Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

De fauna beschermen

 

Sint-Lambrechts-Woluwe is een groene gemeente en heeft oog voor het behoud van de biodiversiteit. Er worden diverse initiatieven ontwikkeld om de in het wild levende dieren te beschermen.

 

Een Natura 2000 zone

Hof-ter-Musschen en zijn omgeving vormt een halfnatuurlijke site met een hoge biologische kwaliteit en heeft een oppervlakte van 10 ha. Deze site is Natura 2000 beschermd. Er wordt op toegezien dat de diversiteit van natuurlijke omgevingen behouden blijft en het natuurlijk leefmilieu van wilde dieren beschermd wordt. Moerassen, drassige weiden, bossen, een Brabantse hoeve, een bakoven en een windmolen maken deel uit van een opmerkelijk openluchtmuseum van wat weleer het landelijke landschap van Groot-Brussel was. Vele vogels vinden er een rustplaats. Zo vindt je er ondermeer torenvalken, de waterrietzanger en de grote gele kwikstaart. Deze site is mede-eigendom van UCL en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en wordt beheerd door de vrijwilligers van de Milieu Commissie Brussel en Omgeving vzw (CEBE).
Emmanuel Mounierlaan 2
02.242.50.43
www.cebe.be

 

Een doordacht beheer van de groene ruimtes

In verschillende delen van het grondgebied is een laat maaiprogramma geimplementeerd om de biodiversiteit in stedelijke gebied te behouden. Hierdoor kunnen eenjarige plantensoorten hun reproductiecyclus afronden en wordt hun voortbestaan verzekerd. Ook de insecten gerelateerd aan deze plantensoorten worden hierdoor gevrijwaard.

 

 

 

De kleine dierentuin van het Roodbeekpark

Deze werd in 2016 vernieuwd en biedt een aangenaam wandeldoel om er samen met de familie de dieren te ontdekken die er leven: konijnen, kippen, vogels, cavia’s, ezels, geiten…
Roodebeeksestenweg 314

 

Stedelijke bijenteelt

“Als de bij van het aardoppervlak verdwijnt, heeft de mens nog maar vier jaar te leven”. Dit citaat, toegeschreven aan Albert Einstein, geeft je koude rillingen, temeer omdat we weten dat over de hele wereld de bijenkolonies afnemen. Bijen dragen ongeveer 80% bij aan de bestuiving van plantensoorten en spelen dus een essentiële rol in onze ecosystemen. Geschat wordt dat de bijdrage van bestuivende insecten 10% van de wereldvoedselproductie vertegenwoordigt.

Sinds 2013 zijn er bijenkorven geïnstalleerd in de gemeenteserres. Deze sluiten aan bij de geldende veiligheidsnormen in het Brussels Gewest. Het gaat om een pedagogisch project dat is gericht op de bewustwording van het belang van de bijen bij het behoud van de biodiversiteit. In 2015 sloot de gemeente een overeenkomst af met Société Royale d’Apiculture de Bruxelles et ses Environs (SRABE) (Brusselse imkervereniging), die imkeropleidingen verzorgt.
De gemeente werkt ook samen met Apis Bruoc Sella, die informatiesessies organiseert over bijenteelt en de bewustwording voor de bescherming van bijen. Graag herinneren we u eraan dat het gebruik van pesticiden en insecticiden mede verantwoordelijk is voor het verdwijnen van de bijen. De gemeente gebruikt sinds 2001 geen pesticiden meer , vooruitlopend op het Gewestelijk verbod van 2013.
www.api-bxl.be

Wist u dat?

In samenwerking met de afdeling onderwijs werden broedkooien voor zwaluwen geplaatst op de gebou- wen van de Prinses Paolaschool, Gemeenteschool Vervloesem en op het gemeentelijk gebouw gelegen Tomberg, 123.

 

Het voederen van dieren

Behalve op plaatsen, die door het gemeentebestuur werden bepaald, verbieden de politieverordeningen het achterlaten van voedsel en het voederen van de dