Covid-19: wie zorgt voor de dieren van gehospitaliseerde personen?

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Covid-19: wie zorgt voor de dieren van gehospitaliseerde personen?

Dieren zouden onrechtstreeks het slachtoffer kunnen worden van de coronacrisis. Op de sociale media ontstaan solidaire burgerinitiatieven om gezelschapsdieren van gehospitaliseerde personen tijdelijk en gratis op te vangen. Om dit initiatief in goede banen te leiden en om de eigenaars en de opvangbaasjes te beschermen en te ondersteunen, is een modelovereenkomst beschikbaar.

Wanneer een persoon in het ziekenhuis wordt opgenomen, neemt een familielid meestal de zorg voor zijn/haar gezelschapsdier op zich. Als het om personen gaat die alleen en alleenstaand zijn, kunnen de dieren opgevangen worden door dierenpensions en asielen.

Als gevolg van de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus vrezen verschillende asielen echter dat ze te maken zullen krijgen met een grote toevloed aan dieren en bijgevolg de dieren van gehospitaliseerde personen niet zullen kunnen opvangen.

Op de sociale netwerken ontstaat aldus solidariteit. Er zijn verschillende initiatieven waarbij de eigenaar en het opvangbaasje met mekaar in contact kunnen komen, zodat het dier tijdens de hospitalisatie van zijn/haar baasje onderdak en de juiste zorg krijgt.

Om zowel de eigenaar van het dier als de persoon die het dier zal opvangen, te beschermen, is een modelovereenkomst voor tijdelijke opvang (PDF) beschikbaar. Daarin worden de identiteit van het dier, zijn gedrag in verschillende situaties en de verbintenissen van beide partijen uitvoerig beschreven.

“Wanneer een persoon in het ziekenhuis wordt opgenomen, is het van belang zich ervan te vergewissen dat het gezelschapsdier de nodige zorg krijgt. Het doet me plezier te zien dat er solidariteit ontstaat op de sociale media, waar de Brusselaars hulp en opvang aanbieden om alleenstaande personen en hun dieren bij te staan. Dankzij deze overeenkomst zullen we de opvang van dieren kunnen omkaderen in ieders voordeel: dat van de eigenaar, het opvangbaasje en het dier”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Dierenwelzijn.

De verschillende burgerinitiatieven kunnen de zorg voor de dieren van dakloze personen eveneens op zich nemen.