Gemeentelijke groene premies

Reacties uitgeschakeld voor Gemeentelijke groene premies

 

 

Hergebruik van regenwater, groendak, composttank… De inwoners die wensen gebruik te maken van milieuvriendelijke technieken kunnen genieten van gemeentepremies.

 

Premie om een natuurlijke poel te ontwikkelen of een reeds bestaande in uw tuin te rehabiliteren

Deze premie, van maximaal 50% van de totale kosten van het werk met een maximum van 150€, omvat de ontwikkelingskosten die door een professional of de door de persoon gekochte apparatuur worden gevraagd, en de aankoop van planten.

50€ extra wordt toegekend als de gebruikte materialen een levensduur van ten minste 20 jaar hebben of als ze ten minste 20% gerecyclede inhoud bevatten. De toename wordt ook gemaakt voor werk dat wordt uitgevoerd door een sociale economie, aangepast werk of een bedrijf voor sociale integratie.

Raadpleeg hier het reglement
Download hier het aanvraagformulier

 

Compostvat

Er wordt door de gemeente een premie toegekend voor de aankoop van een individueel compostvat (silo, compostbak, wormencompostbak…). Het bedrag van de premie beperkt zich tot 50% van de aankoopprijs van het compostvat (met een maximum van 50€). Bovendien wordt dit bedrag slechts één maal per gezin toegekend.

Alle bijzonderheden zijn opgenomen in het reglement.

Belangrijke info
Als u belangstelling heeft voor deze premie, moet u uw aanvraag binnen de 3 maanden na de aankoopdatum van uw compostvat indienen bij de gemeente. Een kopie van het betalingsbewijs moet aan het aanvraagformulier toegevoegd worden.

Hoe vraagt u de premie aan?
Vraag uw premie aan via het voor dit doel voorziene formulier, vergezeld van de financiële bewijsstukken.
Formulier te downloaden en terug te sturen naar duurzame.o@woluwe1200.be.

 

Installatie van zonneboilers

Installaties voor de productie van sanitair warm water op zonne-energie kunnen genieten van een gemeentepremie, zelfs indien er reeds een regionale of intercommunale premie werd toegekend, en indien het gaat om de renovatie van een bestaand gebouw (dus niet voor een nieuwbouw).
Bedrag: 10 % van de installatiekosten – maximum 500 €
Gezamenlijke installatie: maximum 5.000 €
envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

Toewijzingsreglement voor premies vooe de installatie van een zonneboiler

 

Groendak

Sinds 2016 kan voor de aanleg van een groendak bij een onroerend goed hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting, onder bepaalde voorwaarden een premie uitgekeerd worden.

Download hier het reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak

envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

 

Regenwatertank

Voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater wordt onder bepaalde voorwaarden een premie uitgekeerd: minimum 2000 l., scheiding van het leidingwaternetwerk, opvang van dakwater over minimaal 40 m2, aansluiting zijn op een toilet of vaatwasser, de plaatsing moet worden uitgevoerd door een professional.
Bedrag: 20 % van de kosten van de werken met een maximum van 500€.

Download het gemeentereglement voor het bekomen van een premie voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater.

Download het document van premieaanvraag voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater.
Info
Afdeling Realisatie en Onderhoud
02.774.35.67

 

Compostvat

Op vertoon van een aankoopfactuur op persoonlijke naam ontvangen de inwoners van de gemeente een terugbetaling van 25 € voor de aankoop van een compostvat.
duurzame.o@woluwe1200.be

 

 

 

 

 

 

 

Overstromingen voorkomen
Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Een terugslagklep verhindert het opstijgend water bij overstromingen. Sinds 2017 kan een premie worden toegekend voor de installatie in een bestaand gebouw. De installatie moet door een professional worden uitgevoerd.
Bedrag: 50% van het geïnvesteerd bedrag met een maximum van 200 €.
envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

Download hier het gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Toekenning van een financieel voorschot aan de inwoners die het slachtofer zijn van overstromingen

De schadevergoedingsprocedure door de verzekeringen na schade, veroorzaakt door een erkende overstroming, kan lang zijn. De gemeente kan een voorschot van 500 € toekennen voor het herstel van de geleden schade. Dit voorschot kan zonder intrest worden terugbetaald.
envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

 

