Cel Bezetting van het openbaar domein

De Broquevillelaan

 

Afdeling Realisatie en Onderhoud
Cel Bezetting van het openbaar domein

02.774.35.20 – 02.774.35.28 – 02.761.29.88
odp@woluwe1200.be

Loket:
Wolu Techni-Cité
Stokkelse Steenweg, 80

Briefwisseling:
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan,2
1200 – Brussel

        
Elke werkdag:
van 8u tot 12u en van 13u30 tot 15u
Loket:
van 8u tot 12u en van 13u tot 15u
Zomerdienst:
vanaf 1 juli tot 31 augustus
van 8u tot 12u
Loket:
van 8u tout 12u

 

De cel Bezetting van het openbaar domein behandelt volgende aanvragen voor het bekomen van een toelating:
  • plaatsreservatie op de openbare weg omwille van een verhuis;
  • plaatsing van afvalcontainers en/of bureelcontainers op het openbaar domein;
  • plaatsing van stellingen en/of torens die deels op het openbaar domein staan of er boven hangen;
  • plaatsing van kranen (mobiele-, toren- of werfkranen) op het openbaar domein;
  • installatie van bouwplaats zones op het openbaar domein;
  • reservering van parkeer- of stationeerzones voor firmawagens en goederenliften
  • plaatsing van kramen op het openbaar domein;
  • inrichten van terrassen op het openbaar domein.

Voor informatie betreffende het privatief bezetten van het openbaar domein door terrassen en kramen, gelieve contact te nemen met onze juridische dienst (02.761.29.03 – service.juridique@woluwe1200.be).

 

Voor iedere aanvraag tot het bezetten van het openbaar domein, gelieve onze online formulier invullen

Voor meer informatie, kunt u contact nemen met de dienst op volgende nummers : 02.774.35.20 – 02.774.35.28 – 02.761.29.88.

De prijzen zijn beschikbaar in de taksreglementering waarvan u de links hieronder kan terugvinden.

Reglementen betreffende het tijdelijk bezetten van het openbaar domein

Een bezetting van het openbaar domein zonder voorafgaande toestemming van de gemeente kan met een boete.

Voor informatie betreffende het organiseren van gebeurtenissen, gelieve contact te nemen met de cel evenementen.