www.wiq.be