    Hergebruik van regenwater, groendak, composttank… De inwoners die wensen gebruik te maken van milieuvriendelijke technieken kunnen genieten van gemeentepremies.   Premie om een natuurlijke poel te ontwikkelen of een reeds bestaande in uw tuin te rehabiliteren Deze premie, van maximaal 50% van de totale kosten van het werk met een maximum van 150€, […]

Behandeling van aanvragen voor milieupremies

Reacties uitgeschakeld voor Behandeling van aanvragen voor milieupremies

 

Premie voor de installatie van een zonneboiler
Toewijzingsreglement voor premies vooe de installatie van een zonneboiler

Premie voor het inrichten van een groendak
Download hier het reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak

Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het riolennetwerk

Download hier het gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Hebt u nog vragen?
Aarzel dan niet om met onze dienst contact op te nemen.

U kunt ook alle gemeentelijke premies in de volgende brochure vinden.

 

  Premie voor de installatie van een zonneboiler Toewijzingsreglement voor premies vooe de installatie van een zonneboiler Premie voor het inrichten van een groendak Download hier het reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het riolennetwerk Download hier […]

Gemeentelijke premies en aanvraagformulieren

0 No Comments

 

Raadpleg hier de brochure van premies die de gemeente aan haar inwoners en handelaars toekent
Raadpleeg hier alle gemeentelijke reglementen en download de aanvraagformuliren voor een premie

 

  Raadpleg hier de brochure van premies die de gemeente aan haar inwoners en handelaars toekent Raadpleeg hier alle gemeentelijke reglementen en download de aanvraagformuliren voor een premie  

Vacature – Architect voor de dienst Stedenbouw en Milieuvergunningen (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature – Architect voor de dienst Stedenbouw en Milieuvergunningen (m/v/x)
Wie is uw werkgever?

De dienst Stedenbouw en Milieuvergunningen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe staat in voor de ruimtelijke ordening van de gemeente: opvolging van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen en -attesten, opstellen van gemeentelijke plannen en verordeningen, vaststellen van inbreuken, informatieverstrekking aan het publiek op het gebied van stedenbouw, enz.

Wat houdt de functie in?

Uw technische vaardigheden (m/v/x) stellen u in staat om vergunningsaanvragen te analyseren in het licht van de geldende regelgeving (GBP, BBP, GSV, …).

U (m/v/x) draagt bij aan de goede werking van de administratie door mee te werken aan een rigoureus, kwalitatief en professioneel beheer van de aanvragen die door de dienst worden behandeld.

U (m/v/x) zorgt voor de opvolging van de vergunningsdossiers die u zijn toevertrouwd door:

 • De dossiers voor de aanvraag van een vergunning en alle daarmee samenhangende zaken te onderzoeken;
 • informatie te verstrekken over technische en stedenbouwkundige gegevens (onderzoek van schetsen en voorbereidende projecten, haalbaarheidsanalyse, etc.);
 • Stedenbouwkundige informatie te verstrekken aan de aanvragers van een vergunning en aan de bevolking (loket, permanentie, telefoon, …);
 • Verslagen op te stellen aan het College, brieven en de adviezen van de overlegcomités;
 • Samen te werken met de andere gemeentelijke diensten, ontwerpbureaus en gewestelijke diensten,
Wie zoeken we?
 • Minstens 2 jaar ervaring als architect
 • In staat zijn de plannen en de verschillende verordeningen die van toepassing zijn op het gebied van stedenbouw en architectuur te lezen en te begrijpen
 • Beschikken over een specifieke kennis op het vlak van ruimtelijke ordening (Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, GBP, GSV, …)
 • Beschikken over analytische vaardigheden en zin voor detail
 • Een goede kennis hebben van de meest courante software (tekstverwerking, spreadsheets, …)
 • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken
 • Houden van contact met het publiek
 • Proactief, communicatief, flexibel en nauwkeurig zijn
 • Beschikken over teamspirit en de hiërarchie en collega’s respecteren
Wat zijn je eventuele troeven?
 • U bent tweetalig NL/FR (schriftelijk en mondeling)
Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs van het lange type (master) in de architectuur of een gelijkgeschakeld diploma.

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema A, trap 0 (master): 3.180,51 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan uw

 • curriculum vitae
 • motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix, …)

per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be vermelding van de referentie 2021-030 tot en met 12 november 2021 ten laatste.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.

