Gemeentelijke groene premies

Reacties uitgeschakeld voor Gemeentelijke groene premies

 

Hergebruik van regenwater, groendak, composttank… De inwoners die wensen gebruik te maken van milieuvriendelijke technieken kunnen genieten van gemeentepremies.

 

Compostvat

Er wordt door de gemeente een premie toegekend voor de aankoop van een individueel compostvat (silo, compostbak, wormencompostbak…). Het bedrag van de premie beperkt zich tot 50% van de aankoopprijs van het compostvat (met een maximum van 50€). Bovendien wordt dit bedrag slechts één maal per gezin toegekend.

Alle bijzonderheden zijn opgenomen in het reglement.

Belangrijke info
Als u belangstelling heeft voor deze premie, moet u uw aanvraag binnen de 3 maanden na de aankoopdatum van uw compostvat indienen bij de gemeente. Een kopie van het betalingsbewijs moet aan het aanvraagformulier toegevoegd worden.

Hoe vraagt u de premie aan?
Vraag uw premie aan via het voor dit doel voorziene formulier, vergezeld van de financiële bewijsstukken.
Formulier te downloaden en terug te sturen naar duurzame.o@woluwe1200.be.

Klik hier om het online formulier in te vullen.

 

Installatie van zonneboilers

Installaties voor de productie van sanitair warm water op zonne-energie kunnen genieten van een gemeentepremie, zelfs indien er reeds een regionale of intercommunale premie werd toegekend, en indien het gaat om de renovatie van een bestaand gebouw (dus niet voor een nieuwbouw).
Bedrag: 10 % van de installatiekosten – maximum 500 €
Gezamenlijke installatie: maximum 5.000 €
envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

Toewijzingsreglement voor premies vooe de installatie van een zonneboiler

 

Groendak

Sinds 2016 kan voor de aanleg van een groendak bij een onroerend goed hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting, onder bepaalde voorwaarden een premie uitgekeerd worden.

Download hier het reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak

envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

 

Regenwatertank

Voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater wordt onder bepaalde voorwaarden een premie uitgekeerd: minimum 2000 l., scheiding van het leidingwaternetwerk, opvang van dakwater over minimaal 40 m2, aansluiting zijn op een toilet of vaatwasser, de plaatsing moet worden uitgevoerd door een professional.
Bedrag: 20 % van de kosten van de werken met een maximum van 500€.

Download het gemeentereglement voor het bekomen van een premie voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater.

Download het document van premieaanvraag voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater.
Info
Afdeling Realisatie en Onderhoud
02.774.35.67

 

Compostvat

Op vertoon van een aankoopfactuur op persoonlijke naam ontvangen de inwoners van de gemeente een terugbetaling van 25 € voor de aankoop van een compostvat.
duurzame.o@woluwe1200.be

 

 

 

 

 

 

 

Overstromingen voorkomen
Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Een terugslagklep verhindert het opstijgend water bij overstromingen. Sinds 2017 kan een premie worden toegekend voor de installatie in een bestaand gebouw. De installatie moet door een professional worden uitgevoerd.
Bedrag: 50% van het geïnvesteerd bedrag met een maximum van 200 €.
envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

Download hier het gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Toekenning van een financieel voorschot aan de inwoners die het slachtofer zijn van overstromingen

De schadevergoedingsprocedure door de verzekeringen na schade, veroorzaakt door een erkende overstroming, kan lang zijn. De gemeente kan een voorschot van 500 € toekennen voor het herstel van de geleden schade. Dit voorschot kan zonder intrest worden terugbetaald.
envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

 

  Hergebruik van regenwater, groendak, composttank… De inwoners die wensen gebruik te maken van milieuvriendelijke technieken kunnen genieten van gemeentepremies.   Compostvat Er wordt door de gemeente een premie toegekend voor de aankoop van een individueel compostvat (silo, compostbak, wormencompostbak…). Het bedrag van de premie beperkt zich tot 50% van de aankoopprijs van het compostvat […]

Behandeling van aanvragen voor milieupremies

Reacties uitgeschakeld voor Behandeling van aanvragen voor milieupremies

 

Premie voor de installatie van een zonneboiler
Toewijzingsreglement voor premies vooe de installatie van een zonneboiler

Premie voor het inrichten van een groendak
Download hier het reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak

Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het riolennetwerk

Download hier het gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Hebt u nog vragen?
Aarzel dan niet om met onze dienst contact op te nemen.

