Overlegcommissie

Het gemeentehuis gezien vanaf het Pechère park

 

De overlegcommissie geeft advies over de vragen i.v.m. ruimtelijke ordening alvorens een stedenbouwkundige, verkavelings- of milieuvergunning te overhandigen of alvorens een stedenbouwkundig plan of reglement toe te passen. Dit gebeurt in openbare zitting, tijdens dewelke elkeen die gevraagd heeft om gehoord te worden, zich kan manifesteren: aanvragers, buurtbewoners, verenigingen, commissieleden.

 

Planning van de overlegcommissies – jaar 2022
 • 14 januari
 • 04 februari
 • 25 februari
 • 18 maart
 • 1er april
 • 29 april
 • 20 mei
 • 10 juni
 • 1er juli
 • 23 september
 • 14 oktober
 • 28 oktober
 • 18 november
 • 09 december
 • 23 december

 

Dagordes en processen-verbaal van de overlegcommissies

 

Jaar 2022

Agenda van de overlegcommissie van 14/01/2022

 

Jaar 2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 10/12/2021
Agenda van de overlegcommissie van 10/12/2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 29/11/2021
Agenda van de overlegcommissie van 29/11/2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 19/11/2021
Agenda van de overlegcommissie van 19/11/2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 29/10/2021
Agenda van de overlegcommissie van 29/10/2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 08/10/2021
Agenda van de overlegcommissie van 08/10/2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 24/09/2021
Agenda van de overlegcommissie van 24/09/2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 02/07/2021
Agenda van de overlegcommissie van 02/07/2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 18/06/2021
Agenda van de overlegcommissie van 18/06/2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 04/06/2021
Agenda ven de overlegcommissie van 04/06/2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 21/05/2021
Agenda van de overlegcommissie van 21/05/2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 23/04/2021
Agenda van de overlegcommissie van 23/04/2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 19/03/2021
Agenda van de overlegcommissie van 19/03/2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 26/02/2021
Agenda van de overlegcommissie van 26/02/2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 12/02/2021
Agenda van de overlegcommissie van 12/02/2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 29/01/2021
Agenda van de overlegcommissie van 29/01/2021

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 08/01/2021
Agenda van de overlegcommissie van 08/01/2021