Open Monumentendagen

Het Malou kasteel

Open Monumentendagen 2018: projectoproep

In 2018 vinden de Open Monumentendagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaats op 15 en 16 september.

In deze context, en ter gelegenheid van «2018, Europees jaar van het cultureel erfgoed», lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de oproep tot het indienen van projecten « Het erfgoed dat zijn wij!» Het doel van het programma is het ondersteunen van initiatieven van burgers die op een originele, andere en gezellige manier kennis willen maken met het erfgoed waaraan zij gehecht zijn.,

Deze projectoproep heeft tot doel samenwerkingsverbanden te stimuleren om activiteiten te ontwikkelen waarin het erfgoed een instrument is voor de ontdekking van de rijkdom en de culturele diversiteit van het Gewest.

Honderd projecten zullen worden uitgekozen om het officiële programma te vormen van de Europese Open Monumentendagen in september 2018. De bedoeling is een origineel programma uit te werken dat de vrucht is van de verlangens en de ideeën van de inwoners van het Gewest, die zich verenigden in een partnerschap rond een bepaald element van het erfgoed.

Een project dat voor selectie in aanmerking wil komen, moet het resultaat zijn van een samenwerking tussen minstens twee verschillende actoren (vzw, wijkcomités, publieke en/of private instellingen, private en/of publieke eigenaars enz.). Deze partners zullen originele initiatieven op touw zetten. De ontwikkelde werkmethodes zullen het erfgoed op een zo dynamisch mogelijke wijze moeten benaderen.

De initiatieven die worden geselecteerd, mogen vanwege het Gewest rekenen op:

  • methodologische ondersteuning;
  • netwerking en aandacht in de media voor hun initiatief;;
  • financiële steun van maximaal 1.500 euro incl. btw

In bijlage vindt u de folder met de praktische modaliteiten van deze oproep.

Het kandidaatstellingsdossier kan gedownload worden op de website www.patrimoine.brussels.
Download hier de brochure Projectoproep 2018.
Aarzel niet om deze mail door te sturen naar vrienden en kennissen!
Bij voorbaat dank om dit project zo veel mogelijk te delen!

 

Info

Dienst Erfgoedbescherming
02.761.27.36/78/53
patrimoine-tourisme@woluwe1200.be