Gezinssamenstelling

Dienst Bevolking
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2

02 761 27 86/88/89
pop.bevolk@woluwe1200.be

        

Van september tot juni

Maandag en vrijdag: van 8.00 tot 13.00 uur
Woensdag: van 8.00 tot 15.00 uur
Dinsdag en donderdag: van 8.00 tot 19.00 uur
(aflevering laatste ticket om 18.30 uur)

Juli en augustus

Maandag, dinsdag en vrijdag: van 8.00 tot 13.00 uur
Woensdag: van 8.00 tot 15.00 uur
Donderdag: van 8.00 tot 19.00 uur
(aflevering laatste ticket om 18.30 uur)

 

De diensten Bevolking, Paspoorten en Rijbewijzen ontvangen bezoekers niet langer op afspraak. De loketten zijn vrij toegankelijk.

Alle tarieven zijn op 1 januari 2022 bijgewerkt.
 

Afgifte van bewijzen van gezinssamenstelling

U kunt uw bewijzen van gezinssamenstelling persoonlijk bij de dienst Bevolking met uw identiteitskaart of online via het elektronisch loket aanvragen.

Prijs: gratis

U kunt deze documenten ook elektronisch bestellen, via Irisbox of op de website van de FOD Binnenlandse Zaken: https://mijndossier.rrn.fgov.be/