U kunt ook alle gemeentelijke premies in de volgende brochure vinden.

 

  Premie voor de installatie van een zonneboiler Toewijzingsreglement voor premies vooe de installatie van een zonneboiler Premie voor het inrichten van een groendak Download hier het reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het riolennetwerk Download hier […]

Gemeentelijke premies en aanvraagformulieren

0 No Comments

 

Raadpleg hier de brochure van premies die de gemeente aan haar inwoners en handelaars toekent
Raadpleeg hier alle gemeentelijke reglementen en download de aanvraagformuliren voor een premie

 

  Raadpleg hier de brochure van premies die de gemeente aan haar inwoners en handelaars toekent Raadpleeg hier alle gemeentelijke reglementen en download de aanvraagformuliren voor een premie  

Vacature – Administratief assistent bij de afdeling “Strategische planning” (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature – Administratief assistent bij de afdeling “Strategische planning” (m/v/x)
Wie is uw werkgever?

Dienst duurzame ontwikkeling, planning en perspectieven van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is belast met het beheer van de strategische gewestelijke en gemeentelijke plannen, het beheer van subsidies, het milieu en de duurzame ontwikkeling, bescherming van het erfgoed en het beheer van de archieven van de administratie.

De afdeling “strategische planning” houdt op gemeentelijk niveau toezicht op de plannen die de mobiliteit van de burgers of de administratie beïnvloeden: gewestelijk mobiliteitsplan, gemeentelijk parkeeractieplan, voetgangersplan, fietsplan, gemeentelijk bedrijfsvervoerplan, parkeren, schoolstraten, …

Ze beheert de gewestelijke mobiliteitssubsidies en onderzoekt de aanvragen voor de gemeentepremie voor de schrapping van een nummerplaat van een personenwagen.

Wat houdt de functie in?

U (m/v/x) zorgt, in overeenstemming met het hiërarchische kader van de instelling, voor de administratieve ondersteuning van de dossiers en opdrachten van de afdeling “Strategische planning en mobiliteit” door:

 • Het opstellen van brieven, verslagen aan het College, nota’s en ontwerpartikelen;
 • Het verzekeren van het telefonisch onthaal;
 • Het verlenen van administratieve ondersteuning voor belangrijke dossiers strategische planning;
 • Het verzamelen van administratieve en technische informatie;
 • Het klasseren en archiveren van bestanden, brieven, bestanden op de server;
 • Het plannen van de opvolging en de herinneringsbrieven;
 • Het inbrengen en opvolgen van de begrotingsprognoses.

U (m/v/x) help ook mee aan:

 • het beheer van de subsidies (aanvraagdossiers, administratieve en financiële opvolging);
 • de ontwikkeling van het bedrijfsvervoerplan;
 • het beheer van de “mobiliteitspremies”, in het bijzonder de premie voor het opgeven van voertuigen (onthaal van het publiek, verwerking van de dossiers, follow-up).
Wie zoeken we?
 • Beschikken over minimaal 3 jaar ervaring op het vlak van projectbeheer, beheer van meerdere dossiers tegelijkertijd
 • Een goede kennis van het Nederlands hebben
 • Beheersen van tekstverwerking, spreadsheets, elektronische agenda en software voor presentaties
 • Beschikken over analytische vaardigheden en zin voor detail
 • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken
 • Houden van contact met het publiek
Wat zijn uw troeven?
 • Openstaan voor duurzame ontwikkeling en zachte mobiliteit
 • Een goede kennis hebben van het mobiliteitsbeleid en de lopende projecten in het Brussels Gewest
 • Een goede kennis hebben van de werking van een gemeentebestuur
 • Interesse hebben voor nieuwe technologieën
Wat zijn de voorwaarden?

