Gemeentelijke groene premies

Reacties uitgeschakeld voor Gemeentelijke groene premies

 

Hergebruik van regenwater, groendak, composttank… De inwoners die beslissen gebruik te maken van milieuvriendelijke technieken kunnen genieten van gemeentepremies.

 

Installatie van zonneboilers

Installaties voor de productie van sanitair warm water op zonneenergie kunnen genieten van een gemeentepremie, zelfs indien er reeds een regionale of intercommunale premie werd toegekend, en indien het gaat om de renovatie van een bestaand gebouw (dus niet voor een nieuwbouw).
Bedrag: 10 % van de installatiekosten – maximum 500 €
Gezamenlijke installatie: maximum 5.000 €
envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

 

Groendak

Sinds 2016 kan voor de aanleg van een groendak bijr een onroerend goed hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting, onder bepaalde voorwaarden een premie uitgekeerd worden.
Bedrag: 200 € voor 10 m2 groendak.
Bijkomend 15 €/m2 voor een intensief groendak, 10 €/m2 extensief groendak.
Bijkomend 1 €/m2 voor de installaties die worden gerealiseerd door een sociale onderneming.
Maximaal bedrag: 500 €, echter slechts de helft indien de werken door de aanvrager zelf worden uitgevoerd. envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

 

Regenwatertank

Voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater wordt onder bepaalde voorwaarden een premie uitgekeerd: minimum 2000 l., scheiding van het leidingwaternetwerk, opvang van dakwater over minimaal 40 m2, aansluiting zijn op een toilet of vaatwasser, de plaatsing moet worden uitgevoerd door een professional.
Bedrag: 20 % van de kosten van de werken met een maximum van 500 €.
Afdeling Realisatie en Onderhoud
02.774.35.67

 

 

Compostvat

Op vertoon van een aankoopfactuur op persoonlijke naam ontvangen de inwoners van de gemeente een terugbetaling van 25 € voor de aankoop van een compostvat.
j.jacques@woluwe1200.be

 

 

 

 

 

 

 

Overstromingen voorkomen
Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Een terugslagklep verhindert het opstijgend water bij overstromingen. Sinds 2017 kan een premie worden toegekend voor de installatie in een bestaand gebouw. De installatie moet door een professional worden uitgevoerd.
Bedrag: 50% van het geïnvesteerd bedrag met een maximum van 200 €.
envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

Toekenning van een nancieel voorschot aan de inwoners die het slachtofer zijn van overstromingen

De schadevergoedingsprocedure door de verzekeringen na schade, veroorzaakt door een erkende overstroming, kan lang zijn. De gemeente kan een voorschot van 500 € toekennen voor het herstel van de geleden schade. Dit voorschot kan zonder intrest worden terugbetaald.
envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

 

  Hergebruik van regenwater, groendak, composttank… De inwoners die beslissen gebruik te maken van milieuvriendelijke technieken kunnen genieten van gemeentepremies.   Installatie van zonneboilers Installaties voor de productie van sanitair warm water op zonneenergie kunnen genieten van een gemeentepremie, zelfs indien er reeds een regionale of intercommunale premie werd toegekend, en indien het gaat om […]

Behandeling van aanvragen voor milieupremies

Reacties uitgeschakeld voor Behandeling van aanvragen voor milieupremies

 

Premie voor de installatie van een zonneboiler
Download het reglement

Premie voor het inrichten van een groendak
Download het reglement
Download het formulier

Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het riolennetwerk

Download het reglement

Hebt u nog vragen?
Aarzel dan niet om met onze dienst contact op te nemen.

U kunt ook alle gemeentelijke premies in de volgende brochure vinden.

 

  Premie voor de installatie van een zonneboiler Download het reglement Premie voor het inrichten van een groendak Download het reglement Download het formulier Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het riolennetwerk Download het reglement Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet om met onze dienst contact op te nemen. […]

Gemeentelijke premies

0 No Comments

Download hier de brochure Premies die de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe aan haar inwoners en handelaars toekent.

 

Download hier de brochure Premies die de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe aan haar inwoners en handelaars toekent.  

Vacature – Technisch beheerder milieuvergunningen (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature – Technisch beheerder milieuvergunningen (m/v/x)
Vacature – Technisch beheerder milieuvergunningen (m/v/x)
Wie is je werkgever?

De afdeling “milieuvergunningen” van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe houdt zich bezig met het beheer van de milieuvergunningsaanvragen, die vallen onder de ordonnantie van 05/06/1997 betreffende de milieuvergunningen.

Deze reglementering is gericht op een rationeel energieverbruik en bescherming tegen gevaren, overlast of ongemakken die een installatie of activiteit kan veroorzaken aan het milieu, de gezondheid of de veiligheid van de bevolking, met inbegrip van alle personen die zich binnen de omheining van een installatie bevinden zonder dat zij in de hoedanigheid van werknemer beschermd kunnen worden.

Wat houdt de functie in?

