Wettelijke samenwoning

cohabitation légale

Dienst Bevolking
G
emeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.27.86/88/89
pop.bevolk@woluwe1200.be
        

Openingsuren, zonder afspraak

  • Maandag en vrijdag: van 8u tot 13u
  • Woensdag: van 8u tot 15u
  • Dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u
    (aflevering laatste ticket om 18u30)

 

 
 
Wettelijke samenwoning

De wet van 23 november 1998 verduidelijkt dat twee volwassenen, die niet door een huwelijk of een andere wettelijke samenlevingsvorm verbonden zijn, een contract van wettelijke samenwoning mogen opstellen. Er bestaat geen enkele voorwaarde betreffende het verschil van geslacht of afwezigheid van verwantschap. Broer en zus, een ongehuwd paar, twee personen van hetzelfde geslacht mogen dus een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen. Deze samenwoning verleent gelijkwaardige rechten en plichten als die tussen echtgenoten in het kader van het wettelijk huwelijksvermogensstelsel. De verklaring gebeurt bij de dienst Bevolking. U dient samen op hetzelfde adres ingeschreven te zijn en meldt u samen aan met uw respectieve identiteitskaarten. De verklaring wordt in het rijksregister verwerkt en u krijgt een registratieattest van uw verklaring en een ontvangstbewijs.
Kostprijs: 20 €

Let op: als een van de twee personen (minstens) afhankelijk is van de dienst Buitenlanders, moet u contact opnemen met deze dienst (sejour.verblif@woluwe1200.be) om een afspraak te maken.

 

Overeenkomst voor notaris

Het is nuttig om weten dat de samenwonenden eveneens de samenwoningsomstandigheden kunnen regelen via een overeenkomst voor notaris. Zij moeten wel de dienst Bevolking hiervan verwittigen.

 

Opheffing

De wettelijke samenwoning houdt op te bestaan hetzij door huwelijk van één der samenwonenden, door zijn overlijden, hetzij door een schriftelijke verklaring van beiden of van één van beiden. De verklaring van opheffing gebeurt eveneens bij de dienst Bevolking. Opgepast: in geval van eenzijdige verklaring, zullen u kosten tot 400 € worden aangerekend, voor de betekening via gerechtsdeurwaardersexploot.