Afsluiting van de toegang tot de Ring vanaf de Woluwelaan

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Afsluiting van de toegang tot de Ring vanaf de Woluwelaan

De Colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe hebben een gezamenlijk advies uitgebracht in het kader van de publieke raadpleging die door de Werkvennootschap en de dienst Leefmilieu van het Vlaams Gewest is gehouden over de afsluiting van de toegang tot de Ring vanaf de Woluwelaan.

 

Overeenkomstig de verbintenis die op donderdag 29 april 2021 werd aangegaan, tijdens de vergadering die op initiatief van Gregory Matgen, schepen van mobiliteit van Sint-Lambrechts-Woluwe, werd georganiseerd, zijn de burgemeesters Bertrand Waucquez (Kraainem), Benoît Cerexhe (Sint-Pieters-Woluwe), Frédéric Petit (Wezembeek-Oppem) en Olivier Maingain (Sint-Lambrechts-Woluwe) op 23 juni 2021 opnieuw bijeengekomen om hun respectieve Colleges in staat te stellen een gezamenlijk advies uit te brengen in het kader van de publieke raadpleging die tussen 25 mei en 23 juli 2021 wordt georganiseerd door de Werkvennootschap (een vennootschap onder toezicht van de Vlaamse Regering, die de projecten van de verschillende Vlaamse mobiliteitsoverheden coördineert) en de dienst Leefmilieu van de Vlaamse gewestelijke overheid, over de projecten voor de Ring Noord en zijn toegangen.

De Colleges van de 4 betrokken gemeenten hebben, bij gebrek aan duidelijkheid over de verwezenlijking van de doelstellingen inzake verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op de ring, geen andere keuze dan een negatief advies uit te brengen over het voorgestelde project voor de regio “Zaventem”. Ter herinnering: het project plant de toegang tot de ring vanaf de Woluwelaan te verbieden (door het op- en afrijden van de ring via de verkeerswisselaar van Kraainem voor te schrijven), wat voor hun gemeenten en hun inwoners ongewenste gevolgen zal hebben op het vlak van mobiliteit, maar ook op het vlak van economische activiteit.

In dit opzicht delen zij de diepe bezorgdheid van de directie van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc, de grootste privéwerkgever in het Brusselse Gewest. De burgemeesters hebben niet nagelaten de heer Renaud Mazy, directeur van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc, bij hun besprekingen te betrekken. Deze is van mening dat de sluiting van de Woluwelaan zeer nadelige gevolgen zal hebben voor de toegang het ziekenhuis, zowel voor de werknemers als voor de patiënten (meer dan de helft van de patiënten zou grote mobiliteitsproblemen ondervinden om er te geraken).

Zij nodigen hun inwoners uit om hun mening te geven en, indien nodig, zich uit te spreken tegen dit project, zoals het nu wordt voorgesteld (publieke raadpleging over de alternatieven voor de herinrichting van de Ring | WVN (werkenaandering.be). Als dit scenario werkelijkheid wordt, zullen de automobilisten voor het op- en afrijden van de ring gebruik moeten maken van de E40, die regelmatig verzadigd is, en van de verkeerswisselaar Kraainem, wat vragen doet rijzen over de verkeersveiligheid en zal leiden tot een verschuiving van het verkeer naar de naburige wijken.

Naast het gebrek aan duidelijkheid van de informatie in de brochure “Werken aan de Ring” (met name in het Franstalige gedeelte, waar verschillende plannen niet identiek zijn aan die in de Nederlandstalige gedeelte), die onder de bewoners werd verspreid om de publieke raadpleging aan te kondigen, plaatsen de Colleges van de vier gemeenten vraagtekens bij de volledigheid van de informatie die tot dusver door de Vlaamse overheid en haar diensten is verstrekt, met name de gegevens betreffende de verplaatsing van de verkeersstromen naar de wijken van hun gemeenten.

Zij dringen erop aan dat de autoriteiten zonder voorbehoud alle informatie verstrekken, zoals vereist is op grond van het beginsel van transparantie en volledigheid van informatie voor de organisatie van dit soort overleg overeenkomstig de wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Zij verzoeken de Vlaamse gewestelijke autoriteiten dan ook de publieke raadplegingsprocedure te annuleren en andere plannen te bestuderen voor de herinrichting van de Ring en zijn toegangen binnen de regio “Zaventem”.

Zij verwachten van de ministers van Mobiliteit van de twee betrokken gewesten, mevrouw Lydia Peeters (voor het Vlaamse Gewest) en mevrouw Elke Van den Brandt (voor het Brusselse Gewest), dat zij rekening houden met de vrees die zij en hun inwoners uiten en dat zij zich meer voor deze kwestie inzetten door hun gemeenten (maar ook die van Zaventem en Diegem) en de essentiële actoren waarop dit project een weerslag zal hebben, met name het Universitair Ziekenhuis van Saint-Luc, hierbij nauw te betrekken.

 

De Colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe hebben een gezamenlijk advies uitgebracht in het kader van de publieke raadpleging die door de Werkvennootschap en de dienst Leefmilieu van het Vlaams Gewest is gehouden over de afsluiting van de toegang tot de Ring vanaf de Woluwelaan

Raadpleeg hier de tekst van het bericht