22 september: autoloze zondag

Non classé Reacties uitgeschakeld voor 22 september: autoloze zondag

Net als elk jaar in het Brusselse gewest zullen wagens, bromfietsen, moto’s, speedpedelec en andere motorvoertuigen die dag in de garage moeten blijven tussen 9u30 en 19u, op zondag 22 september eerstvolgend.

 

 • De ideale gelegenheid om milieuvriendelijke verplaatsingsmiddelen uit te proberen: de fiets, te voet, steps of rolschaatsen…
 • Taxi’s, hulpdiensten en het openbaar vervoer zullen mogen rijden maar hun snelheid zal beperkt zijn tot 30km/uur.
 • Het hele MIVB netwerk is gratis die dag.
 • De autosnelwegen E40, E411 en A12 zullen open zijn tot aan de toegang van het Gewest.
 • Parkings C van de Heyzel, van de UCL en van metrostation Kraainem blijven toegankelijk.

 

Indien u om dwingende reden – van medische aard, dienstdoend personeel, uren niet compatibel met die van het openbaar vervoer…- uw wagen die dag moet gebruiken, kunt u een aanvraag tot uitzondering indienen bij het Gemeentebestuur.

 • Uitzonderingen zullen uitsluitend worden afgeleverd na vertoning van een geldig bewijs, voor bepaalde trajecten en voor een beperkte duur.
 • De politie zal frequente controles doen in de 19 gemeenten.

 

Voor privépersonen, uw aanvraag zal worden behandeld indien:
 • u in de gemeente woont waar u uw aanvraag doet;
 • uwoonachtig bent buiten het Brusselse gewest en u zich moet begeven op het grondgebied van de gemeente waar u uw aanvraag doet.

Personen in het bezit van een parkeerkaart voor gehandicapten moeten geen uitzondering aanvragen (voor zover de gehandicapte persoon zich in het voertuig bevindt).

Vul hier het onlineformulier in.

In het geval dat u liever een papieren formulier wenst in te vullen, zijn exemplaren beschikbaar:

 • in het gemeentehuis, bij de onthaalhostessen;
 • aan het loket van de afdeling Studies wegennet & Gis (Wolu Techni-Cité, 80 Stokkelse Steenweg, in augustus van 7u30 tot 14u30 en in september van 8u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00);
 • u mag eveneens het formulier hier downloaden.

 

Volledige aanvragen (formulier en bewijs) moeten bij ons aankomen voor woensdag 18 september, 16u30:

 • per e-mail: autolozezondag@woluwe1200.be;
 • per post: Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe – Afdeling Studie wegennet & Gis – Paul Hymanslaan, 2 – 1200 Brussel;
 • of rechtstreeks aan het loket van de Afdeling Studie Wegennet & Gis te Wolu Techni-Cité, Stokkelse Steenweg 80.

 

Voor bedrijven
 • Werkgevers moeten – voor 13 september – een gezamenlijke aanvraag indienen voor hun personeelsleden die op zondag 22 september werken.
 • De aanvraag tot uitzondering moet worden ingediend bij de gemeente waar het bedrijf gevestigd is.

Download hier de in te vullen tabel.

De ingevulde tabel dient per e-mail doorgestuurd te worden op adres: autolozezondag@woluwe1200.be

Uitzonderingen zullen rechtstreeks en uitsluitend worden afgeleverd aan het loket van de afdeling Studies wegennet en Gis te Wolu Techni-Cité.

We herinneren eraan dat de snelheid van de voertuigen die mogen rijden – fietsen inclusief – beperkt zal zijn tot 30km/u en dat de wegcode van toepassing blijft.

Wees hoffelijk met het openbaar vervoer, dat die dag erg in trek zal zijn!

 

Info

Afdeling Studies wegennet & Gis
02.774.35.50
autolozezondag@woluwe1200.be

 

N.B.:

We zamelen uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679.
Uw gegevens zijn uitsluitend door het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe behandeld om de opdrachten in het kader van de organisatie van de autoloze zondag te voltooien.
Ze zijn bewaard gedurende de nodige tijd voor het specifieke doeleinde en zijn uitsluitend bestemd aan het personeel belast met de behandeling van de dossiers.
Deze gegevens mogen aan personen buiten het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe medegedeeld worden wanneer indien het nodig is voor de behandeling van het dossier.
Elke betrokkene bij de behandeling van de gegevens mag zijn persoonlijke gegevens raadplegen, ze laten verbeteren of, indien op redelijke grond, ze doen schrappen.
U mag uw rechten uitoefenen mits een aanvraag per post aan het adres van het gemeentebestuur: Gemeentehuis, Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel, met een bewijs van uw identiteit (kopie van uw identiteitskaart of paspoort bijvoegen). Deze aanvraag moet uitdrukkelijk bij onze functionaris voor gegevensbescherming (FGB) ingediend worden.