Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Albert Marinus Centrum vzw

Het Albert Marinus Centrum werd in 1980 opgericht ter ere van Albert Marinus, een internationaal vermaard socioloog, folklorist en humanist.

 

Als vereniging zonder winstoogmerk streeft zij een drievoudig wetenschappelijk doel na

 • de bewaring en verspreiding van de geschriften van Albert Marinus
 • de voortzetting van het onderzoek op het gebied van het immaterieel erfgoed en de sociologie volgens zijn opvattingen, door studies over deze onderwerpen aan te moedigen of te ontwikkelen
 • bewustmaking van het publiek van het immaterieel erfgoed, volkskunsten en -tradities als cultureel erfgoed, maar ook als instrument voor kennis en bezinning over het maatschappelijk leven.

Het Centrum zou deze doelstellingen niet kunnen bereiken zonder permanente contacten met organisaties, verenigingen en onderzoekers die zijn bekommernissen delen, zowel in België als in het buitenland. In dit opzicht fungeert het als een “knooppunt” van informatie tussen theoretici, onderzoekers, beoefenaars, amateurs en het grote publiek.

Meer informatie op http://www.albertmarinus.org/

Samenstelling van de Raad van Bestuur :

 • Olivier MAINGAIN
 • Daniel FRANKIGNOUL
 • Jean-Paul HEERBRANT
 • Marie-Eve VANMECHELEN
 • Geneviève VEMOELEN

Samenstelling van de Algemene Vergadering

 • Olivier MAINGAIN
 • Daniel FRANKIGNOUL
 • Jean-Paul HEERBRANT
 • Marie-Eve VANMECHELEN
 • Geneviève VEMOELEN
 • Sandra AMBOLDI
 • Gilberte RAUCQ
 • Philippe SMITS
 • Jacques VLASSCHAERT

Transparantie (verslag opgesteld in het kader van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen)