Geboorteakte

Dienst Burgerlijke Stand
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.774.35.03
02.761.27.80
civil.burger@woluwe1200.be
      

Openingsuren

 • maandag: van 8u tot 13u (op afspraak)
 • dinsdag: van 8u tot 13u (op afspraak)
 • woensdag: van 8u tot 13u (op afspraak)
  open toegang van 13u tot 15u
 • donderdag: van 8u tot 13u (op afspraak)
  open toegang van 13u tot 19u (aflevering laatste ticket om 18u30)
 • vrijdag: van 8u tot 13u (op afspraak)

 

Vanaf 01/04/2018 zullen de erkenningen nog slechts geakteerd worden op vertoon van bepaalde documenten. Neem zo snel mogelijk contact op met de gemeente waar u verblijft, indien mogelijk vóór de geboorte, om na te gaan welke documenten vereist zijn.

Bij de kraamkliniek van het Hôpital Saint-Luc kunnen enkel nog worden aangegeven:  geboortes uit een alleenstaande moeder, uit getrouwde ouders of ouders in het bezit van een prenatale erkenning. De overige geboorteaangiftes gebeuren enkel nog bij  de dienst burgerlijke stand van de gemeente.

De aangifte geschiedt in de gemeente van de geboorteplaats, van 8u tot 12u30u, binnen de veertien dagen van de geboorte (zater-, zon-, en feestdagen inbegrepen). Op dinsdag- en vrijdagochtend (zich aanmelden om 8u30) moet deze aangifte  gedaan worden in de kliniek Saint-Luc, 10de verdieping.

 

De aangever (vader, moeder, of andere persoon zoals dokter vroedvrouw, directie van de materniteit) moet volgende documenten voorleggen:

 • huwelijksboekje van de ouders;
 • identiteitskaart van de ouders;
 • attest van de geneesheer;
 • origineel afschrift van de prenatale erkenningsakte.

 

Documenten die aan de declarant worden afgeleverd:

 • geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen;
 • attest om de zwangerschapsvergoeding en/of de rustvergoeding na bevalling te bekomen;
 • een bericht betreffende de vaccinatie tegen kinderverlamming;
 • vijf uittreksels van de geboorteakte bestemd voor sociale doeleinden (ziekenfonds, kinderbijslag, …).

 

N.B.: De attesten 1 en 2 worden slechts één maal afgeleverd. Zelfs bij verlies van het origineel levert het gemeentebestuur geen duplicaat af.