Gemeentelijke groene premies

Reacties uitgeschakeld voor Gemeentelijke groene premies

 

 

Hergebruik van regenwater, groendak, compostvat… De inwoners die wensen gebruik te maken van milieuvriendelijke technieken kunnen van gemeentelijke premies genieten.

 
Premie voor de aanleg van een natuurlijke poel of voor het herstel van een reeds bestaande poel in uw tuin

Deze premie van maximaal 50% van de totale kosten van de werken met een maximum van € 150 omvat de inrichtingskosten die door een professional of de door de persoon gekochte apparatuur worden gevraagd, alsook de aankoop van planten.

Er kan € 50 extra worden toegekend als de gebruikte materialen een levensduur van ten minste 20 jaar hebben of als ze ten minste 20% gerecycleerde inhoud bevatten. De toeslag is ook voor werken die worden uitgevoerd door een onderneming in de sociale economie, met aangepast werk of voor sociale integratie.

Raadpleeg hier het reglement
Download hier het aanvraagformulier

 

Installatie van zonneboilers

Installaties voor de productie van warm sanitair water op zonne-energie kunnen van een gemeentelijke premie genieten indien het gaat om de renovatie van een bestaand gebouw (dus niet voor een nieuwbouw), zelfs indien er reeds een gewestelijke of intercommunale premie is toegekend).
Bedrag: 10% van de installatiekosten – maximum € 500
Gezamenlijke installatie: maximum € 5.000
duurzame.o@woluwe1200.be

02 761 29 49

Download hier het toewijzingsreglement voor premies voor de installatie van een zonneboiler

 

Groendak

Sinds 2016 kan voor de inrichting van een groendak op een onroerend goed hoofdzakelijk bestemd als woonfunctie onder bepaalde voorwaarden een premie worden toegekend.

Download hier het reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak
Download hier het aanvraagformulier om de premie te ontvangen

duurzame.o@woluwe1200.be
02 761 29 49

 

Regenwatertank

Voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater wordt onder bepaalde voorwaarden een premie toegekend: minimaal 2000 l, scheiding van het net voor de verdeling van leidingwater, opvang van dakwater over minimaal 40 m², koppeling aan een wc-spoeling of een wasmachine, plaatsing door een professional.
Bedrag: 20% van de kosten van de werken met een maximum van € 500.

Download het gemeentereglement voor het bekomen van een premie voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater

Download het document van premieaanvraag voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater

 

Compostvat

De gemeente kent een premie toe voor de aankoop van een individueel compostvat (silo, compostbak, wormencompostbak, …). Het bedrag van de premie is beperkt tot 50% van de aankoopprijs van het compostvat (met een maximum van € 50). Bovendien wordt dit bedrag slechts één keer per huishouden toegekend.

Alle bijzonderheden zijn opgenomen in het reglement

Belangrijke info
Als u belangstelling heeft voor deze premie, moet u uw aanvraag binnen de 3 maanden na de aankoopdatum van uw compostvat indienen bij de gemeente. Een kopie van het betalingsbewijs moet bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

Hoe vraagt u de premie aan?
Vraag uw premie aan via het voor dit doel voorziene formulier, samen met de financiële bewijsstukken.
Download hier het formulier en stuur het ingevuld terug naar duurzame.o@woluwe1200.be

 

Strijd tegen overstromingen
Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Een terugslagklep verhindert het opstijgend water bij overstromingen. Sinds 2017 kan een premie worden toegekend voor de installatie ervan in een bestaand gebouw. De installatie moet door een professional worden uitgevoerd.
Bedrag: 50% van het geïnvesteerd bedrag met een maximum van € 200.
duurzame.o@woluwe1200.be
02 761 29 49

Download hier het gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

 

Toekenning van een financieel voorschot aan de inwoners die het slachtoffer zijn van overstromingen

De schadevergoedingsprocedure door de verzekeringen na schade die door een erkende overstroming is veroorzaakt, kan lang duren. De gemeente kan een voorschot van € 500 toekennen voor het herstel van de geleden schade. Dit voorschot kan zonder interest worden terugbetaald.
duurzame.o@woluwe1200.be
02 761 29 49

 

    Hergebruik van regenwater, groendak, compostvat… De inwoners die wensen gebruik te maken van milieuvriendelijke technieken kunnen van gemeentelijke premies genieten.   Premie voor de aanleg van een natuurlijke poel of voor het herstel van een reeds bestaande poel in uw tuin Deze premie van maximaal 50% van de totale kosten van de werken […]

Behandeling van aanvragen voor milieupremies

Reacties uitgeschakeld voor Behandeling van aanvragen voor milieupremies

 

Premie voor de installatie van een zonneboiler
Toewijzingsreglement voor premies vooe de installatie van een zonneboiler

Premie voor het inrichten van een groendak
Download hier het reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak

Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het riolennetwerk

Download hier het gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Hebt u nog vragen?
Aarzel dan niet om met onze dienst contact op te nemen.

