Gelijkheid van kansen

Dienst GSST
Cel Gelijke kansen
Tomberg, 123 (1ste verdieping)
02.761.28.84
fase.gsst1@woluwe1200.be
      Van maandag tot vrijdag
Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 16u30

 

Tegenwoordig horen we meer en meer over gelijkheid van kansen praten. Maar wat is gelijkheid van kansen? In welk levensdomein kunnen we erover spreken? Vanwaar komt dit begrip?

Gelijkheid van kansen betekent dat individuen over dezelfde kansen, over dezelfde mogelijkheden beschikken om zich maatschappelijk te ontwikkelen, ongeacht sociale of etnische afkomst, geslacht, financiële mogelijkheden van de ouders, geboorteplaats, religieuze overtuiging, of eventuele handicap.

Gelijkheid van kansen is dus een breed begrip dat heel wat verschillende thema’s omvat. De meest gebruikelijke, die door het Brussels Gewest werden vastgelegd, zijn:

 • de gelijkheid tussen vrouwen en mannen;
 • de strijd tegen partnergeweld en geweld binnen het gezin;
 • racisme en discriminatie van minderheden;
 • ongelijkheid te wijten aan een handicap;
 • discriminatie van LHBT’s (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transseksuelen);
 • de toegang tot de gezondheidszorg

De cel Gelijkheid van Kansen stelt voortaan haar eigen brochure, die eind 2014 uitkwam, ter beschikking van het publiek. Deze brochure heeft tot doel om het begrip ‘gelijkheid van kansen’ zo goed mogelijk uit te leggen en aldus een antwoord te bieden op de meest courante vragen. Benevens de theoretische uitleg bevat de brochure ook een kennistest en een lijst met nuttige contacten. De brochure ligt ter beschikking in de hal van het gemeentehuis en in de kantoren van de cel Sociale Actie, Tomberg 123 (1ste verdieping).

 

Download hier de informatiebrochure Geleikheid van kansen.

 

De verschillende acties van de Cel Gelijkheid van kansen

Wereldaidsdag – 1 december

Ieder jaar opnieuw worden er rond de periode van Wereldaidsdag sensibiliseringsacties voor het grote publiek georganiseerd. Tijdens bepaalde edities hebben de jongeren van het 4de leerjaar in het secundair onderwijs deelgenomen aan animaties rond dit thema. Deze sessies werden in samenwerking met de jeugddienst en gespecialiseerde gastsprekers in de scholen georganiseerd in de vorm van animaties per klas.
De jongeren konden daarna een geïmproviseerde voorstelling over dit thema bijwonen. Wij werken samen met het Centrum voor Gezinsplanning en Seksuologie (CGS) en de Jeugddienst, en verdelen op strategische plaatsen sensibiliseringsmateriaal.
In 2016 waren wij aanwezig in de metrostations Tomberg (voormiddag) en Roodebeek (namiddag).

 

Tijdens de editie 2015 werd u de tentoonstelling ‘Leven & HIV vandaag’ voorgesteld.

Via een reeks getuigenissen, foto’s en video’s heeft het Aidspreventieplatform ons deze nieuwe tentoonstelling ter beschikking gesteld. U ontdekte er getuigenissen van mensen die leven met HIV, van families, van gezondheidswerkers of van verenigingen. Deze mensen wilden hun ervaringen die ze van ver of dichtbij met de ziekte meegemaakt hebben met ons delen.
Deze tentoonstelling heeft plaatsgevonden van 23 tot 27 november 2015, in de hall van het gemeentehuis.

 

Vrouwendag – 8 maart

Ieder jaar zijn er verscheidene activiteiten in het kader van de Vrouwendag om het publiek te sensibiliseren rond dit thema. Het gaat om een film- en theatervoorstelling, een lezing rond het thema vanuit medisch standpunt gevolgd door een debat over de gelijkheid van man en vrouw enz… Deze Vrouwendag is ook de gelegenheid om actie te voeren tegen partner- en intrafamiliaal geweld, en om denkgroepen samen te stellen rond de veiligheid van vrouwen ouder dan 55 jaar.

Tijdens de editie van 2016 kon u «Loin de Linden» ontdekken, een fijnzinnig, boeiend en humoristisch stuk; een zowel sensueel als historisch werk dat door twee grote actrices wordt gedragen: Véronique Dumont en Valérie Bauchau.

In 2017 hebben wij u een conferentie-debat aangeboden rond vrouwen en hun plaats in de geschiedenis en de cultuur, met als belangrijkste genodigde: Faouzia Charfi, natuurkundige, auteur, hoogleraar aan de Universiteit van Tunis en tevens politica. De conferentie werd gepresenteerd door Béatrice Delvaux, hoofdredactrice van de krant Le Soir. Het evenement werd opgeluisterd met de voorlezing door Actrice Geneviève Damas van fragmenten uit het boek « Rêves de femmes, une enfance au harem » (Fatima Mernissi) en de liederen van sopraan Soumaya Hallak.