U (m/v/x) houdt zich bezig met het beheer van de milieuvergunningsaanvragen, aan de hand van:

 • Analyse en behandeling van milieuvergunningen
 • Beheer van de verschillende contacten met het publiek
 • Hulp bieden aan de aanvragers voor het vervolledigen van hun dossier
 • Opstellen van brieven, canevas, affiches die verband houden met milieuvergunningen
 • Opstellen van verslagen aan het College in BOS voor afgifte, weigering of kennisneming van de vergunning
 • Deelname aan de overlegcommissies
 • Voortdurende controle van het naleven van de gewestelijke ordonnanties
 • Verzekeren van controlebezoeken op het terrein
 • Nauwe samenwerking met uw collega’s van de afdeling “milieuvergunningen” en van de afdeling stedenbouw maar ook met de gewestelijke instellingen, voornamelijk Leefmilieu Brussel en soms met de politiediensten
Wie zoeken we?
 • Beschikken over wetenschappelijke, technische en/of juridische kennis op het vlak van milieu: beheersen van de wettelijke bepalingen van de ordonnantie van 05/06/1997
 • Uitstekende redactionele vaardigheden
 • Beschikken over goede vaardigheden om te werken aan projecten met meerdere spelers
 • Het naleven van de regels voor vertrouwelijkheid
 • Zeer zelfstandig kunnen werken, organisatorische vaardigheden bezitten en nauwkeurig werken
 • Tweetaligheid FR/NL (schriftelijk en mondeling): behandelen van de vergunningen en contacten met de externe tussenpersonen zowel in het Frans als in het Nederlands
Wat zijn je eventuele troeven?
 • Ervaring in het behandelen van milieuvergunningen
 • Kennis van het programma BOS
 • Kennis van het programma NOVA 5
Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs van het lange type (master) in de wetenschappen, milieu, …industrieel ingenieur, …

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema A1.1, 0 jaar anciënniteit (master): 3.058,36 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur ons dan je curriculum vitae en je motivatiebrief per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be.

Een volledige functiebeschrijving is op eenvoudige aanvraag beschikbaar.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte diploma komen in aanmerking.

Vacature – Technisch beheerder milieuvergunningen (m/v/x) Wie is je werkgever? De afdeling “milieuvergunningen” van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe houdt zich bezig met het beheer van de milieuvergunningsaanvragen, die vallen onder de ordonnantie van 05/06/1997 betreffende de milieuvergunningen. Deze reglementering is gericht op een rationeel energieverbruik en bescherming tegen gevaren, overlast of ongemakken die een installatie of […]

EPB-medewerker (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor EPB-medewerker (m/v/x)

Vacature – Beambte belast met de energieprestaties van de gebouwen (m/v/x)

Wie is je werkgever?

De afdeling “Stedenbouw” van de Technische Dienst van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is belast met de ruimtelijke ordening van de gemeente: certificaten en stedenbouwkundige vergunningen, milieu- en verkavelingsvergunningen, BBP, GOP, stedenbouwkundige overtredingen, EPB-reglementering,…

Wat houdt de functie in?

Je (m/v/x) bent belast met de toepassing van de reglementering betreffende de energieprestaties van de gebouwen (EPB) door:

 • Via het loket, per telefoon en/of door de verwerking van dossiers technische en administratieve steun te verlenen aan de personen die dat wensen betreffende de reglementering van EPB-werkzaamheden;
 • De dienst Stedenbouw te helpen bij de verwerking van het EPB-voorstel in het kader van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (SV): de inhoud van het administratief dossier controleren en het dossier verder verwerken, de coherentie nagaan tussen de energetische keuzes en de stedenbouwkundige aspecten van het project, de EPB- en SV-gegevens in het NOVA-systeem invoeren, eventuele aanvragen voor afwijkingen van de EPB-vereisten behandelen;
 • Na de afgifte van de SV volgens de aanbevelingen die door het BIM worden voorgesteld de “eenvoudige renovaties” of de “eenvoudig gerenoveerde EPB-eenheden” te controleren: behandeling van de EPB-aankondiging, van de EPB-verklaringen, bezoeken aan de bouwplaats, waarschuwingen opstellen, ingebrekestellingen en eventuele processen-verbaal opstellen voor het niet naleven van de EPB-vereisten;
 • Aan het BIM de opvolging van de dossiers betreffende “de zwaar gerenoveerde eenheden, de met nieuw gelijkgestelde eenheden en/of de nieuwe eenheden” over te maken;
 • Deel te nemen aan de coördinatievergaderingen en de vormingen betreffende de reglementering van EPB-werken die door het BIM georganiseerd worden en door een jaarverslag voor het BIM op te stellen.
Wie zoeken we?
 • Je hebt een relevante professionele ervaring van minstens twee jaar in het domein van de bouwkunde, stedenbouw en/of architectuur
 • Je leest en begrijpt de plannen en de verschillende reglementen die van toepassing zijn op het gebied van stedenbouw (GSV, GBP, BBP,…) en van de energieprestaties van de gebouwen
 • Je hebt een goede kennis van de meest courante software (tekstverwerking, spreadsheets,…)
 • Je kunt zowel zelfstandig als in team werken
 • Je houdt van het contact met het publiek
 • Je bent geïnteresseerd in nieuwe technologieën rond energie in de bouwsector
 • Je hebt de vorming EPB-adviseur gevolgd of je bent bereid om deze tijdens de eerste maanden van onze samenwerking te volgen
Wat zijn je eventuele troeven?
 • Je hebt de vorming voor EPB-adviseur en de opfrissingscursussen gevolgd
 • Je bent tweetalig NL/FR (schriftelijk en mondeling)
 • Je bezit een rijbewijs categorie B
Wat zijn de voorwaarden?
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs van minstens bachelor/graduaat-niveau in de volgende domeinen: bouwkundig tekenaar, bachelor in de bouw, binnenhuisarchitect, landmeter

