Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Afval verminderen

350kg: dit is de hoeveelheid afval die elke inwoner jaarlijks in het Brussels Gewest (cijfers van Brussel-Netheid) produceert. Door ons gedrag en onze consumptiegewoonten te veranderen, kan ieder van ons zijn steentje bijdragen om de hoeveelheid geproduceerde afval te verminderen. De gemeentelijke instanties hebben verschillende initiatieven opgezet die hieraan bijdragen.

 

Het composteren

Hoe begin ik met composteren?
Wanneer is mijn compost rijp?
Moet ik rekening houden met slechte geurtjes?
Kan men composteren op een terras. In een appartement?

We zijn er om uw vragen te beantwoorden. Maak gerust een afspraak met een werknemer van de dienst duurzame ontwikkeling en leefmilieu voor een demonstratie tijdens de kantooruren:
d.durable@woluwe1200.be
02.774.36.86/90 – 02.761.29.40/42
Kleurenprachtlaan 9 te 1200 Brussel

Afhankelijk van de wijk waar u woont, kunt u ook naar een van de collectieve composteerpunten gaan die door de gemeente zijn ingericht en die in samenwerking met de buurtcomités worden beheerd:

 • Demain te Roodebeek – Karrestraat
 • Dries-Cayerhuis – Voetgangersweg tussen de Driesstraat en de Paul Hymanslaan
 • Neerveld – Neerveldstraat, 101-103
 • Park van Itterbeek – Prekelindenstraat 78
 • Timmermans -J.B. Timmermansstraat 39

Het Nederlandstalig gemeenschapscentrum (ook open voor Franstaligen) en het centrum voor permanente vorming “Le Silex” zijn ook uitgerust met een composteerhoek:

 • Op-Weule – Cultuurhuis Op-Weule – Sint-Lambertusstraat 91
 • Le Silex – Vootstraat 82

Voor alle praktische informatie kunt u contact met ons opnemen.

De gemeente kent een premie toe voor de aankoop van een individueel composteervat (silo, compostbak, wormenbak…).
Het bedrag van de gemeentelijke premie is beperkt tot 50% van de aankoopprijs van de compostbak (met een maximum van 50 €) en wordt slechts één keer per huishouden toegekend.
Plus d’infos: https://fr.woluwe1200.be/groene premies

 

Bestrijding van voedselverspilling

Er worden teveel voedingsmiddelen weggegooid die nog geschikt zijn voor consumptie, terwijl ze nuttig kunnen zijn voor hulpbehoevenden via de dienst voedselhulp.

Het College acht de voedselverspilling onaanvaardbaar, zowel vanuit milieuoogpunt, gezien de hiermee gepaard gaande afvalproductie, als op ethisch en sociaal vlak, gezien de behoeften van voedselbanken om het hoofd te bieden aan de groeiende bestaansonzekerheid.

In 2013 heeft de Gemeenteraad een motie aangenomen met het oog op het vinden van oplossingen voor:

 • het toelaten aan degenen die het nodig hebben om ze te laten genieten van niet-verkochte consumptiegoederen;
 • de vermindering van de milieudruk veroorzaakt door de productie van niet-verbruikte voedingsmiddelen en het verminderen van de hoeveelheid organisch afval zonder nuttige toepassing.

Een partnership met twee plaatselijke verenigingen werd aangegaan. Zij verzamelen de giften van supermarkten en andere bedrijven en herverdelen ze onder de kwetsbare personen:

 • Entraide Saint-Henri – Georges Henrilaan 383 – 02.733.79.45
 • vzw Soleil d’hiver – soleil-dhiver@hotmail.com – 0497.28.00.79
  De vereniging beheert eveneens een “sociale vestiaire” (Andromedalaan 21B) waar kleding die nog in goede staat verkeert, een nieuw leven krijgt ten voordele van de meest behoeftige.
 • De afdeling Milieu organiseert conferenties en workshops om de voedselverspilling tegen te gaan: Koken met restjes, Minder fraai ogende groenten zijn ook lekker, Doelstelling «nul afval»…

 

Sint-Lambrechts-Woluwe in 2014 kampioen in het recycleren in Brussel!

Dankzij de mobilisatie van de inwoners tijdens een ophaalcampagne van huishoudelijke toestellen, georganiseerd door Recupel in het kader van de Recycle-Ville actie, heeft onze gemeente de titel Beste Brusselse gemeente op het vlak van het recycleren gewonnen! Sinds 2014 neemt de gemeente deel aan de Europese Week voor Afvalvermindering (EWAV).

 

Milieuvriendelijke gemeentediensten
 • Het gemeentepersoneel kreeg een bewustmakingsessie m.b.t. de afvalvermindering en de energiebesparing. Hierna een paar acties: het gebruik van herbruikbare koppen i.p.v. wegwerpbekers. Digitale communicatie krijgt de voorkeur om het papierverbruik en het printen van de documenten te beperken. De elektrische uitrusting (computers, printers, enz…) worden systematisch uitgeschakeld buiten de kantooruren.
 • Bij organisatie van evenementen door de Gemeente wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van herbruikbare bekers.
 • Het in onbruik geraakt informaticamateriaal wordt hersteld, herbruikt of gerecycleerd (recuperatie van onderdelen). Het bedrijf Cartridge Power is belast met de milieuvriendelijke recyclage van de inktpatronen. Voor elke gerecy- cleerd inktpatroon schenkt ze een gift aan AZG.
 • Het gemeenteblad Wolu Info, is gecertifieerd PEFC (papier afkomstig van duurzaam beheerde bossen).

 

Eerder geven, ruilen, hergebruiken of herstellen dan weg te gooien

La Bah’utte is een weggeefwinkel die wordt georganiseerd in het Bronnenpark: hier kunnen personen de spullen die ze niet meer gebruiken ter beschikking stellen van andere inwoners en kunnen ze er eventueel zaken vinden die dan weer nuttig voor hun kunnen zijn.

Boekenboxen geven boeken eveneens de kans om een tweede leven te leiden.

De sociale boekenwinkel Dimension +, werd gecreëerd op initiatief van het sociaal huisvestingsbedrijf l’Habitation moderne. Boeken en speelgoed (volledig en in goede staat) die we niet langer gebruiken kunnen opnieuw in omloop worden gebracht en voor een zacht prijsje worden aangekocht.
Andromedalaan 104
Maandag en zaterdag van 9u tot 12u
Dinsdag tot vrijdag van 14u tot 18u
De gemeentelijke instanties hebben in 2015 hun steun verleend aan de creatie van een Repair’ café in de Ateliers van de Vootstraat – www.voot.be

 

Het mini sorteercentrum van het Gemeentehuis

In het Gemeentehuis staan containers ter beschikking van de inwoners voor het inzamelen van batterijen, batterijen en kurken of plastiek stoppen. De stoppen worden gerecupereerd door de vzw Sport for you too die deze recycleert om materiaal aan te kopen voor personen met een verlamming. De kurken worden overgebracht naar De Vlaspit vzw, terwijl de batterijen en accu’s worden teruggewonnen door Leefmilieu Brussel.
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2 (verdiep. -1)