Bulletin van schriftelijke vragen

Gemeentehuishuis – voortuin

 

De gemeenteraadsleden hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen. Ze worden niet behandeld tijdens de raadsvergaderingen maar gepubliceerd in het bulletin van vragen en antwoorden die hieronder kunnen worden geraadpleegd.

De mondelinge vragen worden behandeld tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad, tenzij het onderwerp van de vraag een behandeling in besloten vergadering vereist.

 

Bulletin van vragen en antwoorden – 2021 – deel 1

Bulletin van vragen en antwoorden – 2020 – deel 2

Bulletin van vragen en antwoorden – 2020 – deel 1

Bulletin van vragen en antwoorden – einde 2018-2019

Bulletin van vragen en antwoorden – einde 2017-start 2018