Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Automobilisten

 

Laadpalen voor elektrische voertuigen

Met de stad Brussel en Schaarbeek, heeft Sint-Lambrechts-Woluwe momenteel het grootste aanbod laadpalen voor elektrische voertuigen in het Brussels gewest.

In mei 2019 werd een inrichtingsplan voor 35 laadpalen goedgekeurd om tegemoet te komen aan de aanvraag van de nieuwe en toekomstige gebruikers van elektrische voertuigen.

De plaatsing van publieke elektrische laadpalen is een maatregel die in het handvest voor duurzame ontwikkeling staat. Elke bewoner die niet beschikt over een garage waar een voertuig kan geladen worden noch over een laadpaal in de nabijheid van zijn woning, kan de plaatsing van een laadpaal aanvragen.

Om de aanvraag voor de plaatsing van een laadpaal te doen en voor alle inlichtingen over het gemeentelijke en gewestelijke netwerk, raadpleeg de website charge.brussels.

U vindt alle informatie betreffende het parkeren op de elektrische laadplaatsen in het retributiereglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen.

 

Parkeerplaatsen voor gehandicapten

De afdeling Strategie en Mobiliteit beheert de aanvragen betreffende de parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Indien u wil dat er in de nabije omgeving van uw woning of uw werkplaats een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt ingericht, moet u een geschreven aanvraag naar het volgende adres versturen:

Door lid te worden van deze documenten:

 • een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart;
 • een dubbelzijdige kopie van het rijbewijs;
 • een dubbelzijdige kopie van de speciale “gehandicapte” card;
 • het algemeen attest afgegeven door de FOD Sociale Zekerheid.

Klik hier om door te gaan naar de dienst Mindervaliden

Versterking van de criteria voor het verlenen van een parkeerplaats voorbehouden aan de gehandicapten

Met de proliferatie van de aanvragen enerszijds, en de druk van het autoparkeren anderszijds, heeft de cel Technisch Advies van de politiezone Montgomery beslist, in coordinatie met de Adviescommissie voor het Wegverkeer, de criteria voor het verlenen van een parkeerplaats voorbehouden aan de gehandicapten te versterken.

 • De verblijf- of werkplaats van de aanvrager moet niet over een gemakkelijk toegankelijke garage of privé parking beschikken.
 • De aanvrager beschikt over een voertuig of is door een samenwonende vervoerd.
 • De aanvrager is houder van een speciale parkeerkaart voor gehandicapten.
 • De aanvrager heeft aanzienlijk moeite om zich te verplaatsen vanwege zijn handicap.
 • Het attest van de FOD Sociale Zekerheid moet tenminste 12 punten betreffende de «beperkte autonomie» vermelden, waarvan 2 voor de criterium «zich verplaatsen».
 • De politiediensten zullen geen enquetes meer doen aangaande de aanvragen die aan bovenvermelde criteria niet voldoen.
 • Deze procedure is van toepassing in het gehele Brussels Gewest.

 

Premie voor het opgeven van een privévoertuig (of een tweede voertuig)

De premie na de schrapping van een nummerplaat is bedoeld om de bewoners aan te moedigen hun milieu-impact te verminderen. Wanneer de aanvrager alle vereiste voorwaarden voor de toekenning vervult, wordt de premie van 1.500 € over 5 jaren betaald (100 € voor de 1ste jaar, 200 € voor de 2de jaar, …). Die premie kan verhoogd worden met 50 € in het geval van vernietiging van de voertuig.

Volledige tekst van het reglement en aanvraagformulier

 

Een alternatief voor de auto: autodelen!

Rijdt u slechts af en toe of wilt u een tweede voertuig vervangen dat te weinig wordt gebruikt? Carsharing kan de oplossing zijn! Dankzij de vele operatoren met een snel evoluerend aanbod, vindt u het type voertuig en de formule die bij u passen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het onderhoud. De voertuigen kunnen eigendom zijn van gespecialiseerde operatoren of van particulieren.

Er zijn verschillende vormen van carsharing

Autodelen in gesloten circuit

De voertuigen worden ter beschikking gesteld van de leden in welbepaalde stations. U moet vooraf reserveren door het station van vertrek te kiezen. Met een toegangsbadge of een aangesloten applicatie krijgt u toegang tot het voertuig. Wanneer u het voertuig niet meer gebruikt, moet u het terugbrengen naar het vertrekstation.
De erkende exploitant op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe is Cambio

Autodelen in vrije vloot

De voertuigen worden ter beschikking gesteld van iedereen binnen een activiteitszone, waarvan de dekking afhangt van de exploitant. Zonder voorafgaande reservering, kunt u met een verbonden toepassing de voertuigen in de buurt lokaliseren en toegang krijgen tot het gekozen voertuig. U hebt het recht de activiteitszone te verlaten tijdens uw gebruik. Dit loopt af wanneer het voertuig er weer wordt geparkeerd.
De erkende exploitant op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe is Poppy
De voertuigen van de erkende exploitanten beschikken over een regionaal geldige parkeerkaart waarmee zij in alle blauwe, groene en grijze zones mogen parkeren. De ontheffingskaart is niet geldig in de rode en oranje zones en op gereserveerde parkeerplaatsen.

Autodelen tussen particulieren

Door uw eigen voertuig te delen met anderen, kunt u de kosten delen! Dit systeem kan spontaan of op gestructureerde wijze worden georganiseerd dankzij een gespecialiseerd platform.
Over het algemeen brengen autodeelsystemen eigenaars in contact met kandidaten naar gelang van hun locatie, en bieden zij een reserverings- en factureringshulpmiddel, alsmede een verzekering die geschikt is voor autodelen.
Het erkende platform voor autodelen tussen particulieren is Cozywheels
Andere exploitanten: Getaround, CarAmigo, Wibee.

Op grond van de Brusselse gewestelijke parkeerreglementering mogen erkende exploitanten aan hun leden een carpoolcertificaat uitreiken, dat elk lid van een carpoolgroep het recht geeft op een “bewonerskaart” voor het gedeelde voertuig, die geldig is in het gebied van zijn of haar woonplaats. Meer informatie over het verkrijgen van de bewonerskaart in de rubriek Parkeren
Voor lange afstanden wordt carpooling aangeboden door verschillende platforms: Carpool, BlaBlaCar, Commuty (delen tussen collega’s), Kowo, enz. U vindt alle operatoren op de website van Brussel Mobiliteit.