OF

 • een diploma hoger onderwijs van minstens master/licentiaat-niveau in de volgende domeinen: architect, industrieel ingenieur (bouw), burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur
Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds)

Minimale aanvangswedde in barema B1, 0 jaar anciënniteit (bachelor): 2.248,80 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Minimale aanvangswedde in barema A1.1, 0 jaar anciënniteit (master): 3.058,36 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur ons dan je curriculum vitae en je motivatiebrief per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be.

Uiterste datum voor de ontvangst van de kandidaturen: vrijdag 01/03/2019.

Een volledige functiebeschrijving is op eenvoudige aanvraag beschikbaar.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte diploma komen in aanmerking.

Vacature – Beambte belast met de energieprestaties van de gebouwen (m/v/x) Wie is je werkgever? De afdeling “Stedenbouw” van de Technische Dienst van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is belast met de ruimtelijke ordening van de gemeente: certificaten en stedenbouwkundige vergunningen, milieu- en verkavelingsvergunningen, BBP, GOP, stedenbouwkundige overtredingen, EPB-reglementering,… Wat houdt de functie in? Je (m/v/x) bent […]

Vacature – Huishoudhulp (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature – Huishoudhulp (m/v/x)

Vacature – Huishoudhulp (m/v/x)

Wie is je werkgever?

De cel Thuishulp voor senioren (TVS) van de sociale dienst heeft als doel om de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe van 60 jaar en ouder, in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, zoals velen van hen wensen.

De cel coördineert de bijstand aan personen (zowel intern als extern) door het ontwikkelen van een goede samenwerking tussen de verschillende zorg- en dienstverleners en met de naaste omgeving van de senioren.

Deze Cel omvat de volgende diensten: huishoudhulp, maaltijden, seniorenrestaurant, personenalarm, transport, boodschappen, apotheek, hulp bij klein onderhoud van de woning, pedicuredienst, gymlessen, Alzheimer platform, “lectuur op elke leeftijd”, “kapper aan huis”, verpleeg- en verbindingsdienst tussen het ziekenhuis en de woonplaats.

Wat houdt de functie in?

U (m/v/x) staat de begunstigden bij in kleine huishoudelijke taken, die ze niet langer zelf kunnen uitvoeren met als doel hen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, op de volgende manier:

 • De gebruiker bijstaan bij het schoonmaken van de leefruimtes van zijn woning (reinigen van de vloeren met water, stofzuigen, stof afnemen, sanitair poetsen,…);
 • Mogelijke problemen die men bij de gebruiker opmerkt (ziekte, verlies van autonomie, geheugenverlies, risico op ongevallen,…) signaleren aan de maatschappelijk werkers.

 

Wie zoeken we?
 • Jonger dan 26 jaar (Startbaanovereenkomst)
 • Goede kennis van het Frans
 • Luistervaardig, empathisch, vriendelijk, beschikbaar
 • Professioneel en integer handelen

 

Wat zijn je eventuele troeven?
 • Ervaring in de schoonmaak bij senioren
 • Activakaart Brussel

 

Wat zijn de voorwaarden?

Geen diplomavereisten

Jonger dan 26 jaar (Startbaanovereenkomst)

 

Wat bieden wij?

Overeenkomst van bepaalde duur voor een jaar.

Een minimale aanvangswedde in barema E1, 0 jaar anciënniteit: 1.853,37 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

De mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 vakantiedagen per jaar.

 

Ben je geïnteresseerd?

Stuur ons dan je curriculum vitae en je motivatiebrief per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be.

Een volledige functiebeschrijving is op eenvoudige aanvraag beschikbaar.

Vacature – Huishoudhulp (m/v/x) Wie is je werkgever? De cel Thuishulp voor senioren (TVS) van de sociale dienst heeft als doel om de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe van 60 jaar en ouder, in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, zoals velen van hen wensen. De cel coördineert de bijstand aan personen (zowel […]