Gemeentelijke groene premies

Reacties uitgeschakeld voor Gemeentelijke groene premies

 

Hergebruik van regenwater, groendak, composttank… De inwoners die wensen gebruik te maken van milieuvriendelijke technieken kunnen genieten van gemeentepremies.

 

Compostvat

Er wordt door de gemeente een premie toegekend voor de aankoop van een individueel compostvat (silo, compostbak, wormencompostbak…). Het bedrag van de premie beperkt zich tot 50% van de aankoopprijs van het compostvat (met een maximum van 50€). Bovendien wordt dit bedrag slechts één maal per gezin toegekend.

Alle bijzonderheden zijn opgenomen in het reglement.

Belangrijke info
Als u belangstelling heeft voor deze premie, moet u uw aanvraag binnen de 3 maanden na de aankoopdatum van uw compostvat indienen bij de gemeente. Een kopie van het betalingsbewijs moet aan het aanvraagformulier toegevoegd worden.

Hoe vraagt u de premie aan?
Vraag uw premie aan via het voor dit doel voorziene formulier, vergezeld van de financiële bewijsstukken.
Formulier te downloaden en terug te sturen naar agenda21@woluwe1200.be.

Klik hier om het online formulier in te vullen.

 

Installatie van zonneboilers

Installaties voor de productie van sanitair warm water op zonne-energie kunnen genieten van een gemeentepremie, zelfs indien er reeds een regionale of intercommunale premie werd toegekend, en indien het gaat om de renovatie van een bestaand gebouw (dus niet voor een nieuwbouw).
Bedrag: 10 % van de installatiekosten – maximum 500 €
Gezamenlijke installatie: maximum 5.000 €
envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

 

Groendak

Sinds 2016 kan voor de aanleg van een groendak bij een onroerend goed hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting, onder bepaalde voorwaarden een premie uitgekeerd worden.
Bedrag: 200 € voor 10 m2 groendak.
Bijkomend 15 €/m2 voor een intensief groendak, 10 €/m2 extensief groendak.
Bijkomend 1 €/m2 voor de installaties die worden gerealiseerd door een sociale onderneming.
Maximaal bedrag: 500 €, echter slechts de helft indien de werken door de aanvrager zelf worden uitgevoerd. envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

 

Regenwatertank

Voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater wordt onder bepaalde voorwaarden een premie uitgekeerd: minimum 2000 l., scheiding van het leidingwaternetwerk, opvang van dakwater over minimaal 40 m2, aansluiting zijn op een toilet of vaatwasser, de plaatsing moet worden uitgevoerd door een professional.
Bedrag: 20 % van de kosten van de werken met een maximum van 500€.

Download het gemeentereglement voor het bekomen van een premie voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater.

Download het document van premieaanvraag voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater.
Info
Afdeling Realisatie en Onderhoud
02.774.35.67

 

Compostvat

Op vertoon van een aankoopfactuur op persoonlijke naam ontvangen de inwoners van de gemeente een terugbetaling van 25 € voor de aankoop van een compostvat.
j.jacques@woluwe1200.be

 

 

 

 

 

 

 

Overstromingen voorkomen
Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Een terugslagklep verhindert het opstijgend water bij overstromingen. Sinds 2017 kan een premie worden toegekend voor de installatie in een bestaand gebouw. De installatie moet door een professional worden uitgevoerd.
Bedrag: 50% van het geïnvesteerd bedrag met een maximum van 200 €.
envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

Toekenning van een financieel voorschot aan de inwoners die het slachtofer zijn van overstromingen

De schadevergoedingsprocedure door de verzekeringen na schade, veroorzaakt door een erkende overstroming, kan lang zijn. De gemeente kan een voorschot van 500 € toekennen voor het herstel van de geleden schade. Dit voorschot kan zonder intrest worden terugbetaald.
envir.milieu@woluwe1200.be
02.761.29.49

 

  Hergebruik van regenwater, groendak, composttank… De inwoners die wensen gebruik te maken van milieuvriendelijke technieken kunnen genieten van gemeentepremies.   Compostvat Er wordt door de gemeente een premie toegekend voor de aankoop van een individueel compostvat (silo, compostbak, wormencompostbak…). Het bedrag van de premie beperkt zich tot 50% van de aankoopprijs van het compostvat […]

Behandeling van aanvragen voor milieupremies

Reacties uitgeschakeld voor Behandeling van aanvragen voor milieupremies

 

Premie voor de installatie van een zonneboiler
Download het reglement

Premie voor het inrichten van een groendak
Download het reglement
Download het formulier

Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het riolennetwerk

Download het reglement

Hebt u nog vragen?
Aarzel dan niet om met onze dienst contact op te nemen.

U kunt ook alle gemeentelijke premies in de volgende brochure vinden.

