Open Monumentendagen Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolenvoedselinzameling voor honden en katten Woluwe 1200Woluwe 1200: elektrische fietsen gratis te testenTraject naar work at Woluwe 1200

Schoolantenne van de Preventiedienst

Schoolantenne van de Preventiedienst
Andromedalaan, 98
02.770.21.98
0494.503.500
antennescolaire@woluwe1200.be

   

 

Op afspraak

 

De schoolantenne is een psycho-sociale hulpdienst die tot doel heeft te voorkomen dat jongeren afhaken van school.  Ze richt zich tot alle jongeren ingeschreven in een school te Sint-Lambrechts-Woluwe of wonende in de gemeente.

 

Inlichtingen en begeleiding in schoolaangelegenheden (kleuter-, basis-, en middelbaar onderwijs)

De ploeg vangt de leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs op en hun familie op en helpt hen in schoolaangelegenheden zoals het zoeken naar een school, hulp bij inschrijving of het indienen van een klacht.

Een psychologische opvolging wordt aangeboden aan jongeren die moeilijk aansluiting vinden bij de school (onvoldoende motivatie, onverschilligheid,  of verscheidene keren zijn blijven zitten), al dan niet gepaard gaande met een stopzetting van de leerplicht. De gesprekken met de psycholoog van de dienst willen de jongere doen nadenken over z’n toestand, de draad weer doen opnemen en hem in actie doen schieten.

In een latere fase wordt, indien gewenst, hem steun verleend bij de nodige stappen voor de uitwerking of het weer opnemen van een persoonlijk project. Het werk wordt gedaan op basis van de vrijwillige inzet van de jongere en in samenwerking met zijn familie.

Indien een jongere in aanraking komt met pedagogische vragen, kan een op de gebarenpedagogie geïnspireerde begeleiding worden voorgesteld, tesamen met de neuropsychologe. Zij leidt hem tijdens individuele sessies naar een beter begrip en een bewustwording van het geestelijk functioneren tijdens een leerproces. De jongere zal worden geholpen in het ontwikkelen van meer doeltreffende strategieën, vertrekkende van eenvoudige en speelse activiteiten.

 

Informatie en begeleiding inzake de te volgen procedures m.b.t. de schoolopleiding

De maatschappelijk werker van het team biedt een luisterend oor aan elke jongere en/of zijn familie voor wat betreft vragen, informatie en/of hulp bij de te volgen procedures m.b.t. de schoolopleiding

(zowel voor kleuter- en basisonderwijs als voor secundair onderwijs): het zoeken van een school, hulp bij de inschrijving, keuze van de studierichting, kosten verbonden aan de schoolopleiding…

 

Ondersteuningsgroep betreffende scholing en leren (OSL)

De schoolantenne  biedt de mogelijkheid aan jongeren van het middelbaar onderwijs, die de nood ervaren, om deel te nemen aan een ondersteuningsgroep betreffende scholing en leren die wordt opgericht in september, voor het ganse schooljaar. Het werk verricht in een OSL strekt ertoe om een grotere zelfstandigheid te ontwikkelen in het aanleren. Dit gebeurt, onder andere, via het creëren of vergroten van zelfvertrouwen in een welwillende omgeving en in een geest van niet oordelen.

Hiertoe worden verschillende middelen aangewend:

  • een psycho-sociale opvolging die verband houdt met de scholingsgraad van de jongere;
  • een geïndividualiseerde pedagogische begeleidingsplaats in de schoot van een gemeenschapsomgeving en ondersteund door vrijwilligerswerking (dinsdag en donderdag van 16u tot 18u30);
  • een filosofie workshop die de jongeren toelaat zich in vraag te stellen en zich vrijelijk uit te drukken over verschillende onderwerpen, in een geborgen en welwillende omgeving;
  • een jaarlijks groepsproject om het zelfvertrouwen op te krikken en niet-schoolse leeractiviteiten (fototentoonstellingen, maken van een krant, toneelimprovisatieprojct en workshops mindfulness);
  • een methodologiecursus (kennisstrategie), gestoeld op de pedagogie van de mentale handelingen, die wordt georganiseerd tijdens de vakanties voor de jongeren die het wensen.

 

Methodologiecursus

De schoolantenne organiseert gedurende de Allerheiligen-, Carnaval-, en zomervakantie een methodologiecursus gebaseerd op de mentale handelingen. Dit gebeurt in kleine groepen, met de bedoeling jongeren bewust te maken van “hoe ze doen wanneer ze doen” (metakennis), van de verscheidenheid van de mentale processen en de wijze waarop ze hun eigen mentale strategieën kunnen verrijken en die overbrengen naar hun schoolse leervaardigheden. De cursus vertrekt van speelse en afwisselende activiteiten, met gebruikmaking van verscheidene mediamogelijkheden. Elke inschrijving gebeurt met de jongere en z’n familie.