Diploma van hoger middelbaar onderwijs of gelijkgeschakeld diploma

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema C, trap 0 (hoger middelbaar onderwijs): 2.059,29 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Geïnteresseerd?

Stuur dan uw curriculum vitae en motivatiebrief per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be vermelding van de referentie 2020-026

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.

Wie is uw werkgever? Dienst duurzame ontwikkeling, planning en perspectieven van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is belast met het beheer van de strategische gewestelijke en gemeentelijke plannen, het beheer van subsidies, het milieu en de duurzame ontwikkeling, bescherming van het erfgoed en het beheer van de archieven van de administratie. De afdeling “strategische planning” houdt op […]

Vacature – Facilitator stadslandbouw en duurzame ontwikkeling – Administratief assistent (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature – Facilitator stadslandbouw en duurzame ontwikkeling – Administratief assistent (m/v/x)
Wie is uw werkgever?

De dienst duurzame ontwikkeling, planning en perspectieven is belast met de strategische planning (voornamelijk vanuit een mobiliteitsperspectief), het beheer van subsidies, van het milieu en de duurzame ontwikkeling en bescherming van het erfgoed.

De afdeling leefmilieu en duurzame ontwikkeling ontwikkelt, coördineert en bezielt verschillende projecten die ze promoot in het kader van de Agenda 21 of waarvoor ze gevraagd wordt. De afdeling vormt ook de schakel met de bevolking met betrekking tot bewustmaking rond duurzame ontwikkeling.

Wat houdt de functie in?

U (m/v/x) leidt educatieve en ludieke activiteiten aangepast aan volwassenen, kinderen en jongeren rond het thema stadslandbouw en duurzame ontwikkeling.

De projecten waaraan u (m/v/x) deelneemt hebben tot doel de stadslandbouw op het gemeentelijk grondgebied te bevorderen en meer bepaald het publiek instrumenten en kennis aanreiken om deze in de praktijk te brengen.

U (m/v/x):

 • bent de referentiepersoon voor het opvolgen van de staat van de biologische percelen (moestuinen) op de gemeentelijke terreinen;
 • bent verantwoordelijk voor de uitvoering van een meerjarenplan voor de aanleg van educatieve moestuinen en/of boomgaarden in de scholen en kinderdagverblijven;
 • geeft advies, helpt de betrokkenen bij het beheer van de stadsboerderij;
 • bedenkt en geeft workshops rond stadslandbouw (inclusief compostering) in het kader van de begeleiding van nieuwe burgerinitiatieven en de organisatie van gemeentelijke evenementen;
 • verleent, op een ad hoc basis, inlichtingen aan het publiek over de wilde flora en fauna.
Wie zoeken we?
 • Minimaal 2 jaar relevante ervaring hebben in de stadslandbouw in het kader van het begeleiden van nieuwe burgerinitiatieven en het organiseren van (gemeentelijke) evenementen.
 • Een goede fysieke conditie is onontbeerlijk
 • Kunnen werken in een team
 • Goed kunnen communiceren in het openbaar
 • Georganiseerd, nauwkeurig en zelfstandig kunnen werken
 • Houden van werk op het terrein en netwerken
 • Flexibel zijn in de organisatie van zijn planning
 • De courante informaticatools (tekstverwerking, spreadsheets, messaging,…) beheersen
 • Vlot schrijven en dossiers opstellen (redactionele vaardigheden)
Wat zijn uw troeven?
 • Tweetaligheid NL/FR
 • Ervaring binnen een Belgisch lokaal bestuur
Wat zijn de voorwaarden?

Attest hoger middelbaar onderwijs of een gelijkwaardig diploma met een kwalificatie in tuinbouw, agronomie, milieu of een aanverwant gebied en/of aanzienlijke ervaring in tuinbouw/stadslandbouw/permacultuur/agro-ecologie.

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema de niveau C1, trap 0 (hoger middelbaar onderwijs): 2.059,29 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Geïnteresseerd?

Stuur dan uw curriculum vitae en motivatiebrief per e- E-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be vermelding van de referentie 2020-007

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.

Wie is uw werkgever? De dienst duurzame ontwikkeling, planning en perspectieven is belast met de strategische planning (voornamelijk vanuit een mobiliteitsperspectief), het beheer van subsidies, van het milieu en de duurzame ontwikkeling en bescherming van het erfgoed. De afdeling leefmilieu en duurzame ontwikkeling ontwikkelt, coördineert en bezielt verschillende projecten die ze promoot in het kader […]

Vacature – Technisch beheerder milieuvergunningen (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature – Technisch beheerder milieuvergunningen (m/v/x)
Wie is uw werkgever?

De dienst Stedenbouw en Milieuvergunningen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe staat in voor de ruimtelijke ordening van de gemeente: opvolging van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen en -attesten, opstellen van gemeentelijke plannen en verordeningen, vaststellen van inbreuken, informatieverstrekking aan het publiek op het gebied van stedenbouw, enz.

De afdeling milieuvergunningen is belast met het beheer van de milieuvergunningsaanvragen, die vallen onder de Brusselse ordonnantie van 05/06/1997. Deze reglementering is gericht op een rationeel energieverbruik en bescherming tegen gevaren, overlast of ongemakken die een installatie of activiteit kan veroorzaken voor het milieu.

Wat houdt de functie in?

U (m/v/x) houdt zich bezig met het beheer van de dossiers “milieuvergunningen” aan de hand van:

 • De analyse en behandeling van milieuvergunningen;
 • Het beheer van de contacten met het publiek;
 • Het verstrekken van stedenbouwkundige informatie aan de aanvragers van een vergunning en aan de bevolking (loket, permanentie, telefoon, …);
 • Het opstellen van verslagen aan het College en de adviezen van de overlegcomités;
 • Het verzekeren van controlebezoeken op het terrein;
 • De samenwerking met de collega’s van de dienst stedenbouw, de andere gemeentelijke diensten, de gewestelijke instanties (Leefmilieu Brussel,…)
Wie zoeken we?
 • Beschikken over technische en juridische kennis op het vlak van milieu, met name de bepalingen van de ordonnantie van 05/06/1997
 • Een goede kennis hebben van de meest courante software (tekstverwerking, spreadsheets,…)
 • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken
 • Houden van contact met het publiek
 • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken
 • Tweetaligheid FR/NL (schriftelijk en mondeling): noodzaak van behandelen van de vergunningen en contacten met de externe tussenpersonen zowel in het Frans als in het Nederlands
Wat zijn uw troeven?
 • Ervaring in het behandelen van milieuvergunningen binnen een lokale overheid
 • Kennis van het programma BOS
 • Kennis van het programma NOVA 5
Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs van het lange type (master) in de wetenschappen, milieu, industrieel ingenieur,…

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema A, trap 0 (master): 3.118,18 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Geïnteresseerd?

Stuur dan uw curriculum vitae en motivatiebrief per e- E-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be vermelding van de referentie 2020-034

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.

Wie is uw werkgever? De dienst Stedenbouw en Milieuvergunningen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe staat in voor de ruimtelijke ordening van de gemeente: opvolging van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen en -attesten, opstellen van gemeentelijke plannen en verordeningen, vaststellen van inbreuken, informatieverstrekking aan het publiek op het gebied van stedenbouw, enz. De afdeling milieuvergunningen is belast met […]