Geboorteakte

Dienst Burgerlijke Stand
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2
02 774 35 03
02 761 27 80
civil.burger@woluwe1200.be
      

Openingsuren

 • Maandag: van 8.00 tot 13.00 uur (op afspraak)
 • Dinsdag: van 8.00 tot 13.00 uur (op afspraak)
 • Woensdag: van 8.00 tot 13.00 uur (op afspraak)
  Open toegang van 13.00 tot 15.00 uur
 • Donderdag: van 8.00 tot 13.00 uur (op afspraak)
  Open toegang van 13.00 tot 19.00 uur (aflevering laatste ticket om 18.30 uur)
 • Vrijdag: van 8.00 tot 13.00 uur (op afspraak)

 

Sinds 01/04/2018 wordt er slechts akte genomen van erkenningen na voorlegging van bepaalde documenten. Gelieve zo snel mogelijk en indien mogelijk vóór de geboorte contact op met de gemeente waar u verblijft om na te gaan welke documenten vereist zijn.

De geboorteaangifte op de kraamkliniek van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc is tegenwoordig voorbehouden voor alleenstaande moeders, getrouwde ouders of ouders met een prenatale erkenning. De overige geboorteaangiftes gebeuren enkel nog bij de dienst Burgerlijke stand van de gemeente.

De geboorteaangifte moet in de gemeente van de geboorteplaats van 8.00 tot 12.30 uur gebeuren binnen de veertien dagen van de geboorte (zaterdagen, zondagen en feestdagen inbegrepen). Op dinsdag- en vrijdagochtend (zich melden om 8.30 uur) moet deze aangifte in het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc op 10e verdieping gebeuren.

 

Documenten die door de aangever (vader, moeder, arts, verloskundige, directie van de kraamkliniek) moeten worden voorgelegd:
 • het huwelijksboekje van de ouders;
 • de identiteitskaart van de ouders;
 • het attest van de arts;
 • het originele afschrift van de prenatale erkenningsakte.

 

Documenten die aan de aangever worden afgeleverd:
 • het attest voor het kraamgeld;
 • het attest voor de zwangerschaps- en/of rustvergoeding;
 • het attest betreffende de vaccinatie tegen polio;
 • vijf uittreksels van de geboorteakte bestemd voor sociale doeleinden (ziekenfonds, kinderbijslag, …).

 

Let op

Per geboorte wordt slechts één exemplaar van de attesten afgegeven. Het gemeentebestuur kan geen duplicaten afleveren, zelfs niet als het origineel verloren is gegaan.