Gemeente-eigendommen

0 No Comments
Dienst Gemeente-eigendommen
Tomberg 184
Algemene vragen: 02.761.28.18/20
Voor kandidaat-huurders: 02.761.28.20
02.761.28.81 (fax)
propcom@woluwe1200.be
        

Adres briefwisseling:
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2
1200 – Brussel

Voor huurders:
Maandag van 13u30 tot 16u30
Vrijdag van 8u30 tot 12u

 

De dienst gemeente-eigendommen beheert de administratieve en technische aspecten van het onroerend gemeentepatrimonium en van de panden die er deel van uitmaken.

 

De dienst behandelt de dossiers betreffende:

 • handelspanden;
 • parkeerplaatsen;
 • publiciteitsborden;
 • soorten bezetting;
 • aan- en verkoop ;
 • biologische tuinen.

 

Sociaal Verhuurkantoor van Sint-Lambrechts-Woluwe (SVK)

Eigenaars of de kandidaat-huurders kunnen een afspraak maken met het Sociaal Verhuurkantoor op het volgende adres: Sociaal Verhuring Kantoor (SVK).

 

Dienst Gemeente-eigendommen Tomberg 184 Algemene vragen: 02.761.28.18/20 Voor kandidaat-huurders: 02.761.28.20 02.761.28.81 (fax) propcom@woluwe1200.be          Adres briefwisseling: Gemeentehuis Paul Hymanslaan 2 1200 – Brussel Voor huurders: Maandag van 13u30 tot 16u30 Vrijdag van 8u30 tot 12u   De dienst gemeente-eigendommen beheert de administratieve en technische aspecten van het onroerend gemeentepatrimonium en van de […]

Ondersteuning van de burgerprojecten

Reacties uitgeschakeld voor Ondersteuning van de burgerprojecten

 

Burgers, buurtcomités en het verenigingsleven zijn bijzonder actief in Sint-Lambrechts-Woluwe. Een dynamiek die de gemeente wil promoten door burgerinitiatieven, die zich ontwikkelen in openbare ruimtes, te ondersteunen. In de verschillende wijken gaat het om projecten, die sociale banden en gezelligheid creëren en tevens ook beantwoorden aan de lokale noden.

 

De gemeentelijke moestuintjes

In de afgelopen jaren is de gezamenlijke landbouw in de stad sterk gegroeid dankzij burgeracties zoals de «incroyables comestibles» beweging. Het is geïnspireerd op de «incredible edible» ervaring van een Engelse stad die getroffen en werd door de economische crisis en die met de inwoners gratis stedelijke moestuintjes ontwikkelde. Dit principe wist de gemeentelijke instanties van Sint-Lambrechts-Woluwe duidelijk te bekoren en ondersteunde dan ook soortgelijke burgerprojecten. Ze hielp namelijk al de inwoners bij het aanleggen van moestuinen of aromatische plantenbakken.

 1. Speelplein Timmermansstraat: naast het bestaande composteerpunt werden 9 moestuinbakken geïnstalleerd die ongeveer 80 groenten en kruidensoorten tellen. Er werden 17 fruitbomen geplant. Animaties en workshops worden georganiseerd.
 2. Morgen in Roodebeek (hoek Karrestraat-Stokkelsesteenweg)
  In het kader van de projecten «Duurzame burgerwijken», ondersteund door Leefmilieu Brussel, worden een gezamenlijke moestuin, een composteerpunt en een insectenhotel aangelegd door de inwoners in samenwerking met de jeugdhuizen «Le Gué» en «De Schakel». Er worden activiteiten en animaties georganiseerd.
 3. Speelplein Itterbeek (Prekelindenlaan 78) op vraag van het buurtcomité werd een ruimte voorzien voor de compost en er werden planten en groentebakken geïnstalleerd.
 4. Kruispunt Gilsoullaan en Montaldlaan: de gemeente heeft een platte bloembak geplaatst voor het inzamelen van de groenten die door de inwoners werden geteeld.

 

De wijkboerderij Hof ten Berg

De stadsboerderij Hof ten Berg die een klein hoekje platteland in hartje Sint-Lambrechts-Woluwe voorstelt, werd opgericht in 2016. Dit terrein van 12 aren bevat een hoenderhof, een kruidentuin, een boomgaard, een haag met klein fruit, een compost, twee imkers en moestuinbakken.

