Identiteitskaarten

Het gemeentehuis, 2, Paul Hymanslaan

Dienst Bevolking
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.29.30
02.761.27.62 ou 86 ou 89 ou 90
02.774.35.23 ou 40
02.761.27.87 (fax)pop.bevolk@woluwe1200.be
        

Openingsuren, zonder afspraak

 • Maandag en vrijdag: van 8u tot 13u
 • Woensdag: van 8u tot 15u
 • Dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u
  (aflevering laatste ticket om 18u30)

 

De diensten Bevolking, Paspoort en Rijbewijs ontvangen niet langer op afspraak. De loketten zijn vrij toegankelijk.

Alle tarieven zijn op 1 januari 2022 geactualiseerd. 

 

Identiteitskaarten voor volwassenen en Belgische kinderen van 12 tot 17 jaar

Alle Belgische burgers ouder dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart. Het volstaat de oproepingsbrief af te wachten maar u mag ook altijd een spontane aanvraag indienen.

U moet zich persoonlijk aanmelden met uw oproepingsbrief en een recente foto (minder dan 6 maanden), van goede kwaliteit (portretfoto in kleur met witte achtergrond). Let op: geen glimlach op de foto.

Ongeveer 2 weken na aanvraag, zal u thuis een persoonlijke omslag krijgen met uw PUK- en uw Pincode. Deze codes dienen om de elektronische handtekening op uw kaart te valideren. U mag deze codes vooral niet verliezen. Zij moeten bewaard worden om latere verrichtingen uit te voeren zoals bv. een adreswijziging.

Als na een maand uw codes niet hebt ontvangen, neem dan contact op met de dienst Bevolking of bestel uw codes rechtstreeks op de website van het Ministerie: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/

Het wordt ook ten zeerste aanbevolen om na activering van uw identiteitskaart de applicatie eID-viewer te updaten voor latere identificatie of authenticatie op het internet.

 

Prijs van elektronische identiteitskaarten

Let op: voor deze procedure moet u zich, op maandagen en vrijdagen, vóór 12u30 melden. Op dinsdagen, woensdagen en donderdagen vóór 14u30.

Identiteitskaart voor volwassenen (ouder dan 18 jaar)

 • Normale procedure (15 dagen): 18,70€
 • Bij dringende procedure (48u – levering bij het gemeentebestuur): 133,90€
 • Bij dringende procedure (48u – levering bij de Overheidsdienst): 166,10€

Identiteitskaart voor Belgen (van 12 tot 17 jaar)

 • Normale procedure (15 dagen): 16,70€
 • Bij dringende procedure (48u – levering bij het gemeentebestuur): 133,90€
 • Bij dringende procedure (48u – levering bij de Overheidsdienst): 166,10€

Identiteitskaart voor Belgen jonger dan 12 jaar

 • Normale procedure (15 dagen): 6,70€
 • Bij dringende procedure (48u – levering bij het gemeentebestuur): 123,90€
 • Bij dringende procedure (48u – levering bij de Overheidsdienst): 156,20€

Verblijfstitel voor Europese volwassene

 • Normale procedure (15 dagen): 25,70€
 • Bij dringende procedure (48u – levering bij het gemeentebestuur): 138,90€

Verblijfstitel voor Europese kinderen (van 12 tot 17 jaar)

 • Normale procedure (15 dagen): 16,70€
 • Bij dringende procedure (48u – levering bij het gemeentebestuur): 138,90€

Verblijfstitel voor niet-EU volwassenen

 • Normale procedure (15 dagen): 26,20€
 • Bij dringende procedure (48u – levering bij het gemeentebestuur): 138,90€

Verblijfstitel voor niet-EU kinderen (van 12 tot 17 jaar)

 • Normale procedure (15 dagen): 17,20€
 • Bij dringende procedure (48u – levering bij het gemeentebestuur): 138,90€

 

PIN of PUKcode vergeten, verloren of gestolen

U kan deze aanvragen:

 

Identiteitskaart verloren of gestolen

U moet zich tot de politie wenden met een pasfoto om uw elektronische handtekening te deactiveren en ze sturen eveneens een kopie van uw aangifte door naar de dienst Bevolking voor het blokkeren van de kaart. Het zal dus niet meer mogelijk een verloren of gestolen kaart terug te activeren.