Wie is uw werkgever? De dienst Stedenbouw en Milieuvergunningen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe staat in voor de ruimtelijke ordening van de gemeente: opvolging van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen en -attesten, opstellen van gemeentelijke plannen en verordeningen, vaststellen van inbreuken, informatieverstrekking aan het publiek op het gebied van stedenbouw, enz. Wat houdt de functie in? Uw […]

Vacature – Wegeninspecteur voor de dienst beheer van de openbare ruimte (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature – Wegeninspecteur voor de dienst beheer van de openbare ruimte (m/v/x)
Wie is uw werkgever?

De dienst beheer van het openbaar domein van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe is samengesteld uit 4 afdelingen: werken en bezetting van het openbaar domein, netheid en wagenpark, studie wegen en GIS en groene ruimtes.

De afdeling werken en bezetting van het openbaar domein bestaat uit drie cellen:

 • Openbare werken: beheer van de werken op de openbare weg (platform Osiris, beheer van ongevallen op het platform Fix-My-Street, correspondentie, overheidsopdrachten, coördinatie van de bouwplaatsen,…)
 • Openbare weg: algemeen beheer van de gemeentelijke wegen (bewegwijzering, onderhoudswerken van wegen, wegmarkeringen, bewegwijzering bij evenementen,…)
 • Bezetting van het openbaar domein: beheer van de aanvragen voor bezetting van het openbaar domein (aanvragen voor verhuizingen en leveringen, plaatsen van kranen, containers, stellingen,…)

De cel “wegen” is verantwoordelijk voor het onderhoud, de verbetering en de modernisering van de gemeentelijke wegen om bij te dragen tot het goede beheer en de duurzaamheid van het openbaar domein, met inachtneming van de termijnen en budgettaire beperkingen en met waarborging van de veiligheid van personen en goederen.

Wat houdt de functie in?

Als wegeninspecteur neemt u (m/v/x actief deel aan het goede beheer van het openbaar domein. U (m/v/x) plant, coördineert en beheert bouw- en renovatieprojecten binnen een strikt schema en vooraf vastgesteld budget.

U (m/v/x):

 • Brengt een technisch advies uit over de toestand van wegen, infrastructuur en uitrusting (vaststellen van schade, incidenten, defecten, enz.);
 • Bepaalt en voert een preventief en curatief onderhoudsprogramma voor alle wegen uit;
 • Evalueert de haalbaarheid van bouw- en renovatieprojecten vanuit technisch, economisch en menselijk oogpunt evalueren in overeenstemming met de strategische doelstellingen en prioriteiten;
 • Stelt de uitvoeringsdossiers op (plannen, bestekken, opmeting, enz.);
 • Laat de inschrijvers met elkaar concurreren, analyseert offertes en gunt de overheidsopdrachten;
 • Behandelt de verzoeken om tussenkomst die voortvloeien uit diverse verslagen (niet-conformiteit, bezoeken zoals IDPBP, DBDMH, ONE, enz.) en die van de inwoners van de gemeente;
 • Plant en verzekert de opvolging van de werken;
 • Organiseert en superviseert het werk van de interne en externe teams (technici en controleurs);
 • Organiseert en/of neemt deel aan werfvergaderingen en opleveringen (technisch, voorlopig en definitief);
 • Neemt deel aan coördinatievergaderingen;
 • Organiseert en superviseert bezettingen van het openbaar domein.

U (m/v/x) bent ook verantwoordelijk voor het administratief beheer van uw dossiers: verslagen aan het College, de Raad, de toezichthoudende overheid, begrotingsbeheer en opstelling van diverse administratieve documenten.

Wie zoeken we?
 • In staat zijn om in team en zelfstandig te werken
 • De regels kennen van collectieve en individuele veiligheid in het kader van het gebruik van materiaal, werktuigen en producten
 • Een goede kennis hebben van It-tools: software Word, Excel,…
Wat zijn uw troeven?
 • Beschikken over minimaal 2 Jaar ervaring op het terrein
 • Kennis hebben van de gemeentelijke reglementen, het administratief recht, de nieuwe gemeentewet, de wetgeving en reglementering betreffende de overheidsopdrachten en de codex betreffende welzijn op het werk
 • U bent tweetalig NL/FR (schriftelijk en mondeling)
 • Kennis van de grafische software 2D en 3D (CAO/DAO)
 • Gebruik van meetapparatuur
Voorwaarden

Diploma hoger onderwijs van het lange type (master) in industrieel ingenieur (optie bouw of landmeter) of gelijkgeschakeld diploma

OF

Diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat) in bouw of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma.

