Geboorteakte

Dienst Burgerlijke Stand
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2

02 761 27 90/99
civil.burger@woluwe1200.be

   

 

Sinds 01/04/2018 wordt er slechts akte genomen van erkenningen na voorlegging van bepaalde documenten. Gelieve zo snel mogelijk en indien mogelijk vóór de geboorte contact op met de gemeente waar u verblijft om na te gaan welke documenten vereist zijn.

De geboorteaangifte moet in de gemeente van de geboorteplaats van 8.00 tot 12.30 uur gebeuren binnen de veertien dagen van de geboorte (zaterdagen, zondagen en feestdagen inbegrepen). Op dinsdag- en vrijdagochtend (zich melden om 8.30 uur) moet deze aangifte in het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc op 10e verdieping gebeuren.

 

Documenten die door de aangever (vader, moeder, arts, verloskundige, directie van de kraamkliniek) moeten worden voorgelegd:
  • het huwelijksboekje van de ouders;
  • de identiteitskaart van de ouders;
  • het attest van de arts;
  • het originele afschrift van de prenatale erkenningsakte.

 

Documenten die aan de aangever worden afgeleverd:
  • het attest voor het kraamgeld;
  • het attest voor de zwangerschaps- en/of rustvergoeding;
  • het attest betreffende de vaccinatie tegen polio;
  • vijf uittreksels van de geboorteakte bestemd voor sociale doeleinden (ziekenfonds, kinderbijslag, …).

 

Let op

Per geboorte wordt slechts één exemplaar van de attesten afgegeven. Het gemeentebestuur kan geen duplicaten afleveren, zelfs niet als het origineel verloren is gegaan.