Bel onmiddellijk naar DOC STOP: 0800.21.23 (of vanuit het buitenland: + 32.2.518.21.23) om uw kaart te blokkeren.

Voor meer informatie: raadpleeg de site van het Rijksregister: www.ibz.rrn.fgov.be of www.docstop.be

 

Voor personen met beperkte mobiliteit (OPGESCHORT tot nader order)

Voor de personen die zich om medische redenen niet naar tot het gemeentehuis kunnen verplaatsen, biedt de dienst Bevolking een dienst aan die ter plaatse komt voor de ondertekening van het basisdocument voor het aanmaken van de identiteitskaart. Voor deze procedure moet een recente foto (minder van 6 maanden) van goede kwaliteit (portretfoto in kleur met witte achtergrond) binnengebracht worden. Let op: geen glimlach op de foto.

Prijs: 18,70€ voor de kaart en 10 € voor de verplaatsingsonkosten.
Identiteitsfoto’s kunnen ter plaatse genomen worden. Prijs: 11€

 

Elektronische identiteitskaart voor een kind van Belgische nationaliteit jonger dan 12 jaar (Kids-ID)

Ter herinnering, elk kind jonger dan 12 jaar moet in het bezit zijn van een KIDS-ID om te kunnen reizen naar landen binnen de Europese Unie.

De geldigheidsdatum van een KIDS-ID is maximaal 3 jaar.

Wat is de procedure?

 • De aanvraag gebeurt door de persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind.
 • Het kind MOET aanwezig zijn bij de aanvraag.
 • De aanvraag van een Kids-ID gebeurt met een identiteitsfoto van goede kwaliteit (portretfoto in kleur met witte achtergrond). Let op: geen glimlach op de foto.

De afgifte van de KIDS-ID vindt normalerwijze plaats binnen de 2 weken. Prijs: 6,70€

 

Identiteitsbewijs voor kind, niet Belg, jonger dan 12 jaar

Dit bewijs – dat dienst doet als verblijfskaart – is verplicht vanaf het ogenblik dat het kind het Belgisch grondgebied verlaat. Het dient altijd een nationale identiteitskaart (reispas of identiteitskaart) bij zich te dragen. Het wordt afgeleverd op aanvraag van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen.

U moet zich samen met het kind aanmelden en in het bezit zijn van een recente foto van goede kwaliteit (portretfoto in kleur met witte achtergrond). Let op: geen glimlach op de foto.

Het identiteitsbewijs is 2 jaar geldig voor zover het uiterlijk van het kind niet te veel verandert.

Reken op ongeveer één week om dit identiteitsbewijs te bekomen. Prijs: gratis.

Als u buiten de EU reist, gelieve u dan te informeren over de reisdocumenten die in het land van bestemming vereist zijn.

Nuttige links

 

Buitenlandse onderdanen, de verblijfskaart

Waarover gaat het?

Vanaf 15/10/2008 is de burger van vreemde afkomst en van wie de verblijfskaart ten einde loopt, verplicht zijn kaart te vervangen door een elektronische kaart. Burgers van vreemde afkomst waarvan de papieren verblijfskaart verloren of gestolen is, moeten ook een elektronische kaart aanvragen.

Wat is de procedure?

De procedure is relatief eenvoudig en is dezelfde als voor de Belgische burger die een elektronische identiteitskaart wenst te bekomen.
Ten eerste meldt u zich aan bij de dienst Bevolking op het gemeentehuis, voorzien van uw oude verblijfsvergunning, een recente foto van goede kwaliteit (portretfoto in kleur met witte achtergrond). Let op: geen glimlach op de foto.
Prijs: 25,70 € of 26,20 €
Ongeveer 2 weken later ontvangt u per post de “PIN” en “PUK”-codes van uw elektronische kaart. Met deze codes en de oude kaart meldt u zich opnieuw op het gemeentehuis om de nieuwe kaart te activeren en de oude af te geven. De oude kaart MOET terugbezorgd worden aan het gemeentebestuur.