Our Category: Non classé

Het participatief budget: dien uw project in

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Het participatief budget: dien uw project in

Dien uw project in via het platform voor burgerparticipatie

Read More

Dien uw project in via het platform voor burgerparticipatie

Internationale solidariteit: oproep tot projecten voor 2020

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Internationale solidariteit: oproep tot projecten voor 2020

Een aantal jaren geleden al besliste de gemeenteraad om ontwikkelingssamenwerkingsprojecten en sensibiliseringsprojecten rond internationale solidariteit te ondersteunen, en daartoe werd er dan ook een gemeentereglement goedgekeurd betreffende de toekenningscriteria en -procedures voor het verwerven van deze subsidies.

Read More

Een aantal jaren geleden al besliste de gemeenteraad om ontwikkelingssamenwerkingsprojecten en sensibiliseringsprojecten rond internationale solidariteit te ondersteunen, en daartoe werd er dan ook een gemeentereglement goedgekeurd betreffende de toekenningscriteria en -procedures voor het verwerven van deze subsidies.

Waterbeheer

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Waterbeheer

Lezing met animatie, spreker: Renaud de Bruyn (Ecoconso), donderdag 12 maart, om 19u, in de Conferetiezaal van het gemeentehuis.

Read More

Lezing met animatie, spreker: Renaud de Bruyn (Ecoconso), donderdag 12 maart, om 19u, in de Conferetiezaal van het gemeentehuis.

Bruocsellaprijs van Prométhéa 2020

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Bruocsellaprijs van Prométhéa 2020

Oproep tot het indienen van stedenbouwkundige en erfgoedprojecten: uiterste datum voor het indienen van aanvragen: 6 maart 2020.

Read More

Oproep tot het indienen van stedenbouwkundige en erfgoedprojecten: uiterste datum voor het indienen van aanvragen: 6 maart 2020.

Liften: aanpassing aan de normen, een lastige zaak

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Liften: aanpassing aan de normen, een lastige zaak
Een informatiesessie

Donderdag 5 maart om 19:00
Gemeentehuis – conferentiezaal

Liften: aanpassing aan de normen Woluwe1200Georganiseerd door de gemeente, in samenwerking met homegrade.brussels en de vzw Save our Elevators.

Wat is een oude lift en hoe kunt u die moderniseren? Wie zijn de betrokkenen? Zijn er alternatieve oplossingen voor het veiligstellen van de elementen die als erfgoed worden beschouwd, dewelke? Wat zijn de risico’s en de gevolgen?

Technische keuring

In 2003 heeft de federale wetgever geëist dat alle liften in het land aan de moderne veiligheidsnormen worden aangepast. Dit gebeurt volgens het principe van technische keuring, zoals bij auto’s: de installatie wordt onderworpen aan een keuringsinstantie (een externe dienst voor technische controle, of EDTC) die een conformiteits- of non-conformiteitsattest afgeeft. In geval van niet-conformiteit moet de lift worden aangepast aan de normen voordat de technische keuring opnieuw wordt uitgevoerd. In 2012 zijn er termijnen vastgesteld naargelang de ouderdom van de liften. Voor liften die vóór 1 januari 1958 in gebruik zijn genomen, is het aftellen begonnen, met vervaldatum op 31 december 2022!

De “oude” liften zijn de laatste die aan deze verplichte aanpassing aan de normen worden onderworpen. Een aantal van de liften werd al gemoderniseerd, maar veel eigenaars of mede-eigenaars wachten nog steeds af omdat ze worden tegengehouden door de soms uitzinnige kosten van deze verbouwingen alsook de denaturatie van het esthetische en erfgoedaspect van hun installaties.

Behoud van het erfgoed

Heel wat erfgoedexperts zijn op zoek naar oplossingen, maar het probleem is complex en er zijn weinig aanknopingspunten.

Afgelopen mei heeft de gemeentelijke erfgoeddienst zich, na een burgerinterpellatie, over dit probleem gebogen. Uit onderzoek van de verschillende wetteksten blijkt dat de in de wet van 2003 vereiste maatregelen, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, niet buitensporig lijken. Er is inderdaad een probleem wat betreft de verwarring tussen modernisering en veiligheid in deze tekst, die uit lijkt te gaan van het principe dat wat modern is veilig is, en dat ouderdom automatisch veroudering en slijtage betekent.

Het is dus de toepassing, die zeer beperkend lijkt, die hier voor problemen zorgt. Bovendien is het niet uitgesloten dat voor sommige van de aanbevolen ingrepen speciale vergunningen van de brandveiligheids- of stedenbouwkundige diensten nodig zijn. Het is niet zeker dat alle eigenaren goed geïnformeerd zijn!

Wat is de rol van de gemeenten en de Regio?

Zij kunnen helaas niets doen: de veiligheid van liften is een exclusieve federale bevoegdheid. Erfgoed en stedenbouw zijn evenwel de bevoegdheden van de gemeenten en het Gewest en er wordt een overleg tussen hen georganiseerd om de zaak te bestuderen en een coherent standpunt in te nemen.

Er zij op gewezen dat bepaalde bijzondere liften al zijn opgenomen in de inventaris van het architectonisch erfgoed (www.irismonument.be – in het menu “typologieën”, kies “historische liften”).

Een inventaris van de liften in Sint-Lambrechts-Woluwe

De gemeente is bezig met het opstellen van een participatieve inventarisatie van de liften op haar grondgebied. Het doel is om de liften met erfgoedwaarde te tellen, te documenteren en de specifieke problemen te identificeren.

Is uw lift volgens u bijzonder? Wenst u dat hij op de lijst komt te staan? Schrijf hem in voor de inventaris via het speciale formulier dat u kunt vinden op de website van de gemeente nl.woluwe1200.be/lift/.

Stedenbouwkundige en brandveiligheidsvoorschriften

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) bepaalt namelijk dat de bouw, installatie of transformatie van een liftschacht binnen een gebouw, die steunt op de bestaande structurele elementen van het gebouw of eraan is vastgemaakt, kan worden onderworpen aan een voorafgaande bouwvergunning met een architect indien de algemene stabiliteit van het trappenhuis, of zelfs van het gebouw, wordt aangetast

In het geval van een geclassificeerd gebouw is voorzichtigheid geboden: als de lift een van de elementen is waarop de classificeringsmaatregel betrekking heeft, is een specifieke vergunningsaanvraag nodig.

In het geval van een gebouw met meer dan één wooneenheid is het essentieel en verplicht om in het bezit te zijn van een advies van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) in het geval dat de belangrijkste vluchtroute van de gebouwen wordt gewijzigd.

En hoe zit het met de erfgoedwaarde?

Het erfgoed behouden is een moeilijke zaak, de stimulerende maatregelen en comfort- en veiligheidsnormen zijn zeer streng. Bepaalde wijzigingen aan het kader of de isolatie van de gevels, die de laatste decennia systematisch werden uitgevoerd voor een meer modern comfort, hebben sommige huizen al een triest aangezicht gegeven. De liften ondergaan op hun beurt dezelfde, vaak onherstelbare, aanpassingen.

Maar wat is erfgoed precies? Moet iets noodzakelijkerwijs oud zijn om een erkend te worden als erfgoed?

En als we alles “moderniseren”, wat valt er over 10, 30 of 50 jaar dan nog te klasseren? Kan men moderniseren zonder schade toe te brengen? Is iets wat oud is noodzakelijkerwijs overbodig?

Er geldt een uiterst kostbaar principe bij de bescherming en restauratie van het erfgoed: omkeerbaarheid. Tussenkomen mag, maar niet eender hoe!

Wat als deze eenvoudige voorzichtigheidsregel op alles van toepassing zou zijn?

 

Een dossier opgesteld door de dienst Duurzame Ontwikkeling, Planning en Perspectieven – Afdeling Erfgoedbescherming

patrimoine-tourisme@woluwe1200.be
02.761.29.62

Een informatiesessie Donderdag 5 maart om 19:00 Gemeentehuis – conferentiezaal Georganiseerd door de gemeente, in samenwerking met homegrade.brussels en de vzw Save our Elevators. Wat is een oude lift en hoe kunt u die moderniseren? Wie zijn de betrokkenen? Zijn er alternatieve oplossingen voor het veiligstellen van de elementen die als erfgoed worden beschouwd, dewelke? […]

Wolu Info nr 1 – jaar 2020

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Wolu Info nr 1 – jaar 2020

Ontdek uw gemeentelijk tijdschrift van januari 2020 in elektronisch formaat…

Read More

Ontdek uw gemeentelijk tijdschrift van januari 2020 in elektronisch formaat…