Gemeentelijke groene premies

Reacties uitgeschakeld voor Gemeentelijke groene premies

 

 

Hergebruik van regenwater, groendak, composttank… De inwoners die wensen gebruik te maken van milieuvriendelijke technieken kunnen genieten van gemeentepremies.

 

Premie om een natuurlijke poel te ontwikkelen of een reeds bestaande in uw tuin te rehabiliteren

Deze premie, van maximaal 50% van de totale kosten van het werk met een maximum van 150€, omvat de ontwikkelingskosten die door een professional of de door de persoon gekochte apparatuur worden gevraagd, en de aankoop van planten.

50€ extra wordt toegekend als de gebruikte materialen een levensduur van ten minste 20 jaar hebben of als ze ten minste 20% gerecyclede inhoud bevatten. De toename wordt ook gemaakt voor werk dat wordt uitgevoerd door een sociale economie, aangepast werk of een bedrijf voor sociale integratie.

Raadpleeg hier het reglement
Download hier het aanvraagformulier

 

Compostvat

Er wordt door de gemeente een premie toegekend voor de aankoop van een individueel compostvat (silo, compostbak, wormencompostbak…). Het bedrag van de premie beperkt zich tot 50% van de aankoopprijs van het compostvat (met een maximum van 50€). Bovendien wordt dit bedrag slechts één maal per gezin toegekend.

Alle bijzonderheden zijn opgenomen in het reglement.

Belangrijke info
Als u belangstelling heeft voor deze premie, moet u uw aanvraag binnen de 3 maanden na de aankoopdatum van uw compostvat indienen bij de gemeente. Een kopie van het betalingsbewijs moet aan het aanvraagformulier toegevoegd worden.

Hoe vraagt u de premie aan?
Vraag uw premie aan via het voor dit doel voorziene formulier, vergezeld van de financiële bewijsstukken.
Formulier te downloaden en terug te sturen naar duurzame.o@woluwe1200.be.

 

Installatie van zonneboilers

Installaties voor de productie van sanitair warm water op zonne-energie kunnen genieten van een gemeentepremie, zelfs indien er reeds een regionale of intercommunale premie werd toegekend, en indien het gaat om de renovatie van een bestaand gebouw (dus niet voor een nieuwbouw).
Bedrag: 10 % van de installatiekosten – maximum 500 €
Gezamenlijke installatie: maximum 5.000 €
envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

Toewijzingsreglement voor premies vooe de installatie van een zonneboiler

 

Groendak

Sinds 2016 kan voor de aanleg van een groendak bij een onroerend goed hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting, onder bepaalde voorwaarden een premie uitgekeerd worden.

Download hier het reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak

envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

 

Regenwatertank

Voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater wordt onder bepaalde voorwaarden een premie uitgekeerd: minimum 2000 l., scheiding van het leidingwaternetwerk, opvang van dakwater over minimaal 40 m2, aansluiting zijn op een toilet of vaatwasser, de plaatsing moet worden uitgevoerd door een professional.
Bedrag: 20 % van de kosten van de werken met een maximum van 500€.

Download het gemeentereglement voor het bekomen van een premie voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater.

Download het document van premieaanvraag voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater.
Info
Afdeling Realisatie en Onderhoud
02.774.35.67

 

Compostvat

Op vertoon van een aankoopfactuur op persoonlijke naam ontvangen de inwoners van de gemeente een terugbetaling van 25 € voor de aankoop van een compostvat.
duurzame.o@woluwe1200.be

 

 

 

 

 

 

 

Overstromingen voorkomen
Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Een terugslagklep verhindert het opstijgend water bij overstromingen. Sinds 2017 kan een premie worden toegekend voor de installatie in een bestaand gebouw. De installatie moet door een professional worden uitgevoerd.
Bedrag: 50% van het geïnvesteerd bedrag met een maximum van 200 €.
envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

Download hier het gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Toekenning van een financieel voorschot aan de inwoners die het slachtofer zijn van overstromingen

De schadevergoedingsprocedure door de verzekeringen na schade, veroorzaakt door een erkende overstroming, kan lang zijn. De gemeente kan een voorschot van 500 € toekennen voor het herstel van de geleden schade. Dit voorschot kan zonder intrest worden terugbetaald.
envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

 

    Hergebruik van regenwater, groendak, composttank… De inwoners die wensen gebruik te maken van milieuvriendelijke technieken kunnen genieten van gemeentepremies.   Premie om een natuurlijke poel te ontwikkelen of een reeds bestaande in uw tuin te rehabiliteren Deze premie, van maximaal 50% van de totale kosten van het werk met een maximum van 150€, […]

Behandeling van aanvragen voor milieupremies

Reacties uitgeschakeld voor Behandeling van aanvragen voor milieupremies

 

Premie voor de installatie van een zonneboiler
Toewijzingsreglement voor premies vooe de installatie van een zonneboiler

Premie voor het inrichten van een groendak
Download hier het reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak

Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het riolennetwerk

Download hier het gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Hebt u nog vragen?
Aarzel dan niet om met onze dienst contact op te nemen.

