Natuurrampen: overstromingen, stormen – Regenwateropslagtanks

 

Bij schade ten gevolge van overstroming of storm, gelieve de getroffen plaatsen mede te delen aan de:
Afdeling Realisatie en onderhoud
Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg, 80
02.774.35.67
02.761.28.05 (fax)
amenagement@woluwe1200.be

 

Bij omvangrijke schade moeten de eigenaars van onroerende goederen de volgende punten in acht nemen:

 • De hoogte van het water, in centimeters opmeten;
 • Foto’s maken van de beschadigde en waardevolle voorwerpen;
 • Een beschrijving en een gedetailleerde raming van de schade opmaken;
 • Bijhouden van de herstelfacturen;
 • Contact opnemen met de verzekeringsmakelaar (brandverzekering);
 • Het bekomen en bijhouden van een attest afgeleverd door de verzekering.

Houd zorgvuldig alle facturen bij van de goederen die gelegen zijn in de overstroomde gebieden.

 

Overstromingen of stormen erkend als algemene ramp

Indien overstromingen of stormen als algemene ramp erkend worden, dan worden ze in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Indien een ramp in Sint-Lambrechts-Woluwe officieel erkend wordt, dan verwittigt het gemeentebestuur de inwoners en de eigenaars ervan.

Download hier het gemeentereglement betreffende de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan inwoners die het slachtoffer van overstromingen zijn.
Download hier de aanvraagformulier.
Download hier de schuldbekendenis.

Download hier het gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk.

Voor informatie over de voorwaarden van het plaatsen van een terugslagklep op de rioolaansluiting:
Intercommunale HYDROBRU c/o VIVAQUA
Keizerinlaan, 17-19
1000 – Brussel
02.518.88.04
www.hydrobru.be/nl

 

Alarmsysteem per SMS in geval van onweersvoorspellingen
 
Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (K.M.I.) bezit een systeem dat onweer voorspelt.  Dat systeem voorziet ook bliksemschichten en kan de ligging vinden van de regenwolken die overstromingen kunnen veroorzaken. Dankzij deze technieken heeft het K.M.I. een systeem ontworpen om deze voorzieningen ten dienste te stellen van de gemeente en haar inwoners. De politiediensten kunnen deze berichten doorsturen naar al diegenen die zich abonneren op dit systeem dat drie fases doorloopt: een vooralarm, een alarm wanneer het onweer zich boven Sint-Lambrechts-Woluwe bevindt en een eindmelding.De inwoners kunnen er zich op abonneren door een seintje te geven aan de afdeling Realisatie en Onderhoud. Deze dienst is gratis. Zij downloaden de overeenkomst, vullen ze in en ondertekenen die. Vervolgens versturen ze die naar het gemeentebestuur.
Download de overeenkomst of algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de dienst “overstromingsgevaar” van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.
 
 
U kan van een premie genieten voor de installatie, de herstelling of de vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater indien aan volgende voorwaarden is voldaan:
 1. Een minimale inhoud van 2000 liter hebben;
 2. Enkel water opvangen dat afkomstig is van daken, verandadaken inbegrepen;
 3. Water opvangen dat afkomstig is van daken met een totale oppervlakte van minstens 40 m² (horizontaal berekend);
 4. Minstens aan een WC-spoeling of een wasmachine gekoppeld zijn;
 5. De volgende elementen bevatten:
   • Een overdrukgroep;
   • Een waterfiltersysteem bij het binnenkomen in de tank;
   • Een afvoersysteem voor overtollig water (overloop);
   • Een mangat voor onderhouds- en herstellingswerken;
 6. Volledig gescheiden zijn van het net voor de verdeling van leidingwater.

Als dit het geval is, om de premie te bekomen, moet u een aanvraagdossier indienen, bestaande uit de bewijsstukken die op het volgend document vermeld zijn (die moet u ook bij dit dossier voegen).

Download het gemeentereglement voor het bekomen van een premie voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater.

Download het document van premieaanvraag voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater.

Dien uw dossier in bij:
Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe
Afdeling Realisatie en Onderhoud
Paul Hymlanslaan, 2
1200 – Brussel

Voor nadere inlichtingen:
Afdeling Realisatie en Onderhoud
Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg, 80
1200 – Brussel
02.774.35.67
Op werkdagen vanaf 8u30 tot 12u en 13u30 tot 16u30