Preventieve maatregelen

Reacties uitgeschakeld voor Preventieve maatregelen

 

 

 

Raadpleeg hier de brochure Veilig Wonen

      Raadpleeg hier de brochure Veilig Wonen

Vacature – Preventieadviseur niveau 2 (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature – Preventieadviseur niveau 2 (m/v/x)
Vacature – Preventieadviseur niveau 2 (m/v/x)
Wie is uw werkgever?

Aan het hoofd van de dienst SIPP van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is een preventieadviseur (niveau 1 in Veiligheid – Hygiëne) voltijds aangesteld en wordt hij bijgestaan door een persoon die een basisopleiding in preventie heeft gevolgd.

De preventieadviseur staat ter beschikking van de werkgever, van de leden van de hiërarchische lijn en van de werknemers voor alle kwesties betreffende welzijn op het werk. Hij adviseert, rapporteert en assisteert de functie bij de preventiemaatregelen die de werkgever moet nemen. Hij vervult in alle neutraliteit de opdrachten en taken die hem zijn opgelegd door

de wetgeving. In het kader van de evaluatie van de beroepsrisico’s op de werkvloer, verzekert de preventieadviseur de samenwerking met de externe dienst die belast is met het toezicht op de gezondheid van de werknemers.

Wat houdt de functie in?

Als preventieadviseur (m/v/x):

 • werkt u onder de supervisie van de preventieadviseur niveau 1;
 • analyseert u voortdurend de risico’s op het werk met de hulp van de hiërarchische lijn;
 • ondersteunt u de werkgever en de hiërarchische lijn bij de uitvoering van het algemeen preventieplan en het jaarlijkse actieplan;
 • analyseert u in samenwerking met de hiërarchische lijn de oorzaken van arbeidsongevallen;
 • stelt u aan de werkgever alle nodige wijzigingen voor om het welzijn van de werknemers te verbeteren op grond van de wet van 04/08/1996.
Wie zoeken we?
 • Beschikken over uitstekende mondelingen en schriftelijke communicatieve vaardigheden en foutloos schrijven
 • Zowel zelfstandig kunnen werken als in een team
 • Beschikken over organisatorische vaardigheden en nauwkeurig werken
 • Actief luisteren;
Wat zijn uw eventuele troeven?

Professionele ervaring in het betrokken gebied

Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger middelbaar onderwijs (SO) en attest preventieadviseur niveau 2

Tweetalig NL/FR

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema C1, 0 jaar anciënniteit (hoger middelbaar onderwijs): 2.019,78 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan uw curriculum vitae en motivatiebrief per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be met vermelding van het referentienummer 2019-001.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte diploma komen in aanmerking.

Vacature – Preventieadviseur niveau 2 (m/v/x) Wie is uw werkgever? Aan het hoofd van de dienst SIPP van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is een preventieadviseur (niveau 1 in Veiligheid – Hygiëne) voltijds aangesteld en wordt hij bijgestaan door een persoon die een basisopleiding in preventie heeft gevolgd. De preventieadviseur staat ter beschikking van de werkgever, van […]

Preventie

0 No Comments

Preventiedienst
Paul Hymanslaan, 2
02.761.28.29
prev@woluwe1200.be
Preventie door informatie, bewustwording en luistervaardigheid
 
Discreet of zichtbaar, het hele jaar door, dag na dag, strijden de ploegen op het terrein en het administratief personeel van de dienst preventie tegen het gevoel van onveiligheid, schoolverzuim, sociale uitsluiting, conflicten, onbeschoft gedrag, verkeerd of gevaarlijk parkeren, fietsdiefstal of inbraak…
 
Er worden dan ook veel voorlichtings- en bewustmakingscampagnes en -acties georganiseerd, gebaseerd op de bevindingen van de ploegen zelf en van de burgers. De missies van de dienst zijn gericht op de bescherming van kinderen in de buurt van scholen, het toezicht op de schoolrijen, het respecteren van parkeerplaatsen voor mindervaliden, het bestrijden van inbreuken op de netheid…
 
De acties die de dienst onder auspiciën van de burgemeester heeft ontwikkeld, zijn er in principe op gericht om onveiligheid te voorkomen, het gevoel van veiligheid van de burgers te vergroten en zo het welzijn en de levenskwaliteit van iedereen te verbeteren.
 