Door de opening voor het publiek ter gelegenheid van allerlei projecten van de wijk Hof ten Berg, probeert zij de inwoners en kinderen te sensibiliseren voor de landbouw en de natuur in de stad.

Toegang via Théodore De Cuyperstraat (tussen nrs. 274 et 276)
info50@wolu-services.be
02.763.45.77

Wist u dat?
Het mogelijk is om gemeentelijke biologische tuinbouwparcelen te huren in Sint-Lambrechts-Woluwe. Deze bevinden zich in het Bronnenpark, de Stationsstraat en de Hof ten berggaarde.
Raadpleeg hier het toekenningsreglement voor biologische moestuinen.
Dienst gemeente-eigendommen
02.761.28.20
prop.eig@woluwe1200.be

 

Ik composteer, jij composteert…

Gemeenschappelijke composteerpunten worden door de gemeente op openbare plekken aangelegd. De keuze van de plek gebeurt in overleg met de inwoners en het project wordt omkaderd door de vzw Worms en het netwerk meester composteerders.
Driesstraat (de weg tussen de Marcel Thirylaan), het park in de Neerveldstraat, het park in de Timmermansstraat, speelplein Itterbeek Prekelindenlaan 78.

 

De boekboxen: Een nieuw leven voor onze boeken!

Sinds 2015 kennen de vijf boekenboxen op openbare plekken een groot succes. De inwoners kunnen er boeken deponeren of meenemen. Deze boekenboxen zijn tevens ontmoetingsplaatsen en nodigen de burgers uit om de dynamiek van delen en hergebruiken te ontdekken. Ze dragen ook bij tot het promoten van de cultuur door het ontdekken van boeken, die we misschien persoonlijk nooit hadden gekocht:

 • Parc Pechère aan Tomberg;
 • Josephine Charlottesquare;
 • Vrijetijdsplein (Wolubilis);
 • Hof-ten-Berg wijk;
 • Heilige-Familieplein (voornamelijk bestemd voor kinderen)

 

La Bah’utte

La Bah’utte is een burgerproject gesteund door de gemeente. Het is een hut gebouwd in isolatiematerialen met als doel een tweede leven te schenken aan voorwerpen die niet meer nuttig zijn maar die juist waardevol kunnen blijken voor anderen. Men kan er o.a. boeken, kledij, keukenbenodigdheden, kleine meubels of decoratie artikelen vinden. Tijdens een klein bezoekje kan u ook kennis maken met de andere rijkdommen van het Bronnenpark: de boomgaard en de collectieve moestuintjes.
Bronnenpark – toegang via Stationsstraat

 

Repair Café

De gemeente steunde de oprichting van een Repair Café door vrijwillige burgers. Het is gevestigd in de Ateliers in de Vootstraat. Als we weten dat 60% van de voorwerpen kan worden hersteld… kan men stellen dat herstellen, recycleren, hergebruiken veel beter is voor de planeet dan weggooien… en bovendien ook voordeliger voor de portemonnee!
Vootstraat 80
02.762.48.93
www.voot.be
repaircafewoluwestlambert@gmail.com

 

SAGAL (Solidaire Aankoopgroep van Agro-ecologische Landbouw)

SAGAL is een alternatief verbruiksysteem. Burgers organiseren de groepsaankoop op korte afstand van seizoensproducten bij lokale producenten, die werken overeenkomstig de normen inzake duurzaamheid en respect voor het milieu.
www.wervel.be

In het kader van Agenda 21 heeft het College beslist om meer duurzame voeding toegankelijker te maken voor de inwoners door de invoering van Colorgasap in de gemeenteserres.
Kleurprachtlaan 9
duurzame.o@woluwe1200.be

Andere burgerinitiatieven te Sint-Lambrechts-Woluwe:

 • GASwol: Jeugdhuis Antichambre, Vervloesemstraat 38 – gas1200@gmail.com;
 • Fougas: Jeugdhuis Le Gué, Roodebeeksesteenweg 296-300 – 0477.28.05.16 – http://fougaswsl.blogspot.com;
 • Een markt met bio producten wordt elke zaterdag georga- niseerd van 9u tot 13u – Roodebeeksesteenweg (parking van het nr. 300).

