Overlegcommissie

Het gemeentehuis gezien vanaf het Pechère park

 

De overlegcommissie geeft advies over de vragen i.v.m. ruimtelijke ordening alvorens een stedenbouwkundige, verkavelings- of milieuvergunning te overhandigen of alvorens een stedenbouwkundig plan of reglement toe te passen. Dit gebeurt in openbare zitting, tijdens dewelke elkeen die gevraagd heeft om gehoord te worden, zich kan manifesteren: aanvragers, buurtbewoners, verenigingen, commissieleden.

 

Planning van de overlegcommissies – jaar 2022
 • 14 januari
 • 04 februari
 • 25 februari
 • 18 maart
 • 01 april
 • 05 april
 • 29 april
 • 20 mei
 • 10 juni
 • 01 juli
 • 05 juli
 • 23 september
 • 14 oktober
 • 28 oktober
 • 18 november
 • 09 december
 • 23 december

 

Dagordes en processen-verbaal van de overlegcommissies

 

Jaar 2022

Dagorde van de overlegcommissie van 09/12/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 18/11/2022
Dagorde van de overlegcommissie van 18/11/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 28/10/2022
Dagorde van de overlegcommissie van 28/10/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 14/10/2022
Dagorde van de overlegcommissie van 14/10/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 23/09/2022
Dagorde van de overlegcommissie van 23/09/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 05/07/2022
Dagorde van de overlegcommissie van 05/07/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 01/07/2022
Dagorde van de overlegcommissie van 01/07/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 10/06/2022
Dagorde van de overlegcommisssie van 10/06/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 24/05/2022
Dagorde van de overlegcommisssie van 24/05/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 20/05/2022
Dagorde van de overlegcommisssie van 20/05/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 29/04/2022
Dagorde van de overlegcommissie van 29/04/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 05/04/2022
Dagorde van de overlegcommissie van 05/04/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 01/04/2022
Dagorde van de overlegcommissie van 01/04/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 18/03/2022
Dagorde van de overlegcommissie van 18/03/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 25/02/2022
Dagorde van de overlegcommissie van 25/02/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 04/02/2022
Dagorde van de overlegcommissie van 04/02/2022

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 14/01/2022
Dagorde van de overlegcommissie van 14/01/2022