Cel Bezetting van het openbaar domein

De Broquevillelaan

 

Afdeling Realisatie en Onderhoud
Cel Bezetting van het openbaar domein

02 774 35 20/28
02 761 29 88
odp@woluwe1200.be

Loket:
Wolu Techni-Cité
Stokkelsteenweg 80

Briefwisseling:
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2
1200 – Brussel

        
Elke werkdag:
van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur
Loket:
van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur
 
Zomerdienst:
vanaf 1 juli tot 31 augustus
van 8.00 tot 12.00 uur
Loket:
van 8.00 tout 12.00 uur

 

De cel Bezetting van het openbaar domein behandelt de volgende toelatingsaanvragen:
  • reservering van een plaats op de openbare weg voor een verhuizing;
  • plaatsing van afvalcontainers en/of kantoorcontainers op het openbaar domein;
  • plaatsing van stellingen en/of torens op of over het openbaar domein;
  • plaatsing van kranen (mobiele kranen, torenkranen of hijskranen) op het openbaar domein;
  • installatie van bouwzones op het openbaar domein;
  • reservering van parkeerzones voor firmavoertuigen en liften.

Voor meer informatie betreffende terrassen en kramen, gelieve contact op te nemen met de dienst Juridische Zaken (02 761 29 03 – service.juridique@woluwe1200.be).

 

Voor iedere aanvraag tot het bezetten van het openbaar domein, gelieve onze online formulier invullen

Voor meer informatie, kunt u contact nemen met de dienst op volgende nummers : 02 774 35 20/28 – 02 761 29 8

De prijzen zijn beschikbaar in de taksreglementering waarvan u de links hieronder kan terugvinden.

 

Reglementen betreffende de bezetting van het openbaar domein

Een bezetting van het openbaar domein zonder voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur kan worden bestraft met een boete.met een boete.

Voor informatie betreffende de organisatie van evenementen, gelieve contact op te nemen met de cel Evenementen.