U kunt ook alle gemeentelijke premies in de volgende brochure vinden.

 

  Premie voor de installatie van een zonneboiler Toewijzingsreglement voor premies vooe de installatie van een zonneboiler Premie voor het inrichten van een groendak Download hier het reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het riolennetwerk Download hier […]

Gemeentelijke premies

0 No Comments

 

Raaadpleeg hier de brochure van premies die de gemeente aan haar inwoners en handelaars toekent

 

  Raaadpleeg hier de brochure van premies die de gemeente aan haar inwoners en handelaars toekent  

Administratief agent (m/v//x) – sector financiën/boekhouding/gemeentekas

Reacties uitgeschakeld voor Administratief agent (m/v//x) – sector financiën/boekhouding/gemeentekas
Wie is uw werkgever

De dienst financiën/boekhouding/gemeentekas van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
heeft als opdracht:

 • de begroting van de gemeente opstellen en opvolgen;
 • de financiële en boekhoudkundige verrichtingen van de gemeente controleren en
  boeken;
 • de budgettaire en boekhoudkundige instrumenten en procedures van de gemeente
  beheren en voortdurend verbeteren;
 •  de taksreglementen beheren, de gemeentelijke belastingen registreren en innen;
 •  zorgen voor de begrotingscontrole van de inrichtingen of instellingen die onder toezicht
  van de gemeenten staan;
 • de bestuursorganen regelmatig verslagen en informatie verstrekken om de besluitvorming te
  vergemakkelijken.

Hiertoe is de dienst onderverdeeld in drie operationele eenheden: gemeentekas, boekhouding en de afdeling taks.

Omwille van de aard van de dienst zijn de synergieën met alle administratieve diensten intens
en continu.

Wat houdt de functie in?

Als administratief agent (m/v/x):

 • Verzamelt u de documenten en informatie die nodig is om dossiers voor te bereiden
  en te verwerken;
 • Controleert u de budgetten controleren en stelt de bestelbonnen op;
 •  Beheert u de werkbonnen;
 • Controleert, verwerkt en registreert u de uitgaven en inkomsten voor de gewone en
  buitengewone diensten;
 • Bereidt u de lijsten en documenten voor die door de ontvanger en/of het college
  gevalideerd moeten worden;
 •  Controleert u de dagelijkse verrichtingen op de bankrekeningen en koppelt die aan de
  verschillende boekhoudkundige documenten (budgettair en algemeen);
 •  Stelt u de financiële en invorderingsdossiers samen, creëert deze en volgt ze op
  overeenkomstig de termijnen en procedures;
 • Handelt de inkomende telefoongesprekken en correspondentie af;
 •  Stelt de punten op voor indiening bij het College;
 •  Klasseert en archiveert de documenten/gegevens;
 •  Verspreidt de documenten.
Wie zoeken we?
 • Minimaal 2 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie;
 • Tweetaligheid NL/FR;
 • Goed kunnen samenvatten en analyseren;
 • Ordelijk zijn en blijk kunnen geven van nauwkeurigheid, precisie en duidelijkheid;
 • Goede beheersing van de basis tekstverwerking- en IT-tools (MS OFFICE: Word-Excel-Outlook-Access);
 • Kunnen luisteren, informatie verzamelen en vragen stellen;
 • In staat zijn om zelfstandig en in teamverband te werken;
 • efficiënt kunnen werken (in staat zijn om alle taken nauwkeurig en binnen de gestelde
  termijnen uit te voeren);
 • een sterk gevoel voor vertrouwelijkheid van gegevens hebben.
Wat zijn uw troeven?

Begrijpen hoe een lokale overheid werkt (besluitvormingsorganen, missies, enz.).

Voorwaarden

Diploma hoger onderwijs korte cyclus (bachelor/universitair) in boekhouding of gelijkwaardig
diploma.

