Overlegcommissie

Het gemeentehuis gezien vanaf het Pechère park

 

De Overlegcommissie geeft advies over de vragen i.v.m. ruimtelijke ordening alvorens een stedenbouwkundige, verkavelings- of milieuvergunning te overhandigen of alvorens een stedenbouwkundig plan of reglement toe te passen. Dit gebeurt in openbare zitting, tijdens dewelke elkeen die gevraagd heeft om gehoord te worden, zich kan manifesteren: aanvragers, buurtbewoners, verenigingen, commissieleden.

Ontdek hier hoe de overlegcommissie functioneert

 

Dagordes en processen-verbaal van de overlegcommissies

 

Jaar 2018

Agenda van de overlegcommissie van 18/05/2018

Proces-verbaal van de overlegcommisie van 20/04/2018
Agenda van de overlegcommissie van 20/04/2018

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 23/03/2018
Agenda van de overlegcommissie van 23/03/2018

Proces-verbaal ven de overlegcommissie van 02/03/2018
Agenda van de overlegcommisie van 02/03/2018

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 09/02/2018
Agenda van de overlegcommissie van 09/02/2018

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 19/01/2018
Agenda van de overlegcommissie van 19/01/2018

 

Jaar 2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 22/12/2017
Agenda van de overlegcommissie van 22/12/2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 01/12/2017
Agenda van de overlegcommissie van 01/12/2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 10/11/2017
Agenda van de overlegcommissie van 10/11/2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 13/10/2017
Agenda van de overlegcommissie van 13/10/2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 22/09/2017
Agenda van de overlegcommissie van 22/09/2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 10/07/2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 30/06/2017
Agenda van de overlegcommissie van 30/06/2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 23/06/2017
Agenda van de overlegcommissie van 23/06/2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 02/06/2017
Dagorde van de overlegcommissie van 02/06/2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 12/05/2017
Dagorde van de overlegcommissie van 12/05/2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 21/04/2017
Dagorde van de overlegcommissie van 21/04/2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 31/03/2017
Dagorde van de overlegcommissie van 31/03/2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 10/03/2017
Dagorde van de overlegcommissie van 10/03/2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 03/03/2017
Dagorde van de overlegcommissie van 03/03/2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 17/02/2017
Dagorde van de overlegcommisie van 17/02/2017

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 13/01/2017
Dagorde van de overlegcommissie van 13/01/2017