Zelfstandige worden

Reacties uitgeschakeld voor Zelfstandige worden

 

 

Wilt u een beroepsactiviteit als ondernemer ontwikkelen?
 • Voordat u verdere stappen onderneemt, raden wij u aan contact op te nemen met 1819.
 • Vervolgens zult u een ondernemingsloket moeten kiezen.
 • Als u een pand heeft gevonden of de stedenbouwkundige beperkingen in verband met de geplande activiteit wilt kennen, kan de gemeentelijke dienst Stedenbouw u helpen met uw vragen.

 

Meer weten?
 • Dienst Stedenbouw
  Stokkelse Steenweg 80 (Wolu Techni-Cité)
  02.761.28.14
  urb.sted@woluwe1200.be
  https://nl.woluwe1200.be/stedenbouw
 • Hub.brussels: 1819
  Welke procedure moet u volgen als u een eigen zaak wilt opstarten? Welke vergunningen heeft u nodig in Brussel? Waar kunt u steun vinden om uw zaak te doen ontwikkelen? Bij 1819 kunt u gratis antwoord krijgen op al uw ondernemersvragen.
  Charleroise Steenweg 110 – 1060 Sint-Gillis
  1819 of +32.2.422.00.20 (vanuit het buitenland)
  info@1819.brussels
  https://1819.brussels

 

 • Ondernemingsloket
  De belangrijkste taken van de ondernemingsloketten zijn:
  – de inschrijving van de handels- en ambachtsondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, die hun een uniek identificatienummer zal toekennen;
  – de toepassing van de regelgeving betreffende de toegang tot het beroep;
  – de controle van voorafgaande vergunningen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een activiteit, bijvoorbeeld in de horeca;
  – het beheer van bedrijfsgegevens.

In overleg met de cliënt kunnen de ondernemingsloketten ook optreden als tussenpersoon in alle betrekkingen met het bestuur in het algemeen.

 

Raadpleeg de lijst van erkende ondernemingsloketten

Bron: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten (04/02/2021).

Merk op dat dit de maatschappelijke zetels zijn, maar dat deze loketten contactpunten bieden op meerdere locaties in België!

 

Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank voor Ondernemingen stelt de identificatiegegevens van ondernemingen op een centrale en uniforme manier ter beschikking van iedereen. U hoeft uw identificatiegegevens maar één keer aan de overheid door te geven. De overheidsdiensten kunnen dan uw verschillende verzoeken opvolgen dankzij het toegekende identificatienummer.

Ter herinnering vindt u hieronder de nodige stappen:

 • open een bankrekening;
 • schrijf u in bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
 • registreer uw BTW;
 • sluit u aan bij een sociaal verzekeringsfonds (binnen 90 dagen na het opstarten van uw zaak);
 • controleer of u toegang heeft tot het beroep: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten;
 • raadpleeg www.afsca.be indien u in de horecasector werkt;
 • neem contact op met UNISONO (ex-SABAM) indien u muziek afspeelt.

 

    Wilt u een beroepsactiviteit als ondernemer ontwikkelen? Voordat u verdere stappen onderneemt, raden wij u aan contact op te nemen met 1819. Vervolgens zult u een ondernemingsloket moeten kiezen. Als u een pand heeft gevonden of de stedenbouwkundige beperkingen in verband met de geplande activiteit wilt kennen, kan de gemeentelijke dienst Stedenbouw u […]

Sociaal, cultureel en verenigingsleven

Reacties uitgeschakeld voor Sociaal, cultureel en verenigingsleven
Een rijk en gevarieerd verenigingsleven

Conseil de la Vie Associative - Woluwe 1200Sint-Lambrechts-Woluwe is een bijzonder dynamische gemeente, en het verenigingsleven levert een belangrijke bijdrage. Een indrukwekkend aantal clubs, kringen, groeperingen en andere verenigingen bieden een diverse waaier van activiteiten aan een breed publiek, van de allerjongsten tot de ouderen. Deze verenigingen, het vaakst beheerd door vrijwilligers, zijn actief in allerlei verschillende domeinen: cultuur en erfgoedzorg, sport, hulp aan personen, jeugd, wijkleven en duurzame ontwikkeling of internationale solidariteit. De verschillende verenigingen en hun contactgegevens zijn opgenomen in een repertorium [Link] ingedeeld per categorie.