Wat bieden wij?

Een overeenkomst van onbepaalde duur (voltijds).
Minimale aanvangswedde voltijds in barema van niveau B1, trap 0 (bachelorsdiploma):
2792,04 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit
niet inbegrepen).
Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.
Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, thuiswerk, hospitalisatieverzekering, tweede
pensioenpijler, gratis openbaar vervoer, 30 vakantiedagen per jaar, zomeruur.

Geïnteresseerd?

Stuur dan zo snel mogelijk uw:

 •  curriculum vitae
 •  motivatiebrief
 •  een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 •  een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix,…)

per e- mail naar het volgende adres: emploi@woluwe1200.be met vermelding van de
referentie 2023- 008.

Let op: alleen kandidaten die voldoen aan het vereiste profiel en diploma worden in
aanmerking genomen.

Als u een handicap, leerstoornis of ziekte hebt (visueel, motorisch, auditief, …) en u wenst
gebruik te maken van redelijke voorzieningen in het kader van de selectieprocedure,
verzoeken wij u dit bij uw sollicitatie te vermelden. Wij zullen ervoor zorgen dat de voorwaarden
van het onderhoud worden aangepast.

Wie is uw werkgever De dienst financiën/boekhouding/gemeentekas van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft als opdracht: de begroting van de gemeente opstellen en opvolgen; de financiële en boekhoudkundige verrichtingen van de gemeente controleren en boeken; de budgettaire en boekhoudkundige instrumenten en procedures van de gemeente beheren en voortdurend verbeteren;  de taksreglementen beheren, de gemeentelijke belastingen registreren en […]

Administratief assistent voor de dienst Bevolking – Vreemdelingen (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Administratief assistent voor de dienst Bevolking – Vreemdelingen (m/v/x)
Wie is uw werkgever?

De dienst Bevolking/Burgerlijke Stand van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe is de dienst die het dichtst bij de burger staat. Hij komt tussen in alle levensfasen. Hij omvat verschillende afdelingen die van groot belang zijn voor de bevolking.

De afdeling Vreemdelingen beheert de dossiers betreffende het verblijf, de vestiging en de toegang tot het grondgebied.

Wat houdt de functie in?

Als administratief assistent op de afdeling Vreemdelingen ontvangt, informeert en begeleidt u (m/v/x) burgers. U bent verantwoordelijk voor het administratief beheer van de dossiers.

U (m/v/x):

 • hebt regelmatig telefonisch contact met het publiek, de administraties en de ministeries
 • controleert de gegevens en de authenticiteit van de voorgelegde documenten
 • legt het verloop van de procedures uit
 • zorgt voor de administratieve opvolging van de dossiers: inschrijving in het Vreemdelingenregister, invoering in het Rijksregister, aflevering van elektronische verblijfsvergunningen
 • geeft diverse documenten af
 • sorteert en archiveert de dossiers
Wie zoeken we?
 • tweetaligheid FR/NL vereist
 • een goede kennis hebben van IT-tools: MS Office, internet
 • vlot zijn in de omgang, goed kunnen luisteren, empathisch zijn, gemakkelijk contact kunnen leggen
 • methodisch en nauwgezet zijn
 • stressbestendig zijn: werk aan een loket, in een relatief lawaaierige omgeving, werk in een backoffice met 9 andere collega’s
 • beschikbaarheid: permanentie tijdens de middag, alsmede op dinsdag- en donderdagavond, en eventueel ook op andere momenten afhankelijk van de noden van de dienst
Wat zijn uw troeven?

Kennis van het Engels.

Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgeschakeld diploma.

Wat bieden wij?

Een contract van bepaalde duur voor één jaar (voltijds) met mogelijkheid tot een contract van onbepaalde duur.

Minimale aanvangswedde in barema C1, trap 0 (diploma hoger secundair onderwijs): 2.418,98 EUR (bruto jaarsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, telewerk, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, gratis openbaar vervoer, 30 vakantiedagen per jaar, zomerdienst.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan:

 • uw curriculum vitae
 • uw motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix, enz.)

per e- mail naar het volgende adres: emploi@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2023-017 en dit zo snel mogelijk.

Als u een handicap, leerstoornis of ziekte (visueel, motorisch, auditief, enz.) hebt en u tijdens de selectieprocedure van redelijke aanpassingen gebruik wenst te maken, gelieve dit bij uw kandidatuur te vermelden. Wij zullen ervoor zorgen dat de voorwaarden van het sollicitatiegesprek worden aangepast.