 

In 2017 namen 12 families uit Woluwe deel aan het project «Famille Zéro Déchet»

Dat werd opgestart in nasleep van de conferentie «Famille Zéro Déchet», waaraan meer dan 400 personen deelnamen. Dit initiatief, opgezet door een toegewijde en gemotiveerde burger en gesteund door de gemeentelijke instanties en Leefmilieu Brussel, heeft als doelstelling de gezinnen te helpen om hun consumptiegewoonten te wijzigen om zo de productie van afval te minimaliseren. Conferenties, vergaderingen, workshops hebben deze erva- ring extra in de verf gezet.
www.facebook.com/lesstrashisfun

 

  Burgers, buurtcomités en het verenigingsleven zijn bijzonder actief in Sint-Lambrechts-Woluwe. Een dynamiek die de gemeente wil promoten door burgerinitiatieven, die zich ontwikkelen in openbare ruimtes, te ondersteunen. In de verschillende wijken gaat het om projecten, die sociale banden en gezelligheid creëren en tevens ook beantwoorden aan de lokale noden.   De gemeentelijke moestuintjes In […]

Het Roodebeekpark

Reacties uitgeschakeld voor Het Roodebeekpark

Een van de gerestaureerde wandelpaden van het Roodebeekpark

 

Het Roodebeekpark is een stedelijke ruimte van het bostype die tot stand kwam door de samenvoeging van de eigendommen van Devos en Montald.

Dit park werd in 1948 voor het publiek opengesteld.

De gronden van Roodebeek waren in de 18e eeuw eigendom van de Jezuïeten van Brussel. De vier percelen die de basis vormen van het huidige park werden in 1778 gekocht door de eigenaar van het huidige Maloukasteel.

In de 19e eeuw kreeg een pachter de toestemming om er voor onbeperkte tijd zand en stenen te winnen. De steile hellingen die we er vandaag nog vinden zijn een overblijfsel van deze zand- en steengroeve.

Sinds zijn openstelling voor het publiek is het park ook van aanschijn veranderd. Het park beslaat een oppervlakte van 4,5 ha.

Het bestaat uit een mengeling van soorten die dateert uit de periode dat het park nog privébezit was: rode beuk, kastanjeboom, gewone acacia, kerselaar… maar daarnaast zijn er ook de inheemse soorten die de bodem langzaam inpalmen en een natuurlijk uitzicht geven aan het geheel der bosmassieven. Men vindt er zeer mooie beuken, Amerikaanse eiken, lindebomen. Het laag houtgewas krioelt van de veldbies, de klimop en de grassen.

Download hier het plan van het arboretum van het Roodebeekpark.

Sedert een paar jaar zijn er renovatiewerken aan de gang om de erosie van de bermen tegen te gaan. Het park staat op de bewaarlijst van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

Naast een speelplein herbergt het park ook een volledig vernieuwd dierenpark en een arboretum dat aangelegd werd om de botanische rijkdom van het park in de verf te zetten. De vzw Natura Roodebeek beheert in enge samenwerking met de dienst Openbare Tuinen het geheel van deze infrastructuren.

 

Parc de Roodebeek 1

Parc de Roodebeek 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Het Roodebeekpark is een stedelijke ruimte van het bostype die tot stand kwam door de samenvoeging van de eigendommen van Devos en Montald. Dit park werd in 1948 voor het publiek opengesteld. De gronden van Roodebeek waren in de 18e eeuw eigendom van de Jezuïeten van Brussel. De vier percelen die de basis vormen […]

Groene ruimtes

Reacties uitgeschakeld voor Groene ruimtes

Afdeling Natuur
Kleurenprachtlaan, 9
02.761.29.41/42/43/44/45
02.774.35.99 (fax)
jardin.tuin@woluwe1200.be
         

Van maandag tot vrijdag
Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 15u

 

De dienst Openbare tuinen heeft als belangrijkste opdracht om, via de uitoefening van zijn voornaamste bevoegdheden, de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

 

Stadsbebloeming

De dienst Openbare Tuinen kweekt in haar 700 m² oppervlakte aan serres de planten bestemd voor de bebloeming van de straten en openbare gebouwen. De teelt begint vanaf eind februari.

