Gemeentelijke en plaatselijke hulp

Sociale dienst
6A, Tombergplein
02.762.61.75
handicape@woluwe1200.be
        
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 8u30 tot 12u Donderdag van 13u30 tot 16u30
Afspraak is verplicht

 

De sociale dienst kan worden geraadpleegd voor elk ongemak (sociale begeleiding, administratieve hulp, huishoudelijke hulp) waarvoor een persoon met een handicap geen raad weet. Voor personen met beperkte mobiliteit kunnen thuisbezoeken worden georganiseerd.

 

Administratieve hulp
02.762.61.88
02.762.61.75
02.762.96.32

Soorten hulp waarvan gehandicapte personen kunnen genieten:

  • toekenningen of erkenning voor personen met een handicap vanwege de FOD Sociale Zekerheid – algemene directie personen met een handicap, die een minimumloon waarborgt dat evenredig is met de ernst van de handicap;
  • inschrijving in de Franstalige Brusselse dienst voor personen met een handicap personen (of “PHARE”) die een tussenkomst voorziet in bepaalde kosten die verbonden zijn aan de handicap. Ze beoogt de zelfstandigheid en de herintegratie in het socio-economisch leven;
  • parkeerkaart voorbehouden aan personen met een handicap;
  • fiscale voordelen toegekend aan personen met een handicap (gewesttaks, onroerende voorheffing, verminderde BTW-tarief voor bepaalde automobilisten);
  • sociale tarieven voor telefoongebruik en elektriciteitsverbruik.

 

S.O.S. Transport
02.762.61.94 – 02.761.28.78
Tombergplein 6A
fas.neerveld@woluwe1200.be

De dienst beschikt over speciaal voor personen met een handicap en roltoelgebruikers ontworpen voertuigen. Mensen met beperkte mobiliteit kunnen zich zodoende gemakkelijker verplaatsen. De jaarlijkse bijdrage is 9 € en de vergoeding per traject 2€. De verplaatsingen zijn beperkt tot het grondgebied van de gemeente. De dienst is beschikbaar van maandag tot vrijdag, van 8u tot 12u en van 13u30 tot 17u. Het is aan te raden een voertuig vijf dagen op voorhand en enkel telefonisch te reserveren.

 

Taxicheques
Cel Personen met een handicap
02.762.61.83
Tombergplein 6A
fase.gsst2@woluwe1200.be

Tussenkomst in de taxikosten, voorbehouden aan officieel erkende invaliden die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt en die het openbaar vervoer niet kunnen nemen. De financiële tussenkomst wordt berekend in functie van de individuele toestand, na sociale enquête. De taxicheques worden slechts toegekend aan personen die al gebruikers waren.

 

Korting op een teledistributieabonnement en op het waterverbruik
Cel Personen met een handicap
02.761.29.97
Tombergplein 6A
fase.gsst2@woluwe1200.be

Deze voordelen worden toegekend aan geabonneerde personen gedurende een volledig burgerlijk jaar en waarvan de handicap of de invaliditeit ten minste 66%  bedraagt (of tenminste 7 punten), zoals aangetoond door een administratieve of gerechtelijke beslissing.
Terugbetaling van de kosten van het waterverbruik ten belope van 24,79 €/jaar.
Terugbetaling van een gedeelte van de prijs van een teledistributieabonnement: 42,76 €/jaar.

 

Solidariteitskaart
02.762.61.75

Deze kaart, hoewel zonder wettelijke waarde, is een morele oproep tot eerbied vanwege iedereen ten overstaan van gehandicapte of invalide personen met een handicap. Het is een doorlaatkaart die erkenningswaarde heeft voor het gemeentebestuur.

 

Huishoudelijke hulp
02.762.61.88 – 02.762.96.32

Een ploeg huishoudelijke helpsters omkaderd door een sociaal assistente staat gehandicapte personen bij in het onderhoud van hun woning. De financiële bijdrage van de begunstigden wordt berekend in verhouding tot hun inkomsten.