Behandeling van aanvragen voor milieupremies

Reacties uitgeschakeld voor Behandeling van aanvragen voor milieupremies

 

Premie voor de installatie van een zonneboiler
Download het reglement

Premie voor het inrichten van een groendak
Download het reglement
Download het formulier

Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het riolennetwerk

Download het reglement

Hebt u nog vragen?
Aarzel dan niet om met onze dienst contact op te nemen.

U kunt ook alle gemeentelijke premies in de volgende brochure vinden.

 

  Premie voor de installatie van een zonneboiler Download het reglement Premie voor het inrichten van een groendak Download het reglement Download het formulier Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het riolennetwerk Download het reglement Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet om met onze dienst contact op te nemen. […]

Gemeentelijke premies

0 No Comments

Download hier de brochure Premies die de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe aan haar inwoners en handelaars toekent.

 

Download hier de brochure Premies die de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe aan haar inwoners en handelaars toekent.  

Sanctionerend ambtenaar (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Sanctionerend ambtenaar (m/v/x)

Vacature – Sanctionerend ambtenaar (m/v/x)

Wie is je werkgever?

De dienst juridische zaken van de gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe adviseert het College en de andere gemeentelijke diensten in juridische dossiers op het vlak van publiekrecht, administratief, burgerlijk, sociaal, fiscaal en tuchtrecht.

De afdeling “juridische zaken” van bovenvermelde dienst houdt zich onder meer bezig met de uitvoering van de administratieve sancties zoals bedoeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Deze sancties worden door de sanctionerend ambtenaar opgelegd bij inbreuken op het algemeen politiereglement en/of op andere gemeentelijke politieverordeningen.

Wat houdt de functie in?

Als sanctionerend ambtenaar ben je (m/v/x) belast met het uitvoeren van de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en van de uitvoeringsbesluiten ervan op de volgende manier:

 • Gevolg geven aan de door de vaststellende ambtenaars opgemaakte proces-verbalen en vaststellingen met naleving van de wettelijke procedures;
 • Opvolging van rechtsgedingen, met name door te pleiten voor de politierechtbank;
 • Samenwerken en communiceren met de interne en externe spelers op het vlak van gemeentelijke administratieve sancties (gemeenteoverheden, dossierbeheerders, bemiddelaars, hiërarchische verantwoordelijken van de vaststellende ambtenaars, Brulocalis, het parket,…);
 • Het register voorzien door de wetgeving bijhouden en updaten;
 • De statistieken opstellen.

Men kan je (m/v/x) ook vragen om andere taken binnen de dienst uit te voeren, die worden vastgelegd volgens de behoeften.

Wie zoeken we?
 • De wettelijke en reglementaire bepalingen beheersen in zaken die verband houden met de professionele activiteit
 • Beschikken over analytische, communicatieve en redactionele vaardigheden voor de opstelling van syntheserapporten
 • In staat zijn prioriteiten te stellen en ze te beheren
 • Vertrouwensrelaties opbouwen en conflicten beheren
 • De vertrouwelijkheid eerbiedigen
 • Zelfstandig, georganiseerd en rigoureus werken
Wat zijn je eventuele troeven?

Tweetaligheid FR/NL (schriftelijke en mondeling)

Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs op het niveau van een graduaat/bachelor in de rechten of in de rechtspraktijk of een licentie/masterdiploma in de rechten.

Geslaagd zijn voor een opleiding voorzien door de geldende wetgeving (opleiding voor sanctionerende ambtenaars). Deze voorwaarde is verplicht.

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema B1, 0 jaar anciënniteit (bachelor): 26.445,11 EUR (bruto jaarsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Minimale aanvangswedde in barema A1.1, 0 jaar anciënniteit (master): 35.965,33 EUR (bruto jaarsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur ons dan je curriculum vitae en je motivatiebrief per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be.

Een volledige functiebeschrijving is op eenvoudige aanvraag beschikbaar.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte diploma komen in aanmerking.

Vacature – Sanctionerend ambtenaar (m/v/x) Wie is je werkgever? De dienst juridische zaken van de gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe adviseert het College en de andere gemeentelijke diensten in juridische dossiers op het vlak van publiekrecht, administratief, burgerlijk, sociaal, fiscaal en tuchtrecht. De afdeling “juridische zaken” van bovenvermelde dienst houdt zich onder meer bezig met de uitvoering […]

Sociaal Verhuring Kantoor (SVK)

Reacties uitgeschakeld voor Sociaal Verhuring Kantoor (SVK)

Sociaal Verhuring Kantoor
van Sint-Lambrechts-Woluwe
Georges Henrilaan 399
02.763.48.39
aiswsl@skynet.be

 

Het Sociaal verhuring kantoor ontvangt de eigenaren en kandidaat-huurders enkel op afspraak.

Het SVK van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft tot doel om:

 • de eigenaren die aan het agentschap het beheer van hun woning toevertrouwen, van tal van voordelen en van een kwaliteitsvolle service te laten genieten;
 • te voldoen aan de huurbehoeften van een cliënteel dat voldoet aan bepaalde inkomensvoorwaarden.

 

Welk voordeel heeft men erbij om als eigenaar beroep te doen op het SVK?

Het SVK van Sint-Lambrechts-Woluwe:

 • neemt het beheer van uw woning op zich en verhuurt uw woning voor u;
 • betaalt u de huur uit, wat er ook gebeurt;
 • ontlast u van alle huurproblemen;
 • helpt u om eventueel van renovatiepremies te genieten.

 

Welk voordeel heeft men erbij om als huurder beroep te doen op het SVK?

Het SVK biedt u aan om:

 • u kwaliteitsvolle woningen te verhuren tegen een huurprijs aangepast aan uw inkomen;
 • een regelmatige en gepersonaliseerde sociale opvolging te doen in verband met de huur van uw woning;
 • u te laten genieten van een huurovereenkomst die volledig wettelijk in orde is;
 • u te laten genieten van een deskundige en beschikbare gesprekspartner.

 

Sociaal Verhuring Kantoor van Sint-Lambrechts-Woluwe Georges Henrilaan 399 02.763.48.39 aiswsl@skynet.be   Het Sociaal verhuring kantoor ontvangt de eigenaren en kandidaat-huurders enkel op afspraak. Het SVK van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft tot doel om: de eigenaren die aan het agentschap het beheer van hun woning toevertrouwen, van tal van voordelen en van een kwaliteitsvolle service te laten genieten; […]

Anti-inbraakpremie voor woningen

Reacties uitgeschakeld voor Anti-inbraakpremie voor woningen

Het gemeentebestuur kent een premie toe aan inwoners die overgaan tot de bescherming van hun woning tegen inbraak door het installeren van mechanische middelen (versterkte of gepantserde deuren, veiligheidsramen of versterkte sloten). Technologische middelen zoals camera’s of alarminstallaties komen niet in aanmerking. Raadpleeg het gemeentereglement houdende toekenning van premies van woningen tegen inbraak.

De premie bedraagt 25% (btw inbegrepen) van de installatiekosten maar kan niet meer dan 200 euro bedragen. Per jaar en per woning kan er maar een premie toegekend worden en daarvoor moet een factuur voorgelegd worden. Deze wordt aan particulieren toegekend, ongeacht of ze eigenaar of huurder zijn. Ze moeten wel in Sint-Lambrechts-Woluwe wonen of er een tweede verblijfsplaats hebben.

De premieaanvrager kan op voorhand de mening van een diefstalpreventieadviseur vragen. Na de uitvoering van de werken moet er verplicht een diefstalpreventieadviseur langskomen voor een controlebezoek om na te gaan of de werken effectief werden uitgevoerd en of ze doeltreffend zijn. Beide bezoeken zijn gratis.

