Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Algemeen Nood- en Interventie Plan (ANIP)

Op lokaal niveau vallen noodplanning en crisisbeheer onder de bevoegdheid van de burgemeester.

Het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 over rampenplannen en reactie verplicht elke Belgische gemeente tot het opstellen van een algemeen plan rampenbestrijding, het beschikken over een veiligheidscel en een coördinator voor het ANIP.

De noodplanning bestaat uit het voorzien van coördinatiemechanismen en acties die ontplooid moeten worden bij een noodsituatie om zo snel mogelijk een beroep te kunnen doen op de beschikbare middelen (mensen en materiaal) en zo de nodige hulp te organiseren om de bevolking en haar goederen te beschermen.

Afgezien van de gekende klassieke risico’s (overstromingen, brand, …) worden we in onze maatschappij steeds vaker geconfronteerd met nieuwe risico’s zoals terrorisme of epidemieën.

In geval van een noodsituatie zullen de bevoegde autoriteiten de eerste informatie vergaren en controleren, de procedures starten van alarmering en oproeping tot interventie, trachten de dreiging te neutraliseren et proberen de schade zo veel mogelijk te beperken.

Om deze opdrachten te vervullen worden de lokale overheden bijgestaan door de veiligheidcel en door de ambtenaar belast met de noodplanning:

  • Discipline 1: hulpdiensten (brandweer en civiele bescherming/MUG);
  • Discipline 2: medische, sanitaire, en psychosociale hulp;
  • Discipline 3: politie;
  • Discipline 4: logistieke steun (civiele bescherming);
  • Discipline 5: informatie.
  • Planu: de ambtenaar belast met de noodplanning: 02.761.28.19.

 

Noodnummers

Internationaal noodnummer: 112
Brandweer en ambulance: 100
Politie: 101
Politiezone Montgomery: 02.788.53.43
Rode Kruis: 105
Child Focus: 116.000
Tele-onthaal: 107
Antigifcentrum: 070.245.245
Belgische Brandwondenstichting: 02.649.65.89

Water – Gas

Stroomuitval en/of defect aan de openbare verlichting: 02.274.40.66
Lek of onderbreking van de watertoevoer, overstroming, problemen met riolering: 02.739.52.11
Gasgeur: 0800.19.400

 

Wachtdiensten

Apotheken van wacht: 0903.99.000
Dokters van wacht: 02.513.02.02
Franstalige Brusselse Wachtdienst: 02.201.22.22
Tandartsen van wacht: 02.426.10.26
Dierenartsen van wacht: 02.479.99.90 – 02.538.16.99

 

Steun en bijstand

Druglijn: 02.227 52 52
Zelfmoordlijn: 0800.32.123 (24u/24, 7/7)
SOS Jeunes: 02.512.90.20
Anonieme Alcoholisten: 02.513.23.26
SOS Viol: 02.534.36.36
Centre de prévention des violences conjugales et familiales: 02.539.27.44 (tot 17u.) – 02.647.00.12 (avonden en weekends)

 

Gespecialiseerde sites ‘Noodsituatie”

Diverse risico’s: www.risico-info.be/nl

Dit webportaal van de FOD Binnenlandse Zaken bevat heel wat informatie over de preventie van natuurlijke of technologische risico’s waarmee de bevolking geconfronteerd kan worden: overstroming, onweer, stroomonderbreking, industrieel ongeval …

Brand: http://besafe.be/sites/

Federale preventiecampagne rond schouwbranden en brandgevaar in woningen.

Koolstofmonoxide: http://besafe.be/nl/tips/co-vergiftiging
Afschakelplan (black-out): http://offon.be
Kernramp: http://www.nucleairrisico.be/
Rookdetectoren: http://besafe.be/nl/tips/rookmelders

Uw woning beveiligen:

https://www.besafe.be/in-de-kijker/uw-woning-beveiligen-eenvoudiger-dan-u-denkt
http://www.speelnietmetvuur.be/nl/
http://veiligwonen.be/

Blikseminslag: http://www.meteo.be/meteo/view/nl/68771-FAQ%27s+over+het+weer.html
Brandwonden: http://www.brandwonden.be/
Onderhoud van schoorstenen: http://besafe.be/nl/tips/schoorsteenbrand

 

BE-Alert

BE-Alert is een nieuwe waarschuwingstool die aangeboden wordt door het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken. De bedoeling van deze tool is om de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie sneller, duidelijker en beter te informeren.

Om zich in te schrijven gaat u naar de webpagina http://www.be-alert.be en vult u uw gegevens in (telefoonnummer, e-mailadres en indien nodig fax. Uw gegevens worden enkel gebruikt om u een waarschuwing te versturen in geval van noodsituaties.

De inschrijving en het ontvangen van waarschuwingsboodschappen zijn gratis voor burgers.