Boost je zoektocht naar werk!Symbolische afspraak : 10 jaring van Centrum MalouLezing-workshop : Inleiding parfums makeneen elektrische fiets - Sint-Lambrechts-WoluweFêtes en vie - Sinterklaas13 desserts: een provençaalse traditie · conferentieGEEN nachtvluchten meer • Sint-Lambrechts-WoluwePremie privéauto opgeven Woluwe

André Crabbestraat en Pontonnierstraat – Gemeentelijke werken – Heraanleg van de voetpaden

NEWS VAN 28/10/2019 – Aanpassing van het verkeer

Tijdens de werken, zullen de André Crabbestraat en de Pontonnierstraat in lokaal verkeer gezet worden. De omleiding via de Konkelstraat, de Bosstraat en de Station van Woluwelaan zal dus niet doorgaan.

Raadpleeg de inrichtingsplan
Een signalisatieplan zal eerstdaags worden ingevoegd.

_________________________

Wij hebben het plezier u mede te delen dat de bovenvermelde werken op maandag 4 november 2019 zullen beginnen voor een geschatte duur van 7 weken, tenzij de weersomstandigheden anders bepalen.

Hinder en omleidingen

Tijdens de ganse duur van de werken zal voor de André Crabbestraat en de Pontonnierstraat eenrichtingsverkeer worden ingericht (van de Weggevoerdenstraat naar de Louis Jasminstraat).

Voor voertuigen die zich in de André Crabbe en de Pontonnierstraat bevinden en terug willen keren naar de Weggevoerdenstraat, zal een omleiding worden aangegeven via de Konkelstraat, de Bosstraat en de Stationstraat van Woluwe.

Afhankelijk van het verloop van de werken, zal het van maandag tot en met vrijdag en van 7 uur tot 17u30, verboden zijn om ter hoogte van de werken in de straat te parkeren en de toegang tot uw garage kan onmogelijk zijn.

Wij hopen dat u de verkeers- en verbodsborden zult respecteren.

Wij zullen aan de aannemer vragen om in de mate van het mogelijke de overlast te beperken. Mogen wij daarvoor op uw begrip rekenen?

Wij danken u voor uw medewerking om deze verfraaiingswerken in uw wijk zo goed mogelijk te laten verlopen.

Voor meer inlichtingen

  • i.v.m. het verloop van de werken (voor de gemeente): dienst Werken & BOD (02.761.28.09) – TP-OW@woluwe1200.be
  • i.v.m. het parkeerbeleid: politiezone Montgomery: dhr. Serge Davignon en dhr. Yves-Laurent Mayet (02.788.95.01) – inspecteurs
  • voor algemene inlichtingen op:
    -het kabinet van de Schepen voor het beheer van de openbare ruimte: dhr Philippe Jaquemyns (02.761.27.38) – p.jaquemyns@woluwe1200.be
    -het kabinet van de burgemeester: dhr. Olivier Maingain (02.761.27.41 – 02.761.27.43) – o.maingain@woluwe1200.be