Bulletin van schriftelijke vragen

Gemeentehuishuis – tuinzijde

 

De gemeenteraadsleden hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het College van burgemeester en schepenen. Deze vragen worden niet behandeld tijdens de zittingen van de Gemeenteraad, maar worden gepubliceerd in de bulletins van vragen en antwoorden die hieronder kunnen worden geraadpleegd.

De mondelinge vragen worden behandeld tijdens de openbare zitting van de Gemeenteraad, tenzij het onderwerp van de vraag een behandeling in besloten vergadering moet worden behandeld.

 

Bulletin van vragen en antwoorden 2022 – deel 1

Bulletin van vragen en antwoorden 2021 – deel 2

Bulletin van vragen en antwoorden 2021 – deel 1

Bulletin van vragen en antwoorden 2020 – deel 2

Bulletin van vragen en antwoorden 2020 – deel 1

Bulletin van vragen en antwoorden einde 2018 – 2019

Bulletin van vragen en antwoorden einde 2017 – begin 2018

Bulletin van vragen en antwoorden 2017

Bulletin van vragen en antwoorden 2016

Bulletin van vragen en antwoorden 2015

Bulletin van vragen en antwoorden 2014

 

Wenst u de vorige bulletins te raadplegen?

Gemeentesecretariaat
Paul Hymanslaan, 2
02.761.27.59 – 02.761.28.25
secretariat@woluwe1200.be