Aangezien de veiligheid van de buurtbewoners een prioriteit blijft, staan de gemeenschapswachten, de straathoekwerkers, de preventieadviseurs “diefstal”, de psychologen en de nabijheidsbemiddelaar tot uw beschikking.
 
Daarnaast heeft de dienst preventie in samenwerking met de dienst “Scholen” van de politiezone Montgomery een brochure opgesteld met het volledige aanbod op het vlak van preventie voor scholen.
 

Preventiedienst Paul Hymanslaan, 2 02.761.28.29 prev@woluwe1200.be Preventie door informatie, bewustwording en luistervaardigheid   Discreet of zichtbaar, het hele jaar door, dag na dag, strijden de ploegen op het terrein en het administratief personeel van de dienst preventie tegen het gevoel van onveiligheid, schoolverzuim, sociale uitsluiting, conflicten, onbeschoft gedrag, verkeerd of gevaarlijk parkeren, fietsdiefstal of inbraak… […]

Covid-19: maak een afspraak voor de volgende gemeentelijke diensten

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Covid-19: maak een afspraak voor de volgende gemeentelijke diensten

In het kader van de preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe beslist om vanaf dinsdag 3 november, tot nader order, het onthaal van de volgende diensten voornamelijk op afspraak te organiseren.

Read More

In het kader van de preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe beslist om vanaf dinsdag 3 november, tot nader order, het onthaal van de volgende diensten voornamelijk op afspraak te organiseren.

Anti-inbraakpremie voor woningen

Reacties uitgeschakeld voor Anti-inbraakpremie voor woningen

 

Het gemeentebestuur kent een premie toe aan inwoners die overgaan tot de bescherming van hun woning tegen inbraak door het installeren van mechanische middelen (versterkte of gepantserde deuren, veiligheidsramen of versterkte sloten). Technologische middelen zoals camera’s of alarminstallaties komen niet in aanmerking. Raadpleeg het gemeentereglement houdende toekenning van premies van woningen tegen inbraak.

De premie bedraagt 25% (btw inbegrepen) van de installatiekosten maar kan niet meer dan 200 euro bedragen. Per jaar en per woning kan er maar een premie toegekend worden en daarvoor moet een factuur voorgelegd worden. Deze wordt aan particulieren toegekend, ongeacht of ze eigenaar of huurder zijn. Ze moeten wel in Sint-Lambrechts-Woluwe wonen of er een tweede verblijfsplaats hebben.

De premieaanvrager kan op voorhand de mening van een diefstalpreventieadviseur vragen. Na de uitvoering van de werken moet er verplicht een diefstalpreventieadviseur langskomen voor een controlebezoek om na te gaan of de werken effectief werden uitgevoerd en of ze doeltreffend zijn. Beide bezoeken zijn gratis.

De toekenningsprocedure van de premie

 • Het is mogelijk om een diefstalpreventieadviseur bij u thuis te laten komen om een professioneel advies te krijgen over de uit te voeren werkzaamheden.
  Contact: Dienst Preventie van de politiezone Montgomery: 02.788.95.35
 • Uitvoeren van nuttige en samenhangende werken om uw woning te beschermen.
 • U vult het premieaanvraagformulier  in en en stuurt het terug ter attentie van:
  College van burgemeester en schepenen
  gemeentehuis
  Paul Hymanslaan, 21200 – Brussel
 • Tesamen met de originele factuur of een kopie hiervan die de uitvoering van de werken aantoont.

Daarop moet het volgende vermeld worden : de datum en de plaats van de uitvoering van de werken, de naam van de persoon die de investering heeft uitgevoerd en een betalingsbewijs van deze factuur.

