Bericht van Openbaar Onderzoek

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Bericht van Openbaar Onderzoek

Het College van burgemeester en schepenen deelt mee dat onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek het ontwerp van mobiliteitsplan Good Move van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het openbaar onderzoek zal plaatsvinden van 17 juni 2019 tot en met 17 oktober 2019.

In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma’s en de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dit Ontwerpplan op 4 april 2019 in eerste lezing goedgekeurd. Krachtens dezelfde ordonnanties worden het Ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan (Good Move) en het bijbehorende milieueffectenrapport aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Wij nodigen u uit de documenten te raadplegen op de website: www.goodmove.brussels

 

De documenten liggen ter inzage op volgende adressen:

 • Aan het onthaal van de gemeentehuis
  2, Paul Hymanslaan.
 • Bij de afdeling Strategische Planificatie
  80, Stokkelsesteenweg.
 • Van 17/06 tot 17/10/2019
 • Van maandag tot vrijdag, tussen 9u en 12u en tussen 14u en 16u30 in juni en september.
 • En tussen 9u en 13u in juli en augustus.

 

De bemerkingen en bezwaren dienen, uiterlijk op 17/10/2019, aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gericht te worden, op www.goodmove.brussels (online formulier) of per gewone brief verzonden worden of tegen ontvangstbericht ingediend te worden op volgend adres:

 • Brussel Mobiliteit – Directie Beleid
  Openbaar onderzoek “Good Move”
  Vooruitgangsstraat 80,
  1035 Brussel