Adreswijzigingen

Dienst Bevolking
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.27.86
pop.bevolk@woluwe1200.be
        

Openingsuren

  • Maandag en vrijdag: van 8u tot 13u
  • Woensdag: van 8u tot 15u
  • Dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u
    (aflevering laatste ticket om 18u30)

 

Bied u aan op de dienst Bevolking binnen de 15 dagen volgend op uw verhuizing, in het bezit van uw identiteitskaart

Eén enkele persoon kan de alle stappen afhandelen in naam van het hele gezin (mits voorlegging van alle identiteitskaarten).

Na de aangifte vindt een onderzoek plaats door de wijkagent om na te gaan of het opgegeven adres overeenstemt met de werkelijke verblijfplaats.

Na inscchrijving zal u uitgenodigd worden om de chip van de identiteitskaart te laten aanpassen met de PUK/PIN codes.

Het verzoek kan ook per e-mail worden gedaan met de volgende informatie:

  • kopie van de identiteitskaarten als bijlage van iedereen die intrekt;
  • nationaal nummer;
  • nieuw adres;
  • telefoonnummer;
  • beschikbaarheid in het algemeen voor de wijkagent.

 

Definitief vertrek naar het buitenland

Bied u aan op de dienst Bevolking met de identiteitskaarten van alle personen van het gezin die het grondgebied verlaten.

Indien vereist ontvangt u (binnen de 2 dagen) een bewijs van schrapping uit het bevolkingsregister (certificaat model 8), na ondertekening ervan door de bevoegde overheid.
Prijs: 1,5 €