Particuliere kinderdagverblijven

crèches non communales

 

De particuliere kinderdagverblijven aanvaarden kinderen van 0 tot 36 maanden. Hun capaciteit varieert meestal tussen 18 en 48 plaatsen.  De kinderen worden in principe ingedeeld in groepen naargelang hun leeftijd of andere criteria.

De kribbe vangt kinderen van 0 tot 18 maanden op en de peutertuin kinderen van 18 tot 36 maanden.  Sommige structuren beschikken enkel over een kribbe of een peutertuin.

De financiële tussenkomst van de ouders wordt jaarlijks vastgesteld bij koninklijk besluit en varieert naargelang het netto gezamenlijk inkomen van het gezin.
De ploeg bestaat minstens uit een verpleegster, een maatschappelijk werk(st)er en kinderverzorgsters.  Een geneesheer controleert op regelmatige tijdstippen de gezondheid van de kinderen.

De kinderdagverblijven zijn erkende instellingen, die worden gecontroleerd en gesubsidieerd door het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) voor de Franstalige gemeenschap of door Kind en Gezin voor de Vlaamse gemeenschap.

 

Particuliere kinderdagverblijven

Kinderdagverblijf Les Bourgeons I et III
Veldkapelgaarde 2
Capaciteit: 36 kinderen, van 0 tot 36 maanden
Gecontroleerd door het ONE
02 764 22 53 – 02 764 43 45

Kinderdagverblijf Les Bourgeons II
Campanilestraat 34
Capaciteit: 18 kinderen, van 0 tot 18 maanden
Gecontroleerd door het ONE
02 764 22 52 – 02 764 43 45

Kinderdagverblijf Le Coffre à Bébés
Albert Dumontlaan 40
Capaciteit: 18 kinderen, van 0 tot 36 maanden
+ 8 bedden voor kinderen met een handicap
Gecontroleerd door het ONE
02 761 06 35 – 02 762 76 74

Kinderdagverblijf Crescendo
Roodebeeksteenweg  320
Capaciteit: 18 kinderen, van 0 tot 36 maanden
Gecontroleerd door het ONE
02 772 60 22

Kinderdagverblijf La Petite Espérance
Fabrystraat 42
Capaciteit: 60 kinderen, van 0 tot 36 maanden
Gecontroleerd door het ONE
02 762 20 97

Kinderdagverblijf ’t Toreke
Fabrystraat 44
Capaciteit: 42 kinderen, van 0 tot 36 maanden
Gecontroleerd door Kind en Gezin
02 771 65 67

Kinderdagverblijf UCL Les Coccinelles
Joseph Hansesquare 1
Capaciteit: 108 kinderen, van 0 tot 3 jaar
Gecontroleerd door het ONE
02 764 30 14/15

Kinderdagverblijf Woluland
Linthoutbosstraat 44
Capaciteit: 26 kinderen, van 0 tot 3 jaar
Gecontroleerd door Kind en Gezin
02 734 02 62