Sociale dienst

action-sociale

Sociale dienst
123, Tomberg
02.761.28.34
fase.gsst1@woluwe1200.be
        
Van maandag tot vrijdag
van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 17u
Verzekerde dienst
maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u
of op afspraak: 02.761.29.82/83 – 02.761.29.76 – 02.761.28.37
 
Covid-19: maak een afspraak voor de volgende gemeentelijke diensten

In het kader van de preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe beslist om vanaf dinsdag 3 november, tot nader order, het onthaal van de volgende diensten voornamelijk op afspraak te organiseren.

Afspraak te maken: gelieve contact op te nemen met de diensten

Maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u, op de hieronder vermelde telefoonnummers.

De diensten

zijn toegankelijk op afspraak.
De loketten zijn vrij toegankelijk op dinsdag en donderdag van 16u tot 19u

De diensten

zijn toegankelijk op afspraak.
Het loket is vrij toegankelijk op donderdag van 16u tot 19u

De dienst

is op afspraak beschikbaar op maandag en vrijdag van 9u tot 12u.
De guiche is vrij toegankelijk op woensdag van 9u tot 12u.

De diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak

De diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak.

Samengevat

 
 

 
De dienst Bevolking ontvangt u in gebarentaal. Maak dan een afspraak met Cécile DAL op het adres pop.bevolk@woluwe1200.be (ook voor pensioenen). Dank u voor het rekening houden met zijn studies in het Frans van gebarentaal.
 
 
Individuele sociale bijstand
 
De gemeentelijke sociale dienst verzorgt gepersonaliseerde hulp voor elkeen in nood.
De problemen zijn zeer verschillend: sociaal recht, huisvesting, juridische problemen, administratieve hulp, morele steun en psychologische noodsituaties, hygiëne en problemen naar aanleiding van het ouder worden.
De sociale assistenten werken samen met alle gespecialiseerde diensten zoals ziekenfondsen, OCMW, sociale huisvestingsbedrijven, belastingsdiensten, werkloosheids-, kinderbijslag-, en pensioenkassen,  geestelijke welzijnszorg, jeugdzorg en schuldbemiddelingsdiensten.
De sociale dienst neemt ook officiële taken op zich zoals het afleveren van behoeftigheidscertificaten of attesten voor sociale zekerheidsinstellingen, evenals verscheidene sociale onderzoeken.
 
 
Administratieve welwillendheid
 
Omwille van het huidige levensritme en in het bijzonder de informatisering zijn administratieve formaliteiten en procedures soms complex.
Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe beschikt over een persoon die zich bezig houdt met administratieve welwillendheid. Deze steun is beschikbaar voor iedereen die administratieve moeilijkheden ondervindt.
Contactpersoon: Cécile DAL – 02.761.29.82.
 
 
Juridische permanentie
 
 
 
Verenigingen