Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Aquilon

Claudine ESPOSITO
Aquilonlaan 3/11
02.762.84.57
comite.aquilon@gmail.com

 

Het wijkcomité Aquilon kwam in augustus 2001 tot stand, naar aanleiding van de geluidshinder die de rust in de Aquilonwijk maandenlang verstoorde.

Doelstellingen:

 • behoud en verbetering van de leefkwaliteit van de wijk;
 • behoud van de groene ruimten;
 • behoud van de collectieve en private parkeerzones;
 • bescherming van de bestaande groene zones;
 • verbetering van de sfeer en de gezelligheid;
 • bemiddeling tussen de gemeente en de bewoners.

Activiteiten:

 • opvolging van de openbare onderzoeken inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu, opvolging van de gewestelijke- en gemeentelijke planning inzake ruimtelijke ordening;
 • deelname aan verschillende projecten bijvoorbeeld rond mobiliteit en parkeren;
 • groene wijken;
 • organiseren van informatieve vergaderingen;
 • wijkfeest en rommelmarkt;
 • uitdelen van paaseieren;
 • verspreiding van schriftelijke informatie in de wijk.