Cultuur

Wolubilis, cultureel centrum van Sint-Lambrechts-Woluwe – Paul-Henri Spaakpromenade, 1

Cultuurdienst
Vrijetijdsplein, 6 (1ste verdieping)
02.761.60.10/11/27
02.761.27.98
02.761.60.19 (fax)
cultuur@woluwe1200.be
      Van maandag tot vrijdag
Van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30

 

Activiteiten

 • Inlichtingen over de verschillende culturele diensten ten behoeve van het publiek.
 • Beheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur.
 • Bezetting en verhuur van de culturele lokalen : Mediatine en polyvalente zalen in Wolubilis.
 • Contacten en samenwerking met sociaal-culturele verenigingen, kunstateliers en wijkverenigingen.
 • Medewerking bij het ontwerpen en het vervaardigen van de activiteiten van de sociaal-culturele verenigingen.
 • Beheer van de dossiers van de plaatsnamen.

 

Wolubilis

Ticketkantoor: 02.761.60.30
Verhuring van zalen: 02.761.60.14

Bibliotheken
Socio-culturele verenigingen
Dansateliers
Muziekwerkplaatsen

 

Afdeling Openbare Lezing
Vrijetijdsplein, 6 (1ste verdieping)
02.761.27.48
02.761.28.48

 

In aanvulling op het werk van kleuterleidsters, onderwijzers, bibliothecarissen en boekhandelaars, onderneemt de afdeling initiatieven om in het bijzonder de pracht van jeugdliteratuur te delen en zich in te zetten voor het lezen (tekst en beeld) en schrijven.

Concreet is het team betrokken in een samenwerking rondom vlaggenschipevenementen zoals «On lit, bébé!», «le Prix Versele», «la Petite Fureur», «la Semaine du livre de jeunesse Paul Hurtmans», «Je lis dans ma commune» en draagt het bij tot hun bevordering en organisatie op lokaal vlak.
Dit vormingswerk rond boeken is evenzeer een gelegenheid om samen een sfeer van welbevinden, welwillendheid en gemeenschappelijke waarden op te bouwen.
De gevoerde acties kunnen ook bijdragen om schoolmoeheid tegen te gaan en open te staan voor cultuur als vector van ontwikkeling, zelfstandigheid en sociale integratie.
De afdeling kan haar samenwerking verlenen aan verenigingen en instellingen die acties wensen te ontwikkelen in dit domein en met die ingesteldheid.

 

Gemeentemuseum
Karrestraat 40
02.762. 62. 11
02.774. 36. 37
musee.museum@woluwe1200.be
      Het museum is toegankelijk gedurende de tijdelijke tentoonstellingen.
Het documentatiecentrum van het gemeentemuseum is heel het jaar toegankelijk, enkel op afspraak,
van maandag tot vrijdag,
van 10u tot 12u en van 14u tot 16u

 

Activiteiten

 • Herstel en onderhoud van de lokalen
 • Behoud van de verzamelingen
 • Opstellen van de algemene inventaris van de verzamelingen
 • Openstelling van de lokalen voor het publiek en voorstellen van de verzamelingen
 • Organisatie van een documentatiecentrum rond het verleden van Sint-Lambrechts-Woluwe en zijn inwoners, met een bibliotheek, archief, iconografischs fonds en cartotheek
 • Algemene opdracht van duurzaam onderricht en informatie door tentoonstellingen te organiseren en publicaties uit te brengen

 

Centrum Albert Marinus
Karrestraat, 40
02.762.62.14
02.762.62.14 (fax)
info@albertmarinus.org
fondationmarinus@hotmail.com
www.albertmarinus.org

 

Activiteiten

 • Studie en bevordering van tradities, dagelijks leven, folklore en het materieel en immaterieel erfgoed in Franstalig België, in de geest van de grote etnoloog Albert Marinus.
 • Organisatie van vrijelijk toegankelijke thematische tentoonstellingen waar de bezoekers in contact komen met oorspronkelijke en originele kwaliteitskunstwerken die bevattelijk worden gemaakt via didactische bijschriften.
 • Opmaak van wetenschappelijke artikelen bestemd voor gespecialiseerde tijdschriften.
 • Beheer van het documentatiecentrum omvattende basiswerken evenals wetenschappelijke werken, gespecialiseerde tijdschriften, onderzoeksdossiers, alfabetische en thematische onderzoekssteekkaarten, een fototheek en een videotheek (op afspraak).