Kinderdagverblijven

Dienst Kinderdagverblijven
137, Roodebeeksteenweg
02.761.28.73
02.774.36.81 (fax)
kribbe@woluwe1200.be
          Van maandag tot vrijdag
Van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 17u

 

Voor Franstalige kinderdagverblijven, de inschrijvingen worden gegroepeerd, vanaf 3 maanden na de geboorte, en zijn gecentraliseerd en worden alleen telefonisch gedaan vanwege de pandemie.

Voor een afspraak: 02.774.36.80 – maandag tot vrijdag van 10u tot 12u.

 
Bovendien worden, in overeenstemming met de richtlijnen van Kind & Gezin, kinderdagverblijven momenteel opgeschort. Ouders bezoeken alleen de kinderdagverblijf die hun kind zal verwelkomen.

Voor de nederlandstalige kinderdagverblijf is de inschrijving alleen online: helpdesk@kinderopvanginbrussel.be

 

In Sint-Lambrechts-Woluwe zijn er 8 gemeentelijke kinderdagverblijven (zeven Franstalige en één Nederlandstalige) die kinderen opvangen van 0 maanden tot 36 maanden, onderverdeeld in 2 groepen: kindjes jonger dan 18 maanden en de peuters van 18 tot 36 maanden.

Alle personeelsleden zijn professioneel gevormd overeenkomstig de richtlijnen van “l’Office de la Naissance et de l’Enfance (O.N.E.) – Franstaligen” en Kind en Gezin – Nederlandstaligen en ontvangen regelmatig voortgezette vormingen (vormingen in uitoefening van de functie).

De maaltijden worden bereid, rekening houdende met de voedingswaarden en de voedingsbehoeften van de kinderen. De kinderverzorgsters staan in voor de bereiding van de zuigflessen en de controle van de maaltijden, ter plaatse klaargemaakt door hiertoe gevormd keukenpersoneel.
Sessies psychomotoriek worden georganiseerd.

Om de verantwoordelijken bij te staan in geval van eventuele psychologische problemen bij kinderen, is er voor alle kinderdagverblijven een psychologische ondersteuning ten belope van meerdere uren per maand.

Verscheidene geneesheren worden aangeduid om de medische opvolging te verzekeren van de kinderen in de kinderdagverblijven (Franstaligen). De geneesheer van het kind kan worden gecontacteerd in geval van problemen met het kind tijdens het verblijf (Nederlandstaligen).

 

Kinderdagverblijf Les Coquelicots

2A, Haagbeukenlaan
02.774.35.00/88
creche.coquelicots@woluwe1200.be
Virtueel bezoek

 

Kinderdagverblijf Princesse Paola

Roodebeeksteenweg, 280
02.762.61.92 (kinderdagverblijf)
02.762.61.53 (vooropvang)
02.762.61.92 (fax)
creche.princessepaola@woluwe1200.be
Virtueel bezoek

 

Kinderdagverblijf Les Iles d’Or

(van 18 tot 36 maanden)
Paul Hymanslaan, 121b
02.762.61.29
02.762.61.29 (fax)
creche.ilesdor@woluwe1200.be
Virtueel bezoek

Kinderdagverblijf Prince Baudouin

Kroninglaan, 63
02.762.61.35
c.vandenbossche@woluwe1200.be
c.vanvooren@woluwe1200.be
Virtueel bezoek

 

Kinderdagverblijf Saint-Lambert

Sint-Lambertusberg, 2
02.762.61.54
02.762.61.54 (fax)
creche.saintlambert@woluwe1200.be
Virtueel bezoek

 

Kinderdagverblijf Les Trois Mâts

Théodore De Cuyperstraat, 169
02.762.63.39
02.762.63.46 (fax)
creche.3mats@woluwe1200.be
Virtueel bezoek

 

Kinderdagverblijf Sarah Goldberg

Kleurenprachtlaan, 17
02.761.29.21/22
creche.sarahgoldberg@woluwe1200.be
Virtueel bezoek

 

Kinderdagverblijf Kangourou

Arianelaan, 17
02.761.23.17
02.761.23.18 (fax)
creche.kangourou@woluwe1200.be
Virtueel bezoek

 

Kinderdagverblijf Roodebeek

(0 tot 36 maanden – nl)
Roodebeeksteenweg, 322
Verantwoordelijken : Imelda De Maegd en Ingrid De Backer
02.762.61.78
kdv_roodebeek@woluwe1200.be
Virtueel bezoek

 

In het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke kinderdagverblijven wordt onder andere bepaald dat ouders die voltijds werken en in Sint-Lambrechts-Woluwe wonen, voorrang krijgen.
Raadpleeg de website van Kind en Gezin voor de tarieven van de kinderdagverblijven: www.kindengezin.be.