Om de ontwikkeling van deze burgerinitiatieven het best en op een zelfstandige manier te begeleiden, heeft het College van Burgemeester en Schepenen de Raad van het Verenigingsleven opgericht (in het Frans of in het Nederlands). Deze Raad, een plaats van uiting, uitwerking van projecten en participatie van de verenigingen in het lokale leven, vertegenwoordigt de lokale verenigingen die actief zijn en verstrekt aan het College een voorafgaand advies omtrent elk project ter ondersteuning van het verenigingsleven, met name in het kader van het participatief budget.

Het intercultureel Forum: om iedereen aan te moedigen deel te nemen aan het leven van de gemeente!

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe telt een aanzienlijk aantal buitenlandse burgers die zo’n 150 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen. Om de deelname van buitenlandse burgers aan het leven van de gemeente aan te moedigen, heeft Sint-Lambrechts-Woluwe besloten om haar buitenlandse medeburgers, zowel Europese als niet-Europese, te ontmoeten om hen beter te leren kennen en hun specifieke verwachtingen te begrijpen.

Daartoe heeft het College van Burgemeester en Schepenen een intercultureel forum opgericht, een plaats voor reflectie en directe uitwisseling met buitenlandse burgers over thema’s die hen aanbelangen (meer informatie in het Frans of in het Nederlands).

Talen leren? Ga naar de Gemeentelijke cursussen moderne talen

Een taal onder de knie krijgen is een noodzaak geworden om te evolueren in een open en dynamische samenleving. In de gemeentelijke cursussen moderne talen (CCLM), georganiseerd door de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, kunt u kennis vergaren of vervolmaken die de horizon verruimt dankzij de vijf talen die er worden onderwezen: Frans (voor niet-Franstaligen), Nederlands, Engels, Italiaans en Spaans.

Ervaren leerkrachten gebruiken een waaier aan dynamische leermethodes (luisteren, waarnemen, herhalen, creëren) en bieden uiteenlopende activiteiten aan, gebaseerd op spel en uitwisseling. Grammatica en woordenschat worden steeds binnen een context gebruikt. Er worden ook groepsactiviteiten georganiseerd die leerlingen de gelegenheid bieden hun kennis in praktijk te zetten, bijvoorbeeld bij een bezoek aan een tentoonstelling of museum, een etentje in het restaurant, en excursies in België of in het buitenland. Om het niveau van elke leerling het best in te schatten, schrijven ze zich in op basis van een kennistest.

Daarnaast organiseert de CCLM een Franse cursus voor niet-Franstalige ouders van leerlingen die in de gemeentescholen van Sint-Lambrechts-Woluwe ingeschreven zijn, om hen te helpen bij het beter opvolgen van de studies van hun kind.

Meer informatie hier.

Zich inzetten in mijn wijk? De wijkcomités heten u welkom!

Sint-Lambrechts-Woluwe telt meer dan 10 wijkcomités. De wijkcomités verenigen buren met het oog op het ontwikkelen van een geest van solidariteit en delen tussen de inwoners en hun bezorgdheden door te geven aan de bevoegde overheden. Wenst u uw buren beter te leren kennen, deel te nemen aan gemeenschappelijke projecten? Sluit u aan bij uw wijkcomité.

De lijst van de wijkcomités en van de contactgegevens van de verantwoordelijken is beschikbaar in het Frans en in het Nederlands.

In Woluwe is cultuur een levensstijl!

Sint-Lambrechts-Woluwe biedt een breed scala aan bijzonder gevarieerde culturele activiteiten! Of het nu gaat om het Cultureel Centrum Wolubilis, het Theater Wolubilis, het Cultureel Centrum Op-Weule of om de talrijke door de gemeente erkende en ondersteunde culturele verenigingen, het is onmogelijk zich in Woluwe te vervelen!

