Gezinssamenstelling

Dienst Bevolking
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 202 761 27 86/88/89
pop.bevolk@woluwe1200.be
   

 

De diensten Bevolking, Paspoorten en Rijbewijzen ontvangen bezoekers niet langer op afspraak. De loketten zijn vrij toegankelijk.

Alle tarieven zijn op 1 januari 2022 bijgewerkt.
 

Afgifte van bewijzen van gezinssamenstelling

U kunt uw bewijzen van gezinssamenstelling persoonlijk bij de dienst Bevolking met uw identiteitskaart of online via het elektronisch loket aanvragen.

Prijs: gratis

U kunt deze documenten ook elektronisch bestellen, via Irisbox of op de website van de FOD Binnenlandse Zaken: https://mijndossier.rrn.fgov.be/