Gemeentelijke hulp

Sociale dienst
Tomberg 6A
02.762.61.75
handicape@woluwe1200.be
        
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Van 8:30 tot 12:00 uur
 
Donderdag
Van 13:30 tot 16:30 uur
Afspraak is verplicht

 

De sociale dienst kan worden geraadpleegd voor alle problemen (sociale begeleiding, administratieve hulp) waarmee personen met een handicap worden geconfronteerd. Voor personen met beperkte mobiliteit kunnen huisbezoeken worden georganiseerd.

Soorten hulp waarvan personen met een handicap kunnen genieten:

  • herkenning van of uitkeringen voor personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid – Directie-generaal Personen met een handicap, die een minimumloon waarborgt dat evenredig is met de ernst van de handicap;
  • inschrijving bij de Franstalige Brusselse dienst voor personen met een handicap (of “PHARE”), die tussenkomt in bepaalde kosten die verbonden zijn aan de handicap met het oog op autonomie en socio-professionele integratie;
  • parkeerkaart voorbehouden aan personen met een handicap;
  • fiscale voordelen toegekend aan personen met een handicap (gewesttaks, onroerende voorheffing, verminderde btw-tarief voor bepaalde automobilisten);
  • sociale tarieven voor telefoon- en elektriciteitsverbruik.

 

Een driemaandelijkse bijdrage van € 3 per persoon geeft toegang tot de volgende diensten en activiteiten

SOS Transport
02.762.61.94 – 02.761.28.78
Tomberg 6A
fase.neerveld@woluwe1200.be
De dienst beschikt over speciaal voor personen met een handicap en rolstoelgebruikers ontworpen voertuigen. De verplaatsingen zijn beperkt tot het grondgebied van de gemeente. De dienst is beschikbaar van maandag tot vrijdag, van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. De vergoeding per traject bedraagt € 2. Het is aan te raden een voertuig vijf dagen op voorhand en enkel telefonisch te reserveren.

Taxicheques
Cel Personen met een handicap
02 762 61 83
Tomberg 6A
fase.gsst2@woluwe1200.be
Taxicheques zijn een tussenkomst in de taxikosten die is voorbehouden aan officieel erkende invaliden die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt en die het openbaar vervoer niet kunnen nemen. De financiële tussenkomst wordt berekend in functie van de individuele toestand, na een sociaal onderzoek. De taxicheques worden enkel nog toegekend aan personen die voordien al gebruikers waren.

Korting op een kabelabonnement en op het waterverbruik

Cel Personen met een handicap
02 761 29 97
Tomberg 6A

fase.gsst2@woluwe1200.be
De gemeente biedt iedereen die als persoon met een handicap is erkend een korting ter waarde van € 35/jaar op een kabelabonnement, alsook een gemeentelijke korting ter waarde van € 35/jaar op het waterverbruik.
Voorwaarden waaraan elke 1 januari voldoen moet zijn:

  • te Sint-Lambrechts-Woluwe gedomicilieerd zijn;
  • een door een officiële instantie afgegeven attest van erkenning van de handicap van meer dan 66% voorleggen;
    een bewijs van een kabelabonnement en/of het waterverbruik voorleggen.

Solidariteitskaart
02 762 61 75
Hoewel deze kaart geen juridische waarde heeft, is ze een morele oproep tot eerbied van iedereen ten aanzien van personen met een handicap. De kaart kan gebruikt worden om voorrang te krijgen in wachtrijen.

 

Activiteiten en vrije tijd

Vrijetijdsruimte Évasion
Siriusgaarde 17
02 779 50 41
centre.evasion@hotmail.com

De vrijetijdsruimte Évasion is een plaats van ontspanning voor personen met een handicap. Als u op zoek bent naar contact en vermaak, kom dan zeker eens langs bij Siriusgaarde 17. U bent van maandag tot vrijdag van harte welkom in een gezellige sfeer met een gevarieerd programma (films, kookworkshops, lezingen, gezelschapsspelletjes, bingo en uitstapjes).
Het is mogelijk een voertuig te reserveren om u naar de activiteiten te brengen.