Daarnaast zijn het Gemeentemuseum en de Médiatine (tentoonstellingszaal gespecialiseerd in moderne kunst) tentoonstellingsruimten die erkend zijn in het Brussels landschap.

Ontdek ook de Artotheek van Wolubilis, centrum voor uitleen van kunstwerken.

Alle informatie is beschikbaar op de website van de gemeente (in het Frans of in het Nederlands), op de website van Wolubilis (het theater en het Cultureel Centrum) en op de website van het communautair centrum Op-Weule.

Een uitgebreid bibliotheeknetwerk

U kunt boeken uitlenen in 4 Franstalige bibliotheken en in 1 Nederlandstalige bibliotheek.

Er is bovendien ook een bibliotheek gespecialiseerd in het ontvangen van slechtzienden en blinden die erkend is door de federatie Wallonië-Brussel (https://eqla.be/).

Meer informatie: in het Frans of in het Nederlands.

Twee academies om u kennis te laten maken met artistieke praktijken

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe begeleidt het functioneren van twee academies voor muziek en woord (één Franstalige en één Nederlandstalige).

 • Franstalige academie voor muziek, dans en woord Een academie in een kasteel

De in het mooie Castel de Lindthout gevestigde Academie van Sint-Lambrechts-Woluwe is een gemeentelijke instelling voor artistieke opleiding met een beperkt uurrooster, die door de federatie Wallonië-Brussel wordt gesubsidieerd.

Ze telt ongeveer 1.650 leerlingen die worden omkaderd door een zeventigtal docenten met een opleiding aan koninklijke conservatoria, waaronder een groot aantal bekende artiesten die op Belgische en internationale podia optreden.

Er wordt lesgegeven aan kinderen (vanaf 5 jaar) en aan volwassenen: muziekopleiding, 8 instrumentale ensembles, individuele zanglessen of lessen in een van de 7 koren, klassieke dans, woordkunst (voordracht, retorica, dictie en spraaktherapie, dramatische kunst, theatergeschiedenis, creatieve toepassing), opleidingen voor een dertigtal muziekinstrumenten. De academie heeft een nogal zeldzame afdeling voor oude muziek. In het Castel de Lindthout worden er concerten en spektakels georganiseerd.

 • Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord: klassieke muziek, maar ook jazz en rock!

Docenten bieden gevarieerd onderwijs voor kinderen (vanaf 6 jaar) en voor volwassenen in domeinen zoals klassieke muziek, jazz, pop-rock, muziek componeren en woordkunsten.

Bij de instrumenten die er worden onderwezen, zoals piano, gitaar, viool, cello, trompet, contrabas, hobo, fluit, bas, klarinet, saxofoon, percussie, harp… komen ook nog ensemblelessen, zowel in het klassieke register als in genres zoals jazz, pop en rock. 

Er worden ook lessen voor individuele zang of samenzang gegeven, evenals theater-en woordkunstopleidingen. Het hele jaar door organiseert de academie allerlei concerten die aan de leerlingen de kans geven om hun talenten te tonen aan een publiek.

De academie heeft 9 jaar gelegen een symfonisch schoolorkest opgericht en onlangs kwamen daar ook nog een klein harmonieorkest en een bigband bij.

Meer informatie: https://www.muziekenwoord.be/

Een rijk en gevarieerd verenigingsleven Sint-Lambrechts-Woluwe is een bijzonder dynamische gemeente, en het verenigingsleven levert een belangrijke bijdrage. Een indrukwekkend aantal clubs, kringen, groeperingen en andere verenigingen bieden een diverse waaier van activiteiten aan een breed publiek, van de allerjongsten tot de ouderen. Deze verenigingen, het vaakst beheerd door vrijwilligers, zijn actief in allerlei verschillende […]

Gezinsleven

Reacties uitgeschakeld voor Gezinsleven
Eenoudergezinnen

De dienst Gezin stelt tot uw beschikking een brochure voor eenoudergezinnen, downloadbaar op de website www.woluwe1200.be

Bent u op zoek naar een kinderopvangmogelijkheid, een zelfstandige onthaalouder, een tijdelijke opvangmogelijkheid,…?

