Internationale solidariteit: oproep tot projecten voor 2018

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Internationale solidariteit: oproep tot projecten voor 2018

Een aantal jaren geleden al besliste de gemeenteraad om ontwikkelingssamenwerkingsprojecten en sensibiliseringsprojecten rond internationale solidariteit te ondersteunen, en daartoe werd er dan ook een gemeentereglement goedgekeurd betreffende de toekenningscriteria en -procedures voor het verwerven van deze subsidies.

 

Krachtens dit gemeentereglement heeft het College van burgemeester en schepenen dit jaar aan de gemeenteraad voorgesteld om een budget « internationale solidariteit » in de gemeentelijke begroting op te nemen.

Daarom willen we verenigingen die een steunaanvraag willen indienen uitnodigen om gevolg te geven aan de projectoproep van 2018 door de synthesefiche uiterlijk op 1 juni 2018 terug te sturen (het typemodel van deze synthesefiche is hier beschikbaar of kan gewoon aangevraagd worden op de dienst Externe Betrekkingen (v.dumoulin@woluwe1200.be – 02.761.27.42/52).

Krachtens het gemeentereglement (hier beschikbaar), zijn de ondersteunde projecten ofwel ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in een ontwikkelingsland ofwel projecten om de bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe te sensibiliseren rond de Noord-Zuidproblematiek. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten deze projecten voldoen aan de volgende criteria: band met Sint-Lambrechts-Woluwe, duurzaam karakter van het project, partnerschap met plaatselijke actoren…

Indien u of uw vereniging in 2018 een dossier wil indienen, nodigen wij u uit om kennis te nemen van dit gemeentelijk reglement en daarna uw aanvraag in te dienen door middel van de synthesefiche.

Aanvragen moeten worden gericht aan het College van burgemeester en schepenen, en uiterlijk op 1 juni 2018 tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan de dienst Externe Betrekkingen van het gemeentebestuur (Tomberg 123, 3de verdieping, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe).

 

Voor meer inlichtingen kunt u altijd terecht bij:

Diensten van Philippe JAQUEMYNS
Schepen voor Internationale Solidariteit
p.jaquemyns@woluwe1200.be
02.761.27.38

Véronique DUMOULIN
Verantwoordelijke voor de dienst Externe Betrekkingen
v.dumoulin@woluwe1200.be
02.761.27.42/52

 

De projecten die in 2017 ondersteund werden

Aire de femmes: steun aan een project ter begeleiding van jonge meisjes en vrouwen die het slachtoffer werden van geweld in de Kasaï (Democratische Republiek Congo)

Défi Belgique Afrique: steun voor de aankoop van het nodige materiaal voor de vernieuwingswerken aan de lagere school van Tanambao te Morondava (Madagascar)

Fonds Huruma: steun aan een bouw- en uitrustingsproject van een verwerkingscentrum van maniok in meel en tapioca in het zuiden van Benin.

Ingénieurs sans frontières: steun aan de organisatie van een opleidingsprogramma Solidair Wereldburgerschap « L’ingénieur-e-s et la solidarité internationale »

Médecine pour le Tiers Monde: steun aan de organisatie van actiedagen ten voordele van openbare reinheid in drie volkswijken van Lubumbashi (Democratische Republiek Congo)

Madaquatre: steun voor de plaatsing van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken voor twee lagere scholen en een college in de afgelegen dorpen Tandila en Andrénalafosty (Madagascar).

Malem-Auder: steun aan de organisatie van een opleiding agro-ecologie om de dorpelingen van het dorp Boulel (Senegal) een middel te geven om zelf inkomsten te genereren.

Memisa: steun aan een project voor een betere toegang tot goede gezondheidszorgen in het medisch centrum Tata 1 van Labé (Guinee)