Vormvoorwaarden van de dossiers voor de aanvraag een stedenbouwkundige vergunning

Vanaf 1 mei 2014 moeten de dossiers voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning aan nieuwe vormvoorwaarden voldoen. Deze nieuwe vorm is vastgelegd in het nieuwe besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat op 12 maart 2014 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad onder de noemer ‘Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning’.

Dit nieuwe besluit is van toepassing op alle vergunningsaanvragen en heft het oude besluit van 17 januari 2002, gewijzigd op 11 april 2003, op.

Het besluit somt de inhoud op van de verschillende types dossiers voor de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen met de bedoeling om de aanvragen eenvoudiger te maken (administratieve vereenvoudiging) terwijl het ook rekening houdt met de evolutie van de stedenbouwkundige reglementering van de voorbije tien jaar.

Bovendien maakt het betalingsbewijs van de dossierkosten voortaan deel uit van het dossier voor de stedenbouwkundige vergunning. De dossierkosten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 april 2014, worden beschreven in het reglement  « Heffingen » dat te vinden is op de website van de gemeente.