 

Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen – 25 novembre

Elk jaar sensibiliseren wij het publiek om het witte lint te dragen door op 25 november pins voor de preventiecampagne van het Brussels Gewest te verdelen. Wij hebben onze eigen kaarten gecreëerd : « face à la violence ne restez pas de marbre ! » en « Je suis bleu de toi ».
Momenteel werken wij aan een charter tegen seksisme, dat in 2018 zal uitkomen.

 

De Veertiendaagse van de Gelijkheid van Kansen

Naar aanleiding van de « Veertiendaagse van de Gelijkheid van Kansen», voeren wij sensibiliseringsacties over uiteenlopende thema’s, bij voorbeeld sensibilisering rond ethnoculturaliteit via de vertoning van een film, een documentaire, of een conferentie-debat.

In 2014 werden er sensibiliseringsacties gevoerd over het thema van de gehandicapte persoon in samenwerking met verenigingen gevestigd op het grondgebied van de gemeente maar ook met enkele instellingen van buiten onze gemeente. Twee weken lang werd er een ruim en gevarieerd programma aan het publiek aangeboden, met dank aan de subsidies toegekend door het Brussels Gewest.

 

Ben je een jongen of een meisje? T’es fleur ou t’es chou ?

In het voorjaar van 2016 organiseerde onze gemeente haar nieuwe sensibiliseringscampagne « Ben je een jongen of een meisje?-T’es fleur ou t’es chou? » om de gelijkheid tussen jongens en meisjes te bevorderen. In het kader van deze actie, werden er animatiesessies voorgesteld in de tweede kleuterklas, gebaseerd op het boek « T’es fleur ou t’es chou ? » van Gwendoline Raisson, en dit in 9 scholen op het gemeentelijk grondgebied. In samenwerking met een ervaren animatrice werd deze activiteit aangeboden aan de leerlingen, maar wel aangepast aan hun jonge leeftijd. Wat betreft de methodologie, was het doel i.v.m. het begrip gender om iedereen zo veel mogelijk te doen nadenken over het anders-zijn: Wie doet wat en hoe? Worden de rollen geconstrueerd en verdeeld? Er volgt dan een inspanning tot reflectie door middel van de dagelijkse activiteiten van de kinderen (de spelletjes), om vragen te stellen over de denkbeelden en voorstellingen van het kind.

Daarnaast sensibiliseren wij de jonge ouders (inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe), in het bijzonder de kersverse papa’s. Het is de bedoeling om de nadruk te leggen op de gelijke rollen tussen de moeder en de vader binnen het gezin.

 

Informatie voor het publiek

Naar aanleiding van de verschillende evenementen in de gemeente, bemannen wij een infostand, waar wij u tal van informatiedragers aanbieden, zoals:

 • de Dag van de Vrouw;
 • de Rally van de Duurzame Ontwikkeling (17 mei 2015);
 • het Dynamifeest (eind augustus);
 • e ‘Kinderen en Ouders toegelaten’-Dag (in de loop van de maand april)…

De Cel Gelijkheid van Kansen maakt van deze evenementen ook gebruik om er haar 0-5-30- actie voor te stellen en het publiek op die manier te sensibiliseren voor het thema «0 sigaretten, 5 porties fruit of groenten, 30 minuten sport per dag», een project dat sinds 2014 loopt. Een uitgebreid gamma brochures wordt ter beschikking gesteld van het publiek.

 

Het vrouwelijk ondernemerschap

Op 4 oktober 2016 heeft er een conferentie plaatsgevonden bestemd voor alle vrouwen die zich aan het ondernemerschap willen wagen.
In samenwerking met het platform Women in Business werden er door Impulse verschillende kerncijfers en hulpmiddelen geïntroduceerd:

 • Hoe ziet het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel eruit? Wat zijn de kerncijfers?
 • Wat zijn de specifieke kenmerken en uitdagingen voor vrouwelijke ondernemers?
 • Welke middelen bestaan er om vrouwelijke ondernemers te stimuleren, te informeren en te begeleiden?

Momenteel werkt de Cel Gelijkheid van Kansen aan nieuwe projecten om het vrouwelijk ondernemerschap meer in de kijker te plaatsen, om aldus een uitsluitend uit vrouwen bestaand economisch netwerk te kunnen creëren binnen onze gemeente.

 

Voorbereiding op het Pensioen

Op 29 november 2016 organiseerden wij voor de burgers die weldra met pensioen gaan een conferentie gericht op alle personen die deze nieuwe levensfase zo goed mogelijk willen voorbereiden. Deze conferentie werd geleid door de heer Pierre Degand, stichter van Sequoia Ways (Platform voor jonge gepensioneerden).