Wie is uw werkgever? De dienst Bevolking/Burgerlijke Stand van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe is de dienst die het dichtst bij de burger staat. Hij komt tussen in alle levensfasen. Hij omvat verschillende afdelingen die van groot belang zijn voor de bevolking. De afdeling Vreemdelingen beheert de dossiers betreffende het verblijf, de vestiging en de toegang […]

Maatschappelijke werkers voor sociale actie (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Maatschappelijke werkers voor sociale actie (m/v/x)
Wie is uw werkgever?

De dienst GSST van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft: als doelstelling een doeltreffend antwoord te bieden op de behoeften van de burgers op sociaal vlak.

Hij groepeert de afdelingen Gezin, Sociale Actie, Senioren, Gezondheid, Gelijke Kansen en Mindervaliden.

De afdeling maatschappelijk welzijn omvat de gemeentelijke sociale dienst, de pensioendienst, het beheer van de R.V.V.-kortingen en kortingen voor personen met een erkende handicap, het beheer van de taxibonnen, het voorhuwelijkssparen, de toekenning van subsidies, enz.

De afdeling neemt ook deel aan het psychosociale interventieplan (PSIP) en organiseert de rechtsbijstand die door de balie van Brussel wordt aangeboden.

Wat houdt de functie in?

Als maatschappelijk werker (m/v/x):

 • begeleidt u (m/v/x) de gebruikers bij het oplossen van hun problemen (sociaal, medisch, psychosociaal, financieel,…) om hen in staat te stellen een leven te leiden dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid.
 • bevordert u de autonomie van de gebruikers door middel van permanent kwaliteitswerk en binnen een sociaal kader;
 • zorgt u ervoor dat de werkregels en procedures, termijnen, normen, geldende reglementen en deontologie worden nageleefd;
 • verwelkomt u personen met een handicap door hen te informeren over hun rechten, door hen informatie te verstrekken over de voordelen waarin de geldende wetten en voorschriften voorzien;
 • dient u aanvragen in voor uitkeringen voor gehandicapten in de gemeente, d.w.z: Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), integratietegemoetkoming (IT), tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB); alle aanvragen voor toelagen en uitkeringen in verband met het statuut van de betrokkene.
Wie zoeken we?
 • Minstens 2 jaar ervaring als maatschappelijk werker
 • Een goede kennis hebben van de wetgeving betreffende de uitoefening van het beroep
 • Luistervaardig zijn, technieken kennen voor het verzamelen van informatie en het stellen van vragen
 • Zowel autonoom als in groep kunnen functioneren
 • In staat zijn het werk te beheren en prioriteiten te stellen
 • Blijk geven van creativiteit
 • Kunnen werken met MS Office tools (Word, Outlook, …)
Wat zijn uw troeven?
 • Tweetalig NL/FR
 • Rijbewijs B
Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat) of van maatschappelijk werker of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma.

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (halftijds of voltijds), meerdere vacatures.

Minimale aanvangswedde voltijds in barema van niveau B1, trap 0 (bachelorsdiploma): 2.792,04 EUR (bruto jaarsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Met 2 jaar anciënniteit, voltijds: 2.890,31 EUR bruto

Met 5 jaar anciënniteit, voltijds: 3.086,87 EUR bruto

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, thuiswerk, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, gratis openbaar vervoer, 30 vakantiedagen per jaar, zomerdienst.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan uw

 • curriculum vitae
 • motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix, …)

per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2023-016 zo snel mogelijk.

Als u een handicap, leerstoornis of ziekte hebt (visueel, motorisch, auditief, …) en u wenst gebruik te maken van redelijke voorzieningen in het kader van de selectieprocedure, verzoeken wij u dit bij uw sollicitatie te vermelden. Wij zullen ervoor zorgen dat de voorwaarden van het onderhoud worden aangepast.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.

Wie is uw werkgever? De dienst GSST van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft: als doelstelling een doeltreffend antwoord te bieden op de behoeften van de burgers op sociaal vlak. Hij groepeert de afdelingen Gezin, Sociale Actie, Senioren, Gezondheid, Gelijke Kansen en Mindervaliden. De afdeling maatschappelijk welzijn omvat de gemeentelijke sociale dienst, de pensioendienst, het beheer van […]