Kinderdagverblijven

crèches

Dienst Kinderdagverblijven
Jean Monnetlaan, 2
02.761.28.73
02.774.36.81 (fax)
v.vandenmuisenberg@woluwe1200.be
          Van maandag tot vrijdag
Van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 17u

 

De inschrijvingen worden gegroepeerd, vanaf 3 maanden na de geboorte, en gebeuren enkel op afspraak.
Voor een afspraak: 02.774.36.80 – maandag tot vrijdag van 10u tot 12u.
Voor alle andere info: 02.774.36.84 – maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en van 13u30 tot 16u30.

 

In Sint-Lambrechts-Woluwe zijn er 8 gemeentelijke kinderdagverblijven (zeven Franstalige en één Nederlandstalige) die kinderen opvangen van 0 maanden tot 36 maanden, onderverdeeld in 2 groepen: kindjes jonger dan 18 maanden en de peuters van 18 tot 36 maanden.
Alle personeelsleden zijn professioneel gevormd overeenkomstig de richtlijnen van “l’Office de la Naissance et de l’Enfance (O.N.E.) – Franstaligen” en Kind en Gezin – Nederlandstaligen en ontvangen regelmatig voortgezette vormingen (vormingen in uitoefening van de functie).
De maaltijden worden bereid, rekening houdende met de voedingswaarden en de voedingsbehoeften van de kinderen. De kinderverzorgsters staan in voor de bereiding van de zuigflessen en de controle van de maaltijden, ter plaatse klaargemaakt door hiertoe gevormd keukenpersoneel.
Sessies psychomotoriek worden georganiseerd.
Om de verantwoordelijken bij te staan in geval van eventuele psychologische problemen bij kinderen, is er voor alle kinderdagverblijven een psychologische ondersteuning ten belope van meerdere uren per maand.

Verscheidene geneesheren worden aangeduid om de medische opvolging te verzekeren van de kinderen in de kinderdagverblijven (Franstaligen). De geneesheer van het kind kan worden gecontacteerd in geval van problemen met het kind tijdens het verblijf (Nederlandstaligen).

Het beheer van de wachtlijst gebeurt volgens de prioriteitscodes, zoals hieronder gedefinieerd, en volgens de chronologische volgorde van inschrijving:

  • Code 1: delicate sociale situatie, alleenstaande ouder, tweeling, tweede kind op hetzelfde moment in het kinderdagverblijf, gemeentelijk personeel, adoptie, inkomens van beide personen samen zijn lager dan 2.000 € netto per maand, plaatsing door de rechter;
  • Code 2: ouders werken beiden, inkomens tussen 2.000 en 4.000 € netto/maand;
  • Code 3: ouders werken bij de EU of de NAVO, genieten van een samengeteld inkomen van 4.000€ netto/maand, één of beide ouders werkzoekende, zijn nog niet gevestigd op het gemeentelijke grondgebied.
  • Code 4: samengetelde inkomens hoger dan 6.000 € netto / maand;
  • Code 5: gemengde situaties.
  • In overeenstemming met de beslissing van de Gemeenteraad wordt er voorrang gegeven aan de ouders die in Sint-Lambrechts-Woluwe gedomicilieerd zijn.

 

Kinderdagverblijf Princesse Paola
Roodebeeksteenweg, 280
02.762.61.92 (kinderdagverblijf)
02.762.61.53 (vooropvang)
02.762.61.92 (fax)
creche.princesse.paola@skynet.be

Vooropvang Les Iles d’Or
(van 18 tot 36 maanden)
Paul Hymanslaan, 121b
02.762.61.29
02.762.61.29 (fax)
creche.ilesdor@woluwe1200.be

Kinderdagverblijf Prince Baudouin
Kroninglaan, 63
02.762.61.35
c.vandenbossche@woluwe1200.be
c.vanvooren@woluwe1200.be

Kinderdagverblijf Saint-Lambert
Sint-Lambertusberg, 2
02.762.61.54
02.762.61.54 (fax)
creche.saintlambert@woluwe1200.be

Kinderdagverblijf Les Trois Mâts
Théodore De Cuyperstraat, 169
02.762.63.39
02.762.63.46 (fax)
creche.3mats@woluwe1200.be

Kinderdagverblijf Sarah Goldberg
Kleurenprachtlaan, 17
02.761.29.21/22
creche.sarahgoldberg@woluwe1200.be

Kinderdagverblijf Kangourou
Arianelaan, 17
02.761.23.17
02.761.23.18 (fax)
kangourou@cameleon.be

Kinderdagverblijf Roodebeek
(0 tot 36 maanden – nl)
Roodebeeksteenweg, 322
Verantwoordelijken : Imelda De Maegd en Ingrid De Backer
02.762.61.78
kdv_roodebeek@woluwe1200.be

In het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke kinderdagverblijven wordt onder andere bepaald dat ouders die voltijds werken en in Sint-Lambrechts-Woluwe wonen, voorrang krijgen.
Raadpleeg de website van Kind en Gezin voor de tarieven van de kinderdagverblijven: www.kindengezin.be.