Overlegcommissie

Het gemeentehuis gezien vanaf het Pechère park

 

De overlegcommissie geeft advies over de vragen i.v.m. ruimtelijke ordening alvorens een stedenbouwkundige, verkavelings- of milieuvergunning te overhandigen of alvorens een stedenbouwkundig plan of reglement toe te passen. Dit gebeurt in openbare zitting, tijdens dewelke elkeen die gevraagd heeft om gehoord te worden, zich kan manifesteren: aanvragers, buurtbewoners, verenigingen, commissieleden.

Ontdek hier hoe de overlegcommissie functioneert

 

Dagordes en processen-verbaal van de overlegcommissies

Jaar 2019

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 28/06/2019
Agenda van de overlegcommissie van 28/06/2019

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 07/06/2019
Agenda van de overlegcommissie van 07/06/2019

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 17/05/2019
Agenda van de overlegcommissie van 17/05/2019

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 19/04/2019
Agenda van de overlegcommissie van 19/04/2019

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 12/04/2019

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 29/03/2019
Agenda van de overlegcommissie van 29/03/2019

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 08/03/2019
Agenda van de overlegcommissie van 08/03/2019

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 15/02/2019
Agenda van de overlegcommissie van 15/02/2019

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 25/01/2019
Agenda van de overlegcommissie van 25/01/2019

 

Jaar 2018

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 21/12/2018
Agenda van de overlegcommisie van 21/12/2018

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 30/11/2018
Agenda van de overlegcommissie van 30/11/2018

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 09/11/2018
Agenda van de overlegcommissie van 09/11/2018

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 19/10/2018
Agenda van de overlegcommissie van 19/10/2018

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 21/09/2018
Advies van de Koninglijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Agenda van de overlegcommissie van 21/09/2018

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 06/07/2018
Agenda van de overlegcommissie van 06/07/2018

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 29/06/2018
Agenda van de overlegcommissie van 29/06/2018

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 08/06/2018
Agenda van de overlegcommissie van 08/06/2018

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 18/05/2018
Agenda van de overlegcommissie van 18/05/2018

Proces-verbaal van de overlegcommisie van 20/04/2018
Agenda van de overlegcommissie van 20/04/2018

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 23/03/2018
Agenda van de overlegcommissie van 23/03/2018

Proces-verbaal ven de overlegcommissie van 02/03/2018
Agenda van de overlegcommisie van 02/03/2018

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 09/02/2018
Agenda van de overlegcommissie van 09/02/2018

Proces-verbaal van de overlegcommissie van 19/01/2018
Agenda van de overlegcommissie van 19/01/2018