De toekenningsprocedure van de premie

 • Het is mogelijk om een diefstalpreventieadviseur bij u thuis te laten komen om een professioneel advies te krijgen over de uit te voeren werkzaamheden.
  Contact: Dienst Preventie van de politiezone Montgomery: 02.788.95.35
 • Uitvoeren van nuttige en samenhangende werken om uw woning te beschermen.
 • U vult het premieaanvraagformulier  in en en stuurt het terug ter attentie van:
  College van burgemeester en schepenen
  gemeentehuis
  Paul Hymanslaan, 21200 – Brussel
 • Tesamen met de originele factuur of een kopie hiervan die de uitvoering van de werken aantoont.

Daarop moet het volgende vermeld worden : de datum en de plaats van de uitvoering van de werken, de naam van de persoon die de investering heeft uitgevoerd en een betalingsbewijs van deze factuur.

 • Indien het formulier juist is ingevuld, krijgt de inwoner een ontvangstbewijs toegestuurd (vanaf dit moment is de aanvraag officieel opgenomen in het aanvragenregister);
 • Een controlebezoek van de diefstalpreventieadviseur stelt vast of de aankoop en de installatie van de beschermingsmaatregelen trefzeker, samenhangend, pertinent en doelmatig zijn;
 • Het College van burgemeester en schepenen doet uitspraak over de aanvraag;
 • De beslissing wordt per post betekend aan de betrokkene.

Doe beroep op een diefstalpreventieadviseur, het is gratis!

Elke woning heeft z’n bijzonderheden en z’n zwakke punten. Daarom is er een diefstalpreventieadviseur die kosteloos te uwer beschikking staat om samen met u de nuttige maatregelen te overlopen.

De diefstalpreventieadviseur is een personeelslid van de politiezone of van het gemeentebestuur. Dit is een expert, specifiek hiervoor opgeleid, die u objectieve adviezen kan verstrekken over de beste wijze om uw woning te beveiligen tegen inbreuken.

Tijdens z’n bezoek stipt hij de te verbeteren punten aan, de oplossingen die er bestaan: dit kunnen goede gewoonten zijn maar ook mechanische of elektronische beveiligingsmaatregelen. Samengevat verstrekt hij neutrale adviezen op maat die kosteloos zijn en zonder enige verplichting.

Info

Dienst Preventie
02.761.29.77 – 02.774.35.54
prev@woluwe1200.be
Of neem contact op met de preventiecel van de politiezone Montgomery.

Het gemeentebestuur kent een premie toe aan inwoners die overgaan tot de bescherming van hun woning tegen inbraak door het installeren van mechanische middelen (versterkte of gepantserde deuren, veiligheidsramen of versterkte sloten). Technologische middelen zoals camera’s of alarminstallaties komen niet in aanmerking. Raadpleeg het gemeentereglement houdende toekenning van premies van woningen tegen inbraak. De premie […]

Energieloket

0 No Comments

guichet énergie

Energieloket
Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg, 80
02.774.35.09
      Maandag, woensdag en vrijdag
Van 8u30 tot 12u

 

Deze dienst geeft advies over:

 • de principes van rationeel energieverbruik, o.a. de kleine tips om energie te besparen;
 • de financiële tegemoetkomingen d.w.z. de gewestelijke en gemeentelijke premies en de fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen;
 • de lijst van de erkende energiedeskundigen voor het uitvoeren van energieaudits of voor het installeren van hernieuwbare energiesystemen (thermische-, fotovoltaïsche-, en zonnepanelen);
 • inlichtingen over de vrijmaking van de energiemarkt en concrete antwoorden over de leveranciers en de meest voordelige tarieven naargelang uw persoonlijk verbruik.

 

Het gemeentelijk energieloket werkt in nauw samen met het gewestelijk energieloket:

Brussels Energieagentschap – ABEA
Sint-Goriksplein, 1
1000 – Brussel
02.512.86.19
info@curbain.be
www.stadswinkel.be

 

Energieloket Wolu Techni-Cité Stokkelsesteenweg, 80 02.774.35.09       Maandag, woensdag en vrijdag Van 8u30 tot 12u   Deze dienst geeft advies over: de principes van rationeel energieverbruik, o.a. de kleine tips om energie te besparen; de financiële tegemoetkomingen d.w.z. de gewestelijke en gemeentelijke premies en de fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen; de lijst van de erkende […]