De aanplantingen in enkele cijfers:

 • 52.000 eenjarige planten voor de decoratie van de bloemperken (parken en openbaar wegennet);
 • 50.000 tweejarige planten (bebloeming van de bloembedden van de herfst tot het voorjaar);
 • 20.000 eenjarige planten aangeplant als florale composities in de serres;
 • 12 oranjeriebakken met citrusvruchten, olijf- en palmbomen;
 • een groot aantal zogeheten oranjerieplanten voor de decoratie van de bloembedden die gebruikt worden bij evenementen;
 • 9.800 voorjaarsbollen;
 • 120 chrysanten;
 • groene planten voor de decoratie van de kantoren en gebruikt voor de decoratie bij evenementen.

De dienst Openbare tuinen bekwaamt zich ook in het realiseren van bloemenmozaïeken en in het op originele wijze aanleggen van bloemperken.

 

Beheer van straatbomen, parken en groenzones

De dienst Openbare tuinen beheert ongeveer 6.000 rooibomen, 51 ha openbare groene ruimtes, met inbegrip van groenzones geklasseerd als half-natuurlijke ruimtes, zoals de weides van het Hof ter Musschen of het ter Bronnen Park.

Alle grote parken van de gemeente werden geklasseerd of op de bewaarlijst geplaatst.

Elke boom is ondertussen geïdentificeerd door middel van een metalen plaatje voorzien van een nummer dat overeenkomt met een computerfiche. De fiche geeft onder andere de opvolging van de gezondheidstoestand van de boom weer.

Parken, tuinen en openbare groenzones beheerd door de dienst Openbare Tuinen

 

1 –  Ter Bronnenpark
2 –  Maloupark
3 –  Roodebeekpark
4 –  Tuin van Lenneke Mare
5 –  Neerveldpark
6 – Sint-Lambrechtspark
7 –  Tiendenschuurpark
8 –  René Pechèrepark
9 –  Verheyleweghenpark
10 – Grootveldplein
11 –Joséphine-Charlottesquare
12 –Marie-Josésquare
13 –Sint-Hendriksvoorplein
14 –Slotpark
15 – Site Hof-ter-Musschen
16 –Aristide Briantpark
17 – Groene wandeling
18 – Calabriësquare
19 –8 Mei 1945-plein

 

Parken, tuinen en openbare groenzones op het gemeentelijk grondgebied die niet beheerd worden door de dienst Openbare tuinen

20 – Tuin van Geneeskrachtige Planten van de UCL
21 – Georges Henripark
22 –Woluwewandeling (tussen het ter Bronnenpark en het Maloupark)
23 –Oude spoorlijnwandeling
24 –Vergotesquare
25 –Gouddalsite

 

Beheer van de speelpleinen

De afdeling Natuur beheert de opvolging van de controles en herstellingen van de 18 speelpleinen die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden. Zij zorgt ook voor de inrichting of de renovatie van deze speelpleinen. Alle installaties van deze openbare speelpleinen voor kinderen voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen vastgelegd door het KB van 28 maart 2001, op basis van Europese richtlijnen (Europese normen EN 1176, EN 1177 en EN 1069). Er werden belangrijke werken gerealiseerd om aan de conformiteitseisen te kunnen voldoen, soms gebeurden er zelfs complete renovaties of herinrichtingen, met als doel om 100% in orde te zijn met deze zeer strikte reglementering.

De afdeling Natuur beheert dus de opvolging van de controles en herstellingen van de speelpleinen. Zij staat tevens in voor de inrichting of renovatie ervan. Het onderhoud van deze speelpleinen wordt verzekerd door de gemeentelijke Sportdienst. In geval u beschadigingen vaststelt op één van deze speelpleinen, vragen wij u vriendelijk om dit te melden via het telefoonnummer 02.761.27.94.

Raadpleg hier de locatie van deze speelpleinen op het gemeentelijk grondgebied

 

Beheer van de sportinstallaties in open lucht

De dienst Openbare Tuinen beheert de inrichtingswerken, het groot onderhoud van de sportinfrastructuur in het gemeentelijk stadion en de overeenkomsten met de aannemers die instaan voor het onderhoud en de diverse reparaties van de installaties.