De dienst Gezin stelt ter beschikking van de ouders een brochure getiteld “Kinderopvangvoorzieningen voor jonge kinderen”.

Deze brochure bevat alle contactgegevens van kinderopvangstructuren in onze gemeente. U kunt ze raadplegen op onze website www.woluwe1200.be

U bent zwanger?

De sociale wetgeving voorziet, zowel voor werknemers als zelfstandigen, in de toekenning van een eenmalige geboortetoelage.

De aanvraag voor deze toelage moet ingediend worden bij een kinderbijslagfonds door een van de ouders vanaf 6 maanden zwangerschap (op basis van een medisch attest) en kan ingediend worden tot 3 jaar na de geboorte van het kind.

Meer informatie vindt u op de website van famiris.brussels

Uw kind is geboren?

U moet zijn geboorte aangeven binnen de 15 dagen bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind geboren is.

Wat moet ik doen om kinderbijslag te ontvangen?

Indien u de geboortetoelage hebt gekregen, gebeurt de uitbetaling van de kinderbijslag automatisch. Voor een dossier in orde, vergeet niet de samenstelling van uw huishouden naar uw kinderbijslagfonds te sturen.

Om kennis te nemen van alle bedragen, raadpleeg de website van famiris.brussels

Moet mijn kind gevaccineerd worden?

Naast de verschillende aanbevolen preventieve vaccins vanaf een jonge leeftijd (difterie, tetanus, kinkhoest, mazelen, rubella, bof, …) is het vaccin tegen poliomyelitis verplicht.

Een medisch attest dat de vaccinatie aantoont, moet overhandigd worden aan de dienst Gezin van het gemeentebestuur gelegen te Tomberg 123 binnen de 18 maanden na de geboorte van het kind.

Voor meer informatie over vaccins: www.vaccination-info.be

U bent ouder en u stelt zich vragen over de opvoeding van uw kind 

De dienst Gezin organiseert in samenwerking met het Centrum voor Gezinsplanning en Seksuologie (CGS) gezinsavonden (conferenties-discussies).

Hiermee wil ze te hulp schieten aan de ouders die zich voor nieuwe uitdagingen geplaatst zien en die soms slecht voorbereid zijn op het gloednieuwe ouderschap. Deze conferenties vinden plaats in de conferentiezaal van het Gemeentehuis.

Indien u geïnformeerd wenst te zijn van de verschillende activiteiten van de dienst Gezin, gelieve uw e-mailadres per e-mail te sturen naar service.famille@woluwe1200.be

Eenoudergezinnen De dienst Gezin stelt tot uw beschikking een brochure voor eenoudergezinnen, downloadbaar op de website www.woluwe1200.be Bent u op zoek naar een kinderopvangmogelijkheid, een zelfstandige onthaalouder, een tijdelijke opvangmogelijkheid,…? De dienst Gezin stelt ter beschikking van de ouders een brochure getiteld “Kinderopvangvoorzieningen voor jonge kinderen”. Deze brochure bevat alle contactgegevens van kinderopvangstructuren in onze […]

Voordelen voor senioren

Reacties uitgeschakeld voor Voordelen voor senioren

 

De personen die genieten van een RVV-statuut bij hun ziekenfonds ontvangen jaarlijks een korting van 24,79€ op hun waterfactuur en van 42,76€ op hun teledistributieabonnement.

 

Download hier de informatiebrochure Voordelen en kortingen

 

Pensioenaanvragen

Voor gepensioneerden of toekomstige gepensioneerden, indiening van de aanvragen voor het verkrijgen van een pensioen (rust- of overlevingspensioen), voor werknemers uit de privé sector en voor zelfstandigen.

Deze dienst is belast met de indiening, bij de Federale Pensioendienst of bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, van de aanvragen van de inwoners van de gemeente voor het bekomen van een rust of overlevingspensioen.

Personen die hun pensioen opnemen op de wettelijke pensioenleeftijd, worden vrijgesteld van het indienen van deze aanvraag (Koninklijk Besluit van 04/09//2002).