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema A1, 0 jaar anciënniteit (master): 3.118,18 EUR (bruto jaarsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Minimale aanvangswedde in barema B1, 0 jaar anciënniteit (bachelor): 2.292 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen)

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan uw

 • curriculum vitae
 • motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix,…)

per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2021-021 tot en met vrijdag 15 oktober 2021.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.

Wie is uw werkgever? De dienst beheer van het openbaar domein van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe is samengesteld uit 4 afdelingen: werken en bezetting van het openbaar domein, netheid en wagenpark, studie wegen en GIS en groene ruimtes. De afdeling werken en bezetting van het openbaar domein bestaat uit drie cellen: Openbare werken: beheer van […]

Vacature – Technisch beheerder – Cel speciale technieken en energie (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature – Technisch beheerder – Cel speciale technieken en energie (m/v/x)
Wie is uw werkgever?

De dienst beheer van het erfgoed van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is belast met het beheer van de gemeente-eigendommen en gemeentegebouwen.

De afdeling gemeentegebouwen van het departement is belast met de ontwikkeling en het onderhoud van alle gebouwen van de gemeente: opvolging van de dossiers bouw/verbouwing/renovatie, energieprestaties, beheer van speciale technieken, schoonmaak, enz.

Een technisch team (architecten, energiebeheerder, administratief personeel, enz.) en een aantal ambachtslui (arbeiders, gespecialiseerde arbeiders, enz.) zorgen voor de opvolging van de dossiers van de afdeling.

De cel speciale technieken en energie van de afdeling gemeentegebouwen initieert werkzaamheden met betrekking tot energieaspecten en zorgt voor het beheer van de technische installaties van de gebouwen (HVAC, elektriciteit, water, gas, alarm, liften, automatische deuren, bliksemafleiders, tanks, …)

Wat houdt de functie in?

Binnen de cel speciale technieken en energie werkt u (m/v/x) mee aan het beheer van de technische installaties van de gemeentegebouwen door:

 • De overheidsopdrachten voor onderhoud van de apparatuur te beheren;
 • Te zorgen voor de diagnostiek en opvolging van problemen en vragen;
 • Passende technische oplossingen voor te stellen en uw technische en regelgevende kennis te actualiseren;
 • Ervoor te zorgen dat de gegevensbanken worden geüpdatet;
 • Bij te dragen tot het in conformiteit brengen van de installaties;
 • Toe te zien op het rationeel energieverbruik.

U (m/v/x) werkt samen met de verschillende betrokken interne en externe actoren.

Wie zoeken we?
 • Interesse hebben voor technische problemen en oplossingen
 • Nieuwsgierig zijn en leergierig zijn
 • In staat zijn om prioriteiten te bepalen en te stellen
 • Zelfstandig kunnen werken, organisatorische vaardigheden bezitten en nauwkeurig werken
 • In staat zijn te werken op het terrein en op kantoor
Wat zijn uw troeven?
 • U bent tweetalig NL/FR (schriftelijk en mondeling)
Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs dat overeenkomt met een bachelor/graduaatsdiploma in elektriciteit, elektromechanica, automatisering of gebouwbeheer of een overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma.

Diploma hoger middelbaar onderwijs met een technische vorming in elektriciteit, elektromechanica, automatisering of gebouwbeheer. Een overeenkomstig equivalent diploma wordt ook aanvaard.

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema B1, 0 jaar anciënniteit (bachelor): 2.338,61 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Minimale aanvangswedde in barema C1, 0 jaar anciënniteit (hoger middelbaar De onderwijs): 2.100,45 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan uw curriculum vitae en motivatiebrief per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be met vermelding van het referentienummer 2021-020 ten laatste op vrijdag 22 oktober 2021.

Wie is uw werkgever? De dienst beheer van het erfgoed van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is belast met het beheer van de gemeente-eigendommen en gemeentegebouwen. De afdeling gemeentegebouwen van het departement is belast met de ontwikkeling en het onderhoud van alle gebouwen van de gemeente: opvolging van de dossiers bouw/verbouwing/renovatie, energieprestaties, beheer van speciale technieken, schoonmaak, […]