Er werd ingegaan op verscheidene kwesties:

Hoe gaat men om met dit nieuwe bestaan, hoe beschrijft men zijn emoties aan de familie of hoe behoudt men zijn sociaal leven? Hoe vult men zijn dagen in met een nieuwe activiteit, een hobby? Hoe vindt men een project voor dit tweede leven dat eraan komt.

 

Ik hou van hem/haar: een beetje, veel…

Geweld tussen liefdespartners wordt steeds banaler en begint meer en meer deel uit te maken van het dagelijks leven. Heel wat studies tonen aan dat jongeren steeds vaker geconfronteerd worden met geweld in hun relatie. Volgens de Federatie Wallonië Brussel bevestigen negen van de tien jongeren binnen hun relatie reeds het slachtoffer geworden te zijn van geweld, waarbij het voornamelijk verbaal, psychologisch of moreel geweld betreft.

De voorstelling « Ik hou van hem/haar: een beetje, veel … Geweld en amoureuze relaties in het Facebooktijdperk », aangeboden door het Brocoli Théâtre, is relevant met het oog op de sensibilisering van het soort publiek dat de laatste graad van het secundair onderwijs bevolkt.

Op 10 maart 2017 werden de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar uit verschillende middelbare scholen van Sint-Lambrechts-Woluwe uitgenodigd in het Sint-Michielstheater, om deze voorstelling, die door een voor jongeren bedacht werd bij te wonen.

Het theaterstuk focust op verschillende vormen van ≪liefdes≫geweld (verbaal, psychologisch, seksueel, fysiek…) en stelt op concrete en toegankelijke wijze de banalisering van dit soort geweld – dat deel uitmaakt van het dagelijks leven en nog verder uitbreiding neemt door de nieuwe technologieën – én de kwalijke aanvaarding ervan in het onderbewustzijn van de jeugd in vraag.

Daarop volgde een debat tussen het aanwezige publiek, de acteurs en enkele experts inzake partnergeweld, zoals de vzw La voix des femmes en de dienst Gezinsplanning van Sint-Lambrechts-Woluwe.

 

Opleiding gebarentaal

In samenwerking met de vzw CREE volgen leden van het gemeentepersoneel cursussen gebarentaal.
Om doven en slechthorenden een dienstverlening op maat te kunnen aanbieden, vervolgt deze groep haar leerproces, met deze opleiding die elk jaar intensiever wordt. De basisbeginselen van de taal, de uitdrukkingen en het rollenspel worden geoefend.

Dankzij deze lessen aangeboden door de vzw CREE , hebben de gemeentelijke administratieve en sociale teams die in rechtstreeks contact staan met de bevolking nu minstens één personeelslid dat in staat is om de betrokken burgers te verwelkomen.. De onthaaldienst van het OCMW, beschikt eveneens over deze nieuwe troef.

 

Voor binnenkort

Bomen met sjaals

Kapstokken met sjaals voor de daklozen

De winter nadert, de temperaturen en de weersomstandigheden veranderen. Wie heeft er nog nooit aan deze personen zonder vaste verblijfplaats gedacht die de kou in onze straten moeten trotseren?
In deze geest van solidariteit en vrijgevigheid zullen er drie boomvormige kapstokken onder het afdak tussen de banken van het René Pecherepark recht tegenover het gemeentehuis geplaatst worden. Wij nodigen u uit om uw sjaals, handschoenen of mutsen tijdens de week van 27 november tot 1 december 2017 aan onze boomkapstokken te komen hangen.

Om daarbij ook de harten van de allerarmsten te verwarmen, kan er bij de sjaals, handschoenen of mutsen eventueel een bemoedigend woordje gevoegd worden. Hier volgen enkele voorbeelden: «Ik ben van niemand, als u het koud hebt, ben ik van u», «neem mij mee om u te verwarmen», «Ik ben geen verloren voorwerp, als u mij nodig hebt, neem mij dan mee».
Na afloop van de actie zullen de sjaals, handschoenen en mutsen door de cel Gelijkheid van Kansen naar daklozencentra gebracht worden.

 

Tentoonstelling Chais’art

In samenwerking met de cel Personen met een handicap en de vzw Autonomia, zal van 4 tot 8 december 2017 in de hall van het gemeentehuis de gratis tentoonstelling «En als ik nu eens uw favoriete ster zou zijn?» plaatsvinden. Cléon Angelo, die zelf rolstoelgebruiker is, en Bénédicte Gastout, schilder en graficus, hebben hun talent verenigd om de taboes te doorbreken, de clichés te onderlijnen, de handicapsituaties te verduidelijken en de problemen aan te geven waarmee mensen met beperkte mobiliteit dagdagelijks geconfronteerd worden. Kom langs en ontdek het universum van de rolstoel vanuit een humoristisch oogpunt.