Het gewaarborgd inkomen wordt vervangen door de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Adreswijzigingen en overlijdens kunnen eveneens gemeld worden aan deze dienst, die er de Federale Pensioendienst van in kennis zal stellen.

Voorbereiding op het pensioen

Diverse jaarlijkse conferenties voor toekomstige gepensioneerden, waarbij men leert omgaan met vrije tijd, met het nieuwe levensritme.

 

Kortingen voor RVV’ers (rechthebbenden op verhoogde verzekeringstegemoetkomingen -voorheen WIGW-statuut)

331, Roodebeeksteenweg
02.762.61.83
fase.gsst2@woluwe1200.be

 

Water en teledistributie

Er wordt jaarlijks een ristornovergoeding toegekend van 70 euro voor het waterverbruik en de teledistributie, aan rechthebbenden op verhoogde tegemoetkomingen en aan personen met een erkende handicap. Als er slechts één aansluiting is, zal 50 % van de premie toegekend worden.

Voorwaarden waaraan voldoen moet zijn op elke 1ste januari:

 • gedomicilieerd zijn in Sint-Lambrechts-Woluwe;
 • een attest voorleggen waaruit blijkt dat men als RVV erkend werd door het ziekenfonds of dat men voor minstens 66 % als gehandicapt erkend werd door een officiële instantie;
 • een bewijs voorleggen waaruit blijkt dat men een abonnement heeft bij de water- en /of de teledistributiemaatschappij.

 

Contact voor de RVV

Cel Maatschappelijk Welzijn
331, Roodebeeksteenweg
02.762.61.83
fase.gsst2@woluwe1200.be

Contact voor de personen met een handicap

Cel Personen met een handicap
331, Roodebeeksteenweg
02.762.61.83
handicape@woluwe1200.be

Opgelet

 • Er wordt slechts één type van vergoeding toegekend per gezin.
 • Elke wijziging van de familiale of administratieve situatie (aantal kinderen ten laste, wijziging adres, verlies van het recht op het RVV-statuut, wijziging rekeningnummer…) dient zo snel mogelijk aan de betreffende dienst gemeld te worden.
 • Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om alle onrechtmatig verworven vergoedingen terug te vorderen.

 

Taxicheques

Dienst GSST
331, Roodebeeksteenweg
02.762.61.83
fase.gsst2@woluwe1200.be

Met deze taxicheques, ieder met een nominale waarde van 5 €, kunnen personen met een beperkte mobiliteit zich binnen de grenzen van het Brussels Gewest met de taxi verplaatsen. De inwoners van de gemeente kunnen hiervan gebruik maken op voorwaarde dat ze minstens 75 jaar oud zijn of voor 66% gehandicapt zijn, het RVV-statuut (voorheen WIGW-statuut) bezitten en in de onmogelijkheid verkeren om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De cel Sociale Actie is belast met de praktische organisatie van de toekenning van deze taxicheques aan de personen die ze aanvragen.

 

  De personen die genieten van een RVV-statuut bij hun ziekenfonds ontvangen jaarlijks een korting van 24,79€ op hun waterfactuur en van 42,76€ op hun teledistributieabonnement.   Download hier de informatiebrochure Voordelen en kortingen   Pensioenaanvragen Voor gepensioneerden of toekomstige gepensioneerden, indiening van de aanvragen voor het verkrijgen van een pensioen (rust- of overlevingspensioen), voor […]

Premie voor het herstel van de economische activiteit van de handelszaken na bepaalde openbare werken

Reacties uitgeschakeld voor Premie voor het herstel van de economische activiteit van de handelszaken na bepaalde openbare werken
Dienst Middenstand
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.35.01
02.761.27.72
negoce.handel@woluwe1200.be

Dienst Juridische Zaken
02.761.29.02

 

Wanneer de gemeentelijke autoriteiten openbare werken realiseren dan is het altijd met als doel om de leefomgeving, het comfort en de veiligheid van de bewoners te verbeteren. Toch kan een herinrichting van de openbare ruimte ook enige hinder voor de omwonenden en zeker voor de handelaars veroorzaken.

