Strafregister

Dienst Bevolking
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
Tel: 02.761.29.30 of 31
Fax: 02.761.27.87
casier.strafregister@woluwe1200.be
        

Van september tot juni

 • maandag en vrijdag: van 8u tot 13u
 • woensdag: van 8u tot 15u
 • dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u
  (aflevering laatste ticket om 18u30)

Juli en augustus

 • maandag, dinsdag en vrijdag: van 8u tot 13u
 • woensdag: van 8u tot 15u
 • donderdag: van 8u tot 19u
  (aflevering laatste ticket om 18u30)
 • Afspraak te maken in juli en augustus: gelieve contact op te nemen met de diensten
  Maandag tot vrijdag, van 8u tot 13u

 

Bestel hier uw uittreksel uit het strafregister via het elektronisch loket

De dienst levert aan zijn inwoners (en eventuele ex-inwoners die nu in het buitenland wonen) de volgende documenten af voorzover ze over een geldige identiteitskaart beschikken die door de gemeente werd afgeleverd:

 • een uittreksel uit het strafregister (voorheen certificaat van goed gedrag en zeden genoemd) of
 • een bewijs van zedelijkheid (voor het openen/uitbaten van een drankgelegenheid/slijterij of voor personen die daarin worden tewerkgesteld).

 

Noodzakelijke gegevens

Model volgens art. 595 Sv: voor alle niet-gereglementeerde activiteiten of doeleinden zonder minderjarigencontact,

Model volgens art. 596.1 Sv: voor alle gereglementeerde activiteiten of doeleinden zonder minderjarigencontact,

Model volgens art. 596.2 Sv: voor alle niet-gereglementeerde activiteiten of doeleinden met minderjarigencontact,

De activiteit (bediende, arbeider, informaticus, manager, zelfstandige, directeur,..) of de reden (visum, jachtvergunning, vervolledigen van een bepaald dossier, prijsofferte, wapenvergunning,…)

 

De afhaling van bestelde documenten gebeurt enkel op onze dienst op de voorziene datum

 • tijdens de gewone dienst (september – juni): vanaf de 3de werkdag volgend op de besteldatum.
 • tijdens de zomerdienst (juli en augustus): vanaf de 4de werkdag volgend op de besteldatum.

Het afhalen door een derde is enkel mogelijk voor blanco dossiers met de identiteitskaart van de afhaler en de identiteitskaart van de aanvrager alsmede zijn ondertekende volmacht.

Alleen voor personen die in het buitenland wonen kunnen de documenten opgestuurd worden naar hun officieel adres nadat wij de betaling voor de documenten en de zegels voor verzending via de gemeentekas hebben ontvangen.

Prijs: € 1,50 per document.