Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Transparantie – Openbaarheid van bestuur

Het grote glasraam van het cultureel centrum Wolubilis

 

De wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten houdt een aantal verplichtingen in op het gebied van transparantie.

U vindt onder deze rubriek, die geregeld wordt bijgewerkt, de antwoorden van het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe op de vragen die door de burgers gesteld worden.

Jaarverslag opgesteld door de Gemeentesecretaris op het einde van het kalenderjaar 2017 in uitvoering van art.7 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14/12/2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

 

Gezamelijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapcommissie en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen

Raadpleeg hier het document

 

Beleidsverklaring 2018-2024

Raadpleeg hier het document

 

Samenstelling van de kabinetten van de burgemeester en schepenen

Tabel van de leden van de kabinetten van burgemeester en schepenen (op 28/06/23)

Tabel van de leden van de kabinetten

Barema’s – Raad van 28/05/2018

Barema’s – Raad van 11/12/2017

Barema’s – Raad van 18/05/2009

Barema’s – Raad van 22/04/2004

 

Antwoorden van het College van burgemeester en schepenen

Gerechtsdeurwaarders – Contracten aanvraag – College van 28/07/2022

Parkeerautomaten – Betaling voor parkeren in contanten – College van 12/05/2022

Parkeerautomaten – Updaten van de kaartlezers – Integratie van contactloos betalen – Verzegeling van het muntmechanisme – Aanwijzing van de leverancier – College van 14/04/2022

Onderzoek Le Vif-Le Soir – Transparantie Gemeenteraden – Advies 14.21 van de CTB – College van 14/10/2021

Parkeerautomaten – Updaten van de kaartlezers – Integratie van contactloos betalen – Verzegeling van het muntmechanisme – College van 07/10/2021

Onderzoek Le Vif-Le Soir – Transparantie Gemeenteraden – Bijkomende aanvraag – College van 30/09/2021

Onderzoek Le Vif-Le Soir – Transparantie Gemeenteraden – College van 09/09/2021

Parkeermeters – Preciseringen – College van 08/04/2021

Operatie maskers – Giften – Verdeling – College van 11/03/2021

Sportclubs – Werkingssubsidies – Boekjaar 2020 – College van 11/03/2021

Samenstelling van de leden van de kabinet van de gemeentesecretaris – College van 11/03/2021

Samenstelling van de leden van de kabinetten van de burgemeester en de schepenen – College van 11/02/2021

Jaarrekeningen 2018-2019 – College van 30/12/2020

List van de parkeerautomaten – College van 30/12/2020

Lijst van de gemeentelijke tidschriften – College van 30/12/2020

Gebouw gelegen Sint-Lambertusstraat 42 – College van 14/11/2019

Bijzonder lastenboek nr 2018-1435 – College van 10/10/2019

Bijzonder lastenboek nr 2018-1432 – College van 10/10/2019

Samenstelling van de kabinetten van de burgemeester, de schepenen en van de voorzitter van OCMW – College van 06/06/2019

Organigram van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe

Ethische code van de gemeentelijke madatarissen – Raad van 18/02/2019

Bijzonder lastenboek nr 2018-1432 en 2018-1435 – College van 17/01/2019

Administratief en financieel statuut van het niet-onderwijzend personeel – College van 24/01/2019

Stemmen per volmacht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 – College van 15/11/2018

Parkeren op de achteruitbouwstroken – College van 14/10/2018

Documenten over de aanvragen van kiezerslijsten – College van 06/09/2018

Reiskosten – College van 23/08/2018

Organigram van het gemeentepersoneel – College van 19/07/2018

Overeenkomst van erfpacht en concessie van gemeentegronden voor het gebruik van betaalparkingen – College van 19/07/2018

Lijst van ongezonde woningen – College van 26/04/2018

Parkeren door bedienden rond het gemeentehuis – College van 26/04/2018

Samenstelling van de lden van de kabinetten van de burgemeester en de schepenen – College van 22/02/2018

Comité voor goed bestuur – College van 22/02/2018

Evaluatie van de impact op het privéleven in verband met het gebruik van Google Analytics – College van 08/02/2018

Gemeentelijk bemiddelaar – College van 08/02/2018

Gebruik van Chinese blauwe steen voor de renovatie van het Sint-Lambertusplein – College van 08/02/2018

Lijst van sociale woningen en woningen van de gemeente – College van 21/12/2017

Lijst van de vzw’s van de gemeente – College van 14/12/2017

Volledige lijst van beschikbare bestuursdocumenten – College van 14/12/2017

Veiligheidsregisters van het sportcomplex Poseidon – College van 14/12/2017

Conformiteit van de elektrische installatie van het sportcomplex Poseidon – College van 14/12/2017

Aung San Suu Kyi ereburger – College van 23/11/2017

Wolu Info – College van 16/11/2017

Conformiteit van de elektrische installatie van het sportcomplex Poseidon – College van 14/09/2017

Kadaster van mandaten aangeduid door de gemeenteraad – College van 05/10/2017

Beheer van het betalend parkeren – College van 09/11/2017

Lijst van het kunstpatrimonium – College van 09/11/2017

Lijst van mandaten aangeduid door de gemeenteraad – College van 31/08/2017

Lijst van mandaten aangeduid door de gemeenteraad – College van 15/06/2017

Vzw’s die gesubsidieerd worden via het programma samenleving en integratie – College van 15/06/2017

Loon en voordelen in natura van de heer burgemeester – College van 15/06/2017

Veiligheidsregisters voor elk schoolgebouw – College van 15/06/2017

Sportcomplex Poseidon – Elektriciteit aanpassen aan wetgeving – Gemeenteraad van 22/05/2017

 

Info

Dienst Juridische zaken
publicite.openbaarheid@woluwe1200.be