Identiteitskaarten

Het gemeentehuis, 2, Paul Hymanslaan

Dienst Bevolking
gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.27.88
pop.bevolk@woluwe1200.be
        

Openingsuren

 • Maandag en vrijdag: van 8u tot 13u
 • Woensdag: van 8u tot 15u
 • Dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u
  (aflevering laatste ticket om 18u30)

 

Identiteitskaarten voor volwassenen en belgische kinderen van 12 tot 17 jaar

Alle Belgische burgers ouder dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart. Het volstaat de oproepingsbrief af te wachten maar u mag ook altijd een spontane aanvraag indienen.
U moet zich persoonlijk aanmelden aan loket nr. 5 met uw oproepingsbrief en een recente foto (minder van 6 maanden),  van goede kwaliteit (portretfoto in kleur met witte achtergrond). Let op: geen glimlach op de foto.

Ongeveer 2 weken na aanvraag, zal u thuis een persoonlijke omslag krijgen met uw PUK- en uw PIN-code. Deze codes dienen om de elektronische handtekening op uw kaart te valideren. U mag deze codes vooral niet verliezen. Zij moeten bewaard worden om latere verrichtingen uit te voeren zoals bv. een adreswijziging.
Als na een maand, u niet uw codes thuis ontvangen hebt, neem contact met de dienst Bevolking.

Het wordt ook ten zeerste aanbevolen om de eID-viewer-app bij te werken nadat u uw ID-kaart hebt geactiveerd in het geval van latere identificatie of verificatie op internet.

Prijs voor volwassen: 18,30 €
Prijs voor kind van 12 tot 17 jaar: 16,30 €

 

PIN- of PUK-code vergeten, verloren of gestolen

Indien u uw codes vergeten bent, kunt u er nieuwe aanvragen ofwel via internet op het adres www.ibz.rrn.fgov.be, ofwel aan het loket Bevolking.
Prijs: 5 €

Bij verlies of diefstal van de elektronische identiteitskaart moet u zich tot de politie wenden. Zij doen het nodige om uw elektronische handtekening te deactiveren en ze sturen eveneens een kopie van uw aangifte door naar de dienst Bevolking voor stopzetting. Het zal dus niet meer mogelijk een verloren of gestolen kaart terug te activeren.
Bel onmiddellijk naar DOC STOP 00800.2123.2123 (of 0032.2.518.2123) om uw kaart te blokkeren.
Voor meer informatie: raadpleeg de site van het Nationaal Register  www.ibz.rrn.fgov.be of www.docstop.be.

 

Voor personen met beperkte mobiliteit

Voor de personen die zich om medische redenen niet naar tot het gemeentehuis kunnen verplaatsen, biedt de dienst Bevolking een dienst aan die ter plaatse komt voor de ondertekening van het basisdocument voor het aanmaken van de identiteitskaart. Voor deze procedure een recente foto (minder van 6 maanden) van goede kwaliteit (portretfoto in kleur met witte achtergrond) binnengebracht worden. Let op: geen glimlach op de foto.
Prijs: 18,30 € voor de kaart en 10 € voor de verplaatsingsonkosten.
Identiteitsfoto’s kunnen ter plaatse genomen worden.
Prijs: 11 €

 

Elektronische identiteitskaart voor een kind van belgische nationaliteit jonger dan 12 jaar (Kids-ID)

Ter herinnering, elk kind jonger dan 12 jaar moet in het bezit zijn van een KIDS-ID om te kunnen reizen naar landen binnen de Europese Unie.
De geldigheidsdatum van een KIDS-ID is maximaal 3 jaar.

Wat is de procedure?

 1. De aanvraag gebeurt door de persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind.
 2. Het kind MOET aanwezig zijn bij de aanvraag.
 3. De aanvraag van een KIDS-ID gebeurt met een identiteitsfoto van goede kwaliteit (portretfoto in kleur met witte achtergrond). Let op: geen glimlach op de foto.
 4. De afgifte van de KID-ID vindt normalerwijze plaats binnen de 2 weken.

Prijs: 6,60 €

 

Identiteitsbewijs voor kind, niet Belg, jonger dan 12 jaar

Dit bewijs – dat dienst doet als verblijfskaart – is verplicht vanaf het ogenblik dat het kind het Belgisch grondgebied verlaat. Het dient altijd vergezeld te zijn van een nationale identiteitskaart (reispas of identiteitskaart).
Het wordt afgeleverd op aanvraag van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen.
U moet zich samen met het kind aanmelden en in het bezit zijn van een recente foto van goede kwaliteit (portretfoto in kleur met witte achtergrond). Let op: geen glimlach op de foto.
Het bewijs is 2 jaar geldig voor zover het uiterlijk van het kind niet te veel verandert.
Reken op ongeveer één week om dit bewijs te bekomen.
Prijs: gratis

 

Prijs van elektronische identiteitskaarten bij dringende procedure

Voor Belgen ouder dan 12 jaar

 • Tarief Dringend (D1 – levering aan het gemeentebestuur): 131,60 €
 • Tarief Dringend (D+1 – levering aan de FOD Binnenlandse zaaken): 153,40 €

Voor Belgen jonger dan 12 jaar (Kids-ID)

 • Tarief Dringend (D+1 – levering aan het gemeentebestuur): 121,90 €
 • Tarief Dringend (D+1 – levering aan de FOD Binnenlandse zaaken): 153,40 €

Let op: voor deze procedure moet u zich, op maandagen en vrijdagen, vóór 12u30 melden. Op dinsdagen, woensdagen en donderdagen vóór 14u30.

Onder bepaalde voorwaarden (neem contact met ons op), kan een voorlopig identiteitsbewijs afgeleverd worden.
In geval van een reis buiten de EU, nodigen wij u uit om u te informeren naar de vereiste documenten gevraagd door het land van bestemming.

 

Nuttige links

www.diplomatie.belgium.be
www.alloparents.be
www.belgium.be

 

Buitenlandse onderdanen, de verblijfskaart

Waarover gaat het?

Vanaf 15/10/2008 is de burger van vreemde afkomst en van wie de verblijfskaart ten einde loopt, verplicht zijn kaart te vervangen door een elektronische kaart.
Burgers van vreemde afkomst waarvan de kartonnen verblijfskaart verloren of gestolen is, moeten ook een elektronische kaart aanvragen.

Welke is de procedure?

De procedure is relatief eenvoudig en is dezelfde als voor de Belgische burger die een elektronische identiteitskaart wenst te bekomen.
Ten eerste meldt u zich bij de dienst Bevolking op het gemeentehuis, voorzien van uw oude verblijfsvergunning, een recente foto, (portretfoto op witte achtergrond – formaat: H 4,5cm/B 3,5cm).
Prijs: 25,30 € of 25,80 €
Ongeveer 4 weken later ontvangt u per post de “PIN”- en “PUK”-codes van uw elektronische kaart. Met deze codes en de oude kaart meldt u zich opnieuw op het gemeentehuis om de nieuwe kaart te activeren en de oude af te geven. De oude kaart MOET terugbezorgd worden aan het gemeentebestuur.

Belangrijke opmerkingen:

 • Gezien de aanvraag van de verblijfskaart voor onderdanen van de Europese Unie op vrijwillige basis gebeurt, nodigen we elke burger uit de geldigheidsdatum van de verblijfskaart regelmatig na te kijken.
 • Naast de verblijfskaart, MOET elke burger van vreemde afkomst, de nationale identiteitskaart of een geldig paspoort kunnen voorleggen aan de autoriteiten.