Bulletin van schriftelijke vragen

Gemeentehuishuis – voortuin

 

De gemeenteraadsleden hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen. Ze worden niet behandeld tijdens de raadsvergaderingen maar gepubliceerd in het bulletin van vragen en antwoorden die hieronder kunnen worden geraadpleegd.

De mondelinge vragen worden behandeld tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad, tenzij het onderwerp van de vraag een behandeling in besloten vergadering vereist.

 

Bulletin van vragen en antwoorden 2022 – deel 1

Bulletin van vragen en antwoorden 2021 – deel 2

Bulletin van vragen en antwoorden 2021 – deel 1

Bulletin van vragen en antwoorden 2020 – deel 2

Bulletin van vragen en antwoorden 2020 – deel 1

Bulletin van vragen en antwoorden einde 2018 – 2019

Bulletin van vragen en antwoorden einde 2017 – start 2018

Bulletin van vragen en antwoorden 2017

Bulletin van vragen en antwoorden 2016

Bulletin van vragen en antwoorden 2015

Bulletin van vragen en antwoorden 2014

 

Voor de raadpleging van vorige bulletins

Gemeentesecretariaat
2, Paul Hymanslaan
02.761.27.59 – 02.761.28.25
secretariat@woluwe1200.be