 • Indien het formulier juist is ingevuld, krijgt de inwoner een ontvangstbewijs toegestuurd (vanaf dit moment is de aanvraag officieel opgenomen in het aanvragenregister);
 • Een controlebezoek van de diefstalpreventieadviseur stelt vast of de aankoop en de installatie van de beschermingsmaatregelen trefzeker, samenhangend, pertinent en doelmatig zijn;
 • Het College van burgemeester en schepenen doet uitspraak over de aanvraag;
 • De beslissing wordt per post betekend aan de betrokkene.

Doe beroep op een diefstalpreventieadviseur, het is gratis!

Elke woning heeft z’n bijzonderheden en z’n zwakke punten. Daarom is er een diefstalpreventieadviseur die kosteloos te uwer beschikking staat om samen met u de nuttige maatregelen te overlopen.

De diefstalpreventieadviseur is een personeelslid van de politiezone of van het gemeentebestuur. Dit is een expert, specifiek hiervoor opgeleid, die u objectieve adviezen kan verstrekken over de beste wijze om uw woning te beveiligen tegen inbreuken.

Tijdens z’n bezoek stipt hij de te verbeteren punten aan, de oplossingen die er bestaan: dit kunnen goede gewoonten zijn maar ook mechanische of elektronische beveiligingsmaatregelen. Samengevat verstrekt hij neutrale adviezen op maat die kosteloos zijn en zonder enige verplichting.

Info

Dienst Preventie
02.761.29.77 – 02.774.35.54
prev@woluwe1200.be
Of neem contact op met de preventiecel van de politiezone Montgomery.

  Het gemeentebestuur kent een premie toe aan inwoners die overgaan tot de bescherming van hun woning tegen inbraak door het installeren van mechanische middelen (versterkte of gepantserde deuren, veiligheidsramen of versterkte sloten). Technologische middelen zoals camera’s of alarminstallaties komen niet in aanmerking. Raadpleeg het gemeentereglement houdende toekenning van premies van woningen tegen inbraak. De […]

Economische expansie en Handel

Reacties uitgeschakeld voor Economische expansie en Handel

Dienst Economische expansie en Handel
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.774.35.01
02.774.35.69
02.761.27.72
negoce.handel@woluwe1200.be

 

Covid-19: maak een afspraak voor de volgende gemeentelijke diensten

In het kader van de preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe beslist om vanaf dinsdag 3 november, tot nader order, het onthaal van de volgende diensten voornamelijk op afspraak te organiseren.

Afspraak te maken: gelieve contact op te nemen met de diensten

Maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u, op de hieronder vermelde telefoonnummers.

De diensten

zijn toegankelijk op afspraak.
De loketten zijn vrij toegankelijk op dinsdag en donderdag van 16u tot 19u

De diensten

zijn toegankelijk op afspraak.
Het loket is vrij toegankelijk op donderdag van 16u tot 19u

De dienst

is op afspraak beschikbaar op maandag en vrijdag van 9u tot 12u.
De guiche is vrij toegankelijk op woensdag van 9u tot 12u.

De diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak

De diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak.

Samengevat

 

Informatie voor zelfstandigen

 

Gemeentelijke reglementen
Zelfstandige worden
Socio-economische vergunningen
Handelszaken en stedenbouwkundige vergunningen
Handelszaken en milieuvergunningen
Regelgeving HORECA
Drankslijterijen
Kansspelen
Wekelijkse rust
Nachtwinkels
Leurhandel
Premie voor het herstel van de economische activiteit van de handelszaken na bepaalde openbare werken

 

Wolu €co

 

 

 

Initiatieven
Club Woluwe 1200
Handelaarsverenigingen

 

Rommelmarkten en markten
Rommelmarkt Sint-Lambertusplaats
Markten

 

Dienst Economische expansie en Handel Gemeentehuis Paul Hymanslaan, 2 02.774.35.01 02.774.35.69 02.761.27.72 negoce.handel@woluwe1200.be   Covid-19: maak een afspraak voor de volgende gemeentelijke diensten In het kader van de preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe beslist om vanaf dinsdag 3 november, tot nader […]