U kunt ook alle gemeentelijke premies in de volgende brochure vinden.

 

  Premie voor de installatie van een zonneboiler Toewijzingsreglement voor premies vooe de installatie van een zonneboiler Premie voor het inrichten van een groendak Download hier het reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het riolennetwerk Download hier […]

Gemeentelijke premies en aanvraagformulieren

0 No Comments

 

Raadpleg hier de brochure van premies die de gemeente aan haar inwoners en handelaars toekent
Raadpleeg hier alle gemeentelijke reglementen en download de aanvraagformuliren voor een premie

 

  Raadpleg hier de brochure van premies die de gemeente aan haar inwoners en handelaars toekent Raadpleeg hier alle gemeentelijke reglementen en download de aanvraagformuliren voor een premie  

Vacature – Huishoudhulp (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature – Huishoudhulp (m/v/x)
Wie is uw werkgever?

De dienst GSST van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft: als doelstelling een doeltreffend antwoord te bieden op de behoeften van de burgers op sociaal vlak.

Hij groepeert de afdelingen Gezin, Sociale Actie, Senioren, Gezondheid, Gelijke Kansen en Mindervaliden.

De cel Thuishulp voor senioren (TVS) heeft als doel om de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe van 60 jaar en ouder in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven, zoals velen van hen het wensen.

De cel coördineert de bijstand aan personen (zowel intern als extern) door het ontwikkelen van een goede samenwerking tussen de verschillende zorg- en dienstverleners en met de naaste omgeving van de senioren.

Ongeveer 20 huishoudhulpen (m/v/x) zorgt voor het regelmatige onderhoud van de woning van senioren, met een gemiddelde van 3,5 uur elke twee weken.

Wat houdt de functie in?

U (m/v/x) staat de begunstigden bij in kleine huishoudelijke taken, die ze niet langer zelf kunnen uitvoeren met als doel hen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, op de volgende manier:

 • De gebruiker bijstaan bij het schoonmaken van de leefruimtes van zijn woning (reinigen van de vloeren met water, stofzuigen, stof afnemen, sanitair poetsen,…);
 • Mogelijke problemen die men bij de gebruiker opmerkt (ziekte, verlies van autonomie, geheugenverlies, risico op ongevallen,…) signaleren aan de maatschappelijk werkers.
Wie zoeken we?
 • Minder dan 26 jaar oud zijn (Startbaanovereenkomst)
 • Goede kennis van het Frans
 • Luistervaardig, empathisch, vriendelijk, beschikbaar
 • Professioneel en integer handelen
Wat zijn uw troeven?
 • Ervaring in de schoonmaak bij senioren
 • Kennis van het Nederlands
Wat zijn de voorwaarden?

Geen diplomavereisten

Jonger dan 26 jaar (Startbaanovereenkomst)

Wat bieden wij?

Overeenkomst van bepaalde duur voor een jaar (voltijds)

Minimale aanvangswedde in barema E1, 0 jaar anciënniteit: 1.889,62 EUR (bruto jaarsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 vakantiedagen per jaar.

Geïnteresseerd?

Stuur dan uw curriculum vitae en motivatiebrief per e- E-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be vermelding van de referentie 2021-014

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte diploma komen in aanmerking.

Wie is uw werkgever? De dienst GSST van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft: als doelstelling een doeltreffend antwoord te bieden op de behoeften van de burgers op sociaal vlak. Hij groepeert de afdelingen Gezin, Sociale Actie, Senioren, Gezondheid, Gelijke Kansen en Mindervaliden. De cel Thuishulp voor senioren (TVS) heeft als doel om de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe […]

Vacature–- Analist-programmeur (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature–- Analist-programmeur (m/v/x)
Wie is uw werkgever?

De dienst nieuwe technologieën van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe houdt zich bezig met de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologieën binnen de administratie.

Zijn taken zijn als volgt:

 • Beheren van toepassingen, gewoonlijk specifiek voor de overheidssector;.
 • Beheren van de servers;
 • Beheren van de vaste en mobiele telefonie;
 • onderhouden van de computer- en telefonische apparatuur;
 • Beheren van het gemeentelijk netwerk en de externen verbindingen (terrestrisch, vezel, enz.);
 • Opstellen van een inventaris van de middelen;
 • de ontwikkeling van de hardware- en software-infrastructuur met het oog op de nieuwe diensten die aan de burgers zullen worden aangeboden;
 • Uitvoering van een beleid inzake back-up en archivering van gegevens;
 • Uitvoering van mechanismen voor computerbeveiliging en toezicht op de ontwikkeling van de risico’s;
 • de gebruikers ondersteunen en hun opleiden;
 • De administratieve aspecten (overheidsopdrachten, opvolging van onderhoudscontracten) beheren;
 • Het rampenplan beheren.
Wat houdt de functie in?

Als analist-programmeur verricht u (m/v/x) analytische en programmeertaken bij de ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van informatiesystemen en -applicaties.

U (m/v/x):

 • ontwerpt, ontwikkelt, documenteert, analyseert, creëert, test en wijzigt computersystemen, -programma’s en -integraties;
 • Analyseert de informatiebehoeften van de gebruiker;
 • Past de systeemanalysetechnieken en -procedures toe door met gebruikers te overleggen om functionele specificaties voor software vast te stellen;
 • Gebruik bij voorkeur SCRUM en sprints voor projectplanning en -beheer
 • Opstellen van RACI-meesterschap, klassendiagrammen en regelmatig rapporteren;
 • De projectnoden organiseren in de volgorde van programmering, de noden analyseren, de analyse in een programma vertalen;
 • De functionaliteiten en vereisten documenteren;
 • Passende oplossingen en technologieën onderzoeken, evalueren en voorstellen om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen;
 • Bestaande software en databases onderhouden en aanvullende procedures schrijven, bijwerken van bestaande procedures volgens de geldende programmeringsrichtsnoeren;
 • Ontwikkelen en onderhouden van toepassingen en databases, beoordelen van de behoeften van eindgebruikers, analyseren van eisen en ontwikkelen van softwaresystemen in MS-Access en Windev, Windev Mobile of Webdev.
Wie zoeken we?
 • Minimum 5 jaar ervaring als analist-programmeur;
 • Ervaring in het ontwerp, de programmering van software, assistentie;
 • Ervaring met Windows.Net Framework en programmeren VB.Net;
 • Kennis van het platform Windev, Windev Mobile en Webdev of bereid zijn deze te verwerven;
 • Kennis van database-ontwerp en administratie-ervaring (ontwerp, implementatie, aanpassing) zijn een must.
 • In staat zijn om SQL queries en stored procedures te schrijven;
 • Werken met gegevens in de relationele databases: SQL Server, Oracle, MySQL / MariaDB, Postgress;
 • Onafhankelijk werken en noodzakelijke beslissingen kunnen nemen gedurende het gehele systeemproces binnen de afgesproken richtlijnen van de dienst.
 • Zowel autonoom als in groep kunnen functioneren.
Wat zijn uw troeven?
 • Ervaring in het ontwikkelen met MS Access
 • Tweetalig FR/NL
Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs van het lange type (master) in informatica of gelijkgeschakeld diploma.

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema A4, 0 jaar anciënniteit (master): 3.547,39 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Geïnteresseerd?

Stuur dan uw curriculum vitae en motivatiebrief en een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma per e- mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2021-001.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.

Wie is uw werkgever? De dienst nieuwe technologieën van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe houdt zich bezig met de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologieën binnen de administratie. Zijn taken zijn als volgt: Beheren van toepassingen, gewoonlijk specifiek voor de overheidssector;. Beheren van de servers; Beheren van de vaste en mobiele telefonie; onderhouden van de computer- en telefonische […]

Gemeente secretariaat

Reacties uitgeschakeld voor Gemeente secretariaat

 

Voor elke indiening van een document bestemd voor het gemeentebestuur (bv. briefwisseling, antwoorden op openbare onderzoeken, aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, indiening van offertes voor overheidsopdrachten, aanvragen voor huisvesting, aanvragen voor premies, …), met of zonder ontvangstbewijs, is het kantoor voor het publiek toegankelijk van 8u tot 12u en 13.30u tot 17u.

Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2 (1ste verdieping)
1200  – Brussel

 

  Voor elke indiening van een document bestemd voor het gemeentebestuur (bv. briefwisseling, antwoorden op openbare onderzoeken, aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, indiening van offertes voor overheidsopdrachten, aanvragen voor huisvesting, aanvragen voor premies, …), met of zonder ontvangstbewijs, is het kantoor voor het publiek toegankelijk van 8u tot 12u en 13.30u tot 17u. Gemeentehuis Paul Hymanslaan, […]