Alle sportcomplexen in Sint-Lambrechts-Woluwe

 

Bescherming van het leefmilieu

De dienst Openbare Tuinen onderzoekt de dossiers die de leefomgeving negatief kunnen beïnvloeden. Hij ondersteunt en beheert de subsidies van plaatselijke verenigingen die gevoelig zijn voor milieuproblemen:

 

Verhuring van biologische moestuinen

De verhuur van de percelen die ter beschikking gesteld worden van de inwoners die een moestuin willen aanleggen, wordt beheerd door de dienst Gemeentelijke eigendommen.

De gemeente stelt twee tuinen ter beschikking:

 • in het ter Bronnenpark;
 • in de Hof-ten-Bergwijk (Théodore De Cuypergaarde).

Voor nadere inlichtingen betreffende de locatie van een perceel gelieve hier de dienst Gemeentelijke Eigendommen te contacteren.

 

La Terre, notre jardin/de Aarde, onze tuin – Animaties en activiteiten

De dienst Openbare Tuinen organiseert elk jaar een cyclus van conferenties, bezoeken en ateliers, onder de naam La Terre, notre jardin/De Aarde, onze tuin. Al deze animaties en conferenties zijn gratis.

Gelieve hier het programma van het seizoen 2020 van de cyclus De aarde, onze tuin te raadplegen.

 

Afdeling Natuur Kleurenprachtlaan, 9 02.761.29.41/42/43/44/45 02.774.35.99 (fax) jardin.tuin@woluwe1200.be           Van maandag tot vrijdag Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 15u   De dienst Openbare tuinen heeft als belangrijkste opdracht om, via de uitoefening van zijn voornaamste bevoegdheden, de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.   Stadsbebloeming De dienst Openbare Tuinen […]

Openingsuren van de gemeentediensten

0 No Comments

Het gemeentehuis

 

Vanaf 1 juli zijn de gemeentelijke diensten zonder afspraak weer open voor het publiek

Echter, om wachtrijen en te veel concentratie van mensen te voorkomen, is het raadzaam om een afspraak te maken via telefoon of e-mail.

 

 

Afdeling Natuur
Afdeling Verwezenlijking en Onderhoud
Afdeling Strategie en Mobiliteit
Bewonerskaart
Bevolking
Burgerlijke Stand
Cultuur
Gezin
Gemeentemuseum
Gemeente-ëigendommen
Gemeentekas
Informatie – Communicatie
JJJY (2.5 – 12 jaar)
Kinderdagverblijven
Kinderopvang (0-6j)
Middenstand
Milieu
Mindervaliden
Onderwijs
Openbare Lezing
Openbare Netheid
Paspoorten
Plaatselijke Politie
Rijbewijzen
Sociale Actie
Strafregister
Senioren
Sport
Stedenbouw
Wolubilis
Wolu-Jeunes (12 – 25j)

 

Opgepast : zomerdienst  tijdens de maanden juli en augustus

Tijdens de maanden juli en augustus zijn alle loketten van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe open:

 • maandag, dinsdag en vrijdag van 8u tot 13u;
 • woensdag van 8u tot 15u;
 • donderdag van 8u tot 19u (laatste ticket om 18u30).

De dienst Inwonerskaarten:

 • van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u45
 • permanentie op donderdag van 17u tot 19u (laatste ticket om 18u30).

De dienst Stedenbouw:

 • maandag, woensdag en vrijdag van 8u tot 12u.

Cel Bezetting van het openbaar domein:

 • van maandag tot vrijdag, van 8u tot 12u.
Info

Onthaal van het gemeentebestuur
02.761.27.11

 

 

  Vanaf 1 juli zijn de gemeentelijke diensten zonder afspraak weer open voor het publiek Echter, om wachtrijen en te veel concentratie van mensen te voorkomen, is het raadzaam om een afspraak te maken via telefoon of e-mail.     Afdeling Natuur Afdeling Verwezenlijking en Onderhoud Afdeling Strategie en Mobiliteit Bewonerskaart Bevolking Burgerlijke Stand Cultuur […]