De gemeenteraad heeft daarom besloten om een premie toe te kennen om de economische activiteiten te reactiveren van handelszaken die gevestigd zijn binnen de perimeter van een grote werf, en die door dit gegeven een achteruitgang van hun activiteiten ondervonden.

Het betreft de werken in het openbaar domein, waarvoor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de bouwheer is, en die de afsluiting van openbare wegen voor het gemotoriseerd verkeer vereisen gedurende een periode van meer dan 60 werkdagen gedurende deze werken.

We benadrukken dat Sint-Lambrechts-Woluwe de eerste Brusselse gemeente is die dit soort initiatief ter ondersteuning van de plaatselijke economie neemt!

De premie om de economische activiteiten te stimuleren bestaat uit een forfaitair bedrag van 5.000 € per handelszaak.

Deze basispremie kan aangevuld worden met 500 €, per werknemer die aangegeven is bij de RSZ, of per persoon die een zelfstandige hoofdactiviteit uitoefent binnen de handelszaak.

De aanvragen moeten uiterlijk 6 maanden na het einde van de werken ingediend worden bij het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel.

Download hier het gemeentereglement inzake de premie voor het herstel van de economische activiteit van de handelszaken na bepaalde openbare werken.

De premie zal in voege treden na bekrachtiging van de tekst door het gewestelijk administratief toezicht.

 

Dienst Middenstand Gemeentehuis Paul Hymanslaan, 2 02.761.35.01 02.761.27.72 negoce.handel@woluwe1200.be Dienst Juridische Zaken 02.761.29.02   Wanneer de gemeentelijke autoriteiten openbare werken realiseren dan is het altijd met als doel om de leefomgeving, het comfort en de veiligheid van de bewoners te verbeteren. Toch kan een herinrichting van de openbare ruimte ook enige hinder voor de omwonenden […]

Een premie om de economische activiteiten van handelaars opnieuw aan te zwengelen na openbare werken

Reacties uitgeschakeld voor Een premie om de economische activiteiten van handelaars opnieuw aan te zwengelen na openbare werken

Wanneer de gemeentelijke autoriteiten openbare werken realiseren dan is het altijd met als doel om de leefomgeving, het comfort en de veiligheid van de bewoners te verbeteren. Toch kan een herinrichting van de openbare ruimte ook enige hinder voor de omwonenden en zeker voor de handelaren veroorzaken.

De gemeenteraad heeft daarom besloten om een premie toe te kennen om de economische activiteiten te reactiveren van handelszaken die gevestigd zijn binnen de perimeter van een grote werf, en die door dit gegeven een achteruitgang van hun activiteiten ondervonden.

Het betreft de werken in het openbaar domein, waarvoor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de bouwheer is, en die de afsluiting van openbare wegen voor het gemotoriseerd verkeer vereisen gedurende een periode van meer dan 60 werkdagen gedurende deze werken.

We benadrukken dat Sint-Lambrechts-Woluwe de eerste Brusselse gemeente is die dit soort initiatief ter ondersteuning van de plaatselijke economie neemt!

De premie om de economische activiteiten te stimuleren bestaat uit een forfaitair bedrag van 5.000 € per handelszaak.

Deze basispremie kan aangevuld worden met 500 €, per werknemer die aangegeven is bij de RSZ, of per persoon die een zelfstandige hoofdactiviteit uitoefent binnen de handelszaak.

De aanvragen moeten uiterlijk 6 maanden na het einde van de werken ingediend worden bij het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel

Download hier het gemeentereglement inzake de premie ter aanmoediging van de economische activiteit van handelszaken tijdens bepaalde openbare werken.

De premie zal in voege treden na bekrachtiging van de tekst door de regionale voogdijminister

 

Info

Dienst Juridische Zaken
02.761.29.02

 

Wanneer de gemeentelijke autoriteiten openbare werken realiseren dan is het altijd met als doel om de leefomgeving, het comfort en de veiligheid van de bewoners te verbeteren. Toch kan een herinrichting van de openbare ruimte ook enige hinder voor de omwonenden en zeker voor de handelaren veroorzaken. De gemeenteraad heeft daarom besloten om een premie […]