 

  Premie voor de installatie van een zonneboiler Download het reglement Premie voor het inrichten van een groendak Download het reglement Download het formulier Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het riolennetwerk Download het reglement Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet om met onze dienst contact op te nemen. […]

Gemeentelijke premies en aanvraagformulieren

0 No Comments

 
Download hier de brochure Premies die de gemeente aan haar inwoners en handelaars toekent
Raadpleeg hier alle gemeentelijke reglementen en download de aanvraagformuliren voor een premie

 

Nieuwe premie

Reglement voor de toekenning van een premie in het geval van schrapping van een nummerplaat en vernietiging van en voertuig
Download hier het reglement en downlaod het aanvraagformulier

 

Reglement van toekenning van een premie voor de aankoop van een oproepknop en/of oprijplaat met als doel bepaalde inrichtingen toegankelijk te maken voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s)
Download hier het reglement en download het aanvraagformulier

 

  Download hier de brochure Premies die de gemeente aan haar inwoners en handelaars toekent Raadpleeg hier alle gemeentelijke reglementen en download de aanvraagformuliren voor een premie   Nieuwe premie Reglement voor de toekenning van een premie in het geval van schrapping van een nummerplaat en vernietiging van en voertuig Download hier het reglement en […]

Vacature – Jurist – Verantwoordelijke van de dienst GAS (m/ v/ x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature – Jurist – Verantwoordelijke van de dienst GAS (m/ v/ x)
Vacature – Jurist – Verantwoordelijke van de dienst gemeentelijke administratieve sancties (m/ v/ x)
Wie is uw werkgever?

De afdeling “administratieve sancties” van de dienst entiteiten van de gemeentesecretaris is belast met de uitvoering van de administratieve sancties bedoeld in de wet van 24/06/2013.

Deze sancties worden uitgesproken door de sanctionerend ambtenaar in geval van inbreuken op het algemeen politiereglement en andere gemeentelijke politiereglementen.

Wat houdt de functie in?

Als verantwoordelijke van de dienst gemeentelijke administratieve sancties, oefent u (m/v/x) de functie uit van sanctionerend ambtenaar belast met de uitvoering van de wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en zijn uitvoeringsbesluiten op de volgende manier:

 • Gevolg geven aan de proces-verbalen en overtredingen opgesteld door de politie en de vaststellende beambten met naleving van de wettelijke procedures;
 • De opvolging verzekeren van de procesfase, met name door te pleiten voor de politierechtbank ;
 • Communiceren en samenwerken met interne en externe actoren op het gebied van gemeentelijke administratieve sancties (gemeentelijke overheden, dossierbeheerders, bemiddelaar, hiërarchische verantwoordelijken van de vaststellende beambten, Brulocalis, procureur des Konings,…);
 • Het door de wetgeving voorziene register bijhouden en updaten;
 • De statistieken opstellen.

Er kan u (m/v/x) ook worden gevraagd om andere taken binnen de dienst uit te voeren, te definiëren volgens de behoeften.

Wie zoeken we?
 • De wettelijke en reglementaire bepalingen beheersen in zaken die verband houden met de sector waarin u actief bent.
 • Beschikken over uitstekende analytische, communicatieve, redactionele en synthetische vaardigheden
 • In staat zijn om prioriteiten te bepalen en te stellen
 • Vertrouwensrelaties creëren en conflicten beheren
 • Het naleven van de regels voor vertrouwelijkheid
 • Zelfstandig kunnen werken, organisatorische vaardigheden bezitten en nauwkeurig werken
Wat zijn uw eventuele troeven?
 • U bent tweetalig NL/FR (schriftelijk en mondeling)
 • de door de geldende wetgeving vereiste vorming (vorming voor sanctionerende ambtenaren) hebben voltooid en met goed gevolg hebben afgerond.
 • Ervaring in de openbare sector
Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs dat overeenstemt met een bachelors-/graduaatsdiploma in recht of rechtspraktijk of met een master/licentie in recht of criminologie.

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema B1, 0 jaar anciënniteit (bachelor): 2.248,80 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Minimale aanvangswedde in barema A1.1, 0 jaar anciënniteit (master): 3.058,36 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan uw curriculum vitae en motivatiebrief per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be met vermelding van het referentienummer 2019-002.

Uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen: vrijdag 13 december 2019.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte diploma komen in aanmerking.

Vacature – Jurist – Verantwoordelijke van de dienst gemeentelijke administratieve sancties (m/ v/ x) Wie is uw werkgever? De afdeling “administratieve sancties” van de dienst entiteiten van de gemeentesecretaris is belast met de uitvoering van de administratieve sancties bedoeld in de wet van 24/06/2013. Deze sancties worden uitgesproken door de sanctionerend ambtenaar in geval van […]

Vacature – Preventieadviseur niveau 2 (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature – Preventieadviseur niveau 2 (m/v/x)
Vacature – Preventieadviseur niveau 2 (m/v/x)
Wie is uw werkgever?

Aan het hoofd van de dienst SIPP van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is een preventieadviseur (niveau 1 in Veiligheid – Hygiëne) voltijds aangesteld en wordt hij bijgestaan door een persoon die een basisopleiding in preventie heeft gevolgd.

De preventieadviseur staat ter beschikking van de werkgever, van de leden van de hiërarchische lijn en van de werknemers voor alle kwesties betreffende welzijn op het werk. Hij adviseert, rapporteert en assisteert de functie bij de preventiemaatregelen die de werkgever moet nemen. Hij vervult in alle neutraliteit de opdrachten en taken die hem zijn opgelegd door

de wetgeving. In het kader van de evaluatie van de beroepsrisico’s op de werkvloer, verzekert de preventieadviseur de samenwerking met de externe dienst die belast is met het toezicht op de gezondheid van de werknemers.

Wat houdt de functie in?

Als preventieadviseur (m/v/x):

 • werkt u onder de supervisie van de preventieadviseur niveau 1;
 • analyseert u voortdurend de risico’s op het werk met de hulp van de hiërarchische lijn;
 • ondersteunt u de werkgever en de hiërarchische lijn bij de uitvoering van het algemeen preventieplan en het jaarlijkse actieplan;
 • analyseert u in samenwerking met de hiërarchische lijn de oorzaken van arbeidsongevallen;
 • stelt u aan de werkgever alle nodige wijzigingen voor om het welzijn van de werknemers te verbeteren op grond van de wet van 04/08/1996.
Wie zoeken we?
 • Beschikken over uitstekende mondelingen en schriftelijke communicatieve vaardigheden en foutloos schrijven
 • Zowel zelfstandig kunnen werken als in een team
 • Beschikken over organisatorische vaardigheden en nauwkeurig werken
 • Actief luisteren;
Wat zijn uw eventuele troeven?

Professionele ervaring in het betrokken gebied

Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger middelbaar onderwijs (SO) en attest preventieadviseur niveau 2

Tweetalig NL/FR

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema C1, 0 jaar anciënniteit (hoger middelbaar onderwijs): 2.019,78 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan uw curriculum vitae en motivatiebrief per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be met vermelding van het referentienummer 2019-001.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte diploma komen in aanmerking.

Vacature – Preventieadviseur niveau 2 (m/v/x) Wie is uw werkgever? Aan het hoofd van de dienst SIPP van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is een preventieadviseur (niveau 1 in Veiligheid – Hygiëne) voltijds aangesteld en wordt hij bijgestaan door een persoon die een basisopleiding in preventie heeft gevolgd. De preventieadviseur staat ter beschikking van de werkgever, van […]

Vacature – Vertaler (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature – Vertaler (m/v/x)
Wie is je werkgever?

De afdeling Secretarie van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe verzekert onder het waakzame oog van de gemeentesecretaris de goede werking van de politieke organen (College, Raad, …).

Binnen deze afdeling verzorgt de vertaler een heleboel vertalingen voor alle gemeentediensten:

 • de afdeling Secretarie die instaat voor de voorbereiding en de opvolging van de vergaderingen van de Gemeenteraad en van het College, en van de processen-verbaal die daarmee verband houden;
 • de dienst Juridische Zaken;
 • de andere diensten voor wie affiches, brochures, reglementen, brieven,… vertaald moeten worden.
Wat houdt de functie in?

Jij (m/v/x):

 • vertaalt correct en binnen de gestelde termijn documenten, mededelingen en andere bestanden van het Frans naar het Nederlands en dit zowel voor intern als extern gebruik;
 • bent de referentiepersoon voor het nalezen van documenten in het Nederlands die opgesteld of verspreid moeten worden (spelling, spraakkunst);
 • beantwoordt vragen over het gebruik van het Nederlands.
Wie zoeken we?
 • Moedertaal Nederlands of beheersing op moedertaalniveau, zowel gesproken als geschreven
 • Zeer goede kennis van het Frans
 • Grondige kennis van de klassieke informaticatools (tekstverwerking, spreadsheets, messaging,…)
Wat zijn je eventuele troeven?
 • Kennis van administratief recht of van de specifieke woordenschat die ermee verband houdt
 • Minimaal 2 jaar nuttige ervaring in het domein
Wat zijn de voorwaarden?

Master in Vertalen, Vertalen-Tolken of gelijkwaardig

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema A1.1, 0 jaar anciënniteit (master): 3.058,36 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur ons dan je curriculum vitae en je motivatiebrief per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte diploma komen in aanmerking.

Wie is je werkgever? De afdeling Secretarie van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe verzekert onder het waakzame oog van de gemeentesecretaris de goede werking van de politieke organen (College, Raad, …). Binnen deze afdeling verzorgt de vertaler een heleboel vertalingen voor alle gemeentediensten: de afdeling Secretarie die instaat voor de voorbereiding en de opvolging van de vergaderingen […]