Adreswijzigingen

 

Dienst Bevolking
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.29.30
02.761.27.62 ou 86 ou 89 ou 90
02.774.35.23 ou 40
02.761.27.87 (fax)pop.bevolk@woluwe1200.be
        

Openingsuren, zonder afspraak

 • Maandag en vrijdag: van 8u tot 13u
 • Woensdag: van 8u tot 15u
 • Dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u
  (aflevering laatste ticket om 18u30)

 

Biedt u aan op de dienst Bevolking met uw identiteitskaart of stuur een e-mail binnen de 15 dagen volgend op uw verhuizing.
Eén enkele persoon kan alle stappen afhandelen in naam van het hele gezin (mits voorlegging van alle identiteitskaarten).

De aanvraag die per e-mail moet worden ingediend, moet de volgende informatie bevatten:

 • rijksregisternummer van iedereen;
 • nieuw volledig adres (met nummer van de postbus);
 • kopie van de identiteitskaarten als bijlage van alle volwassenen;
 • telefoonnummer;
 • beschikbaarheid in het algemeen voor de wijkagent (weekend ook);
 • naam en rijksregisternummer (+ verwantschap) van de personen ingeschreven op hetzelfde adres (indien er een verwantschap is).

Uw aanvraag wordt elektronisch doorgestuurd naar de wijkagenten die bij uw thuis zullen langskomen zoeken om het verblijfsplaatsonderzoek uit te voeren. Gemiddelde termijn: ongeveer 1 maand.

Vergeet niet uw naam op de brievenbus en de deurbel te zetten.

Na uw inschrijving ontvangt u een e-mail waarin u wordt uitgenodigd naar het gemeentebestuur te gaan om de adreswijziging in de elektronische chip van de identiteitskaart te activeren met behulp van uw PUK/PINcodes. Als u uw Pincode niet meer hebt, kunt u er een bestellen op de website van het Ministerie (te doen na het bezoek van de wijkagent): https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/

 

Definitief vertrek naar het buitenland

Stuur uiterlijk 4 dagen voor uw vertrek een e-mail of kom langs bij de dienst Bevolking, met de volgende informatie:

 • rijksregisternummer;
 • kopie van de identiteitskaart;
 • adres in het buitenland;
 • een bewijs van schrapping (“Model 8”) zal u per e-mail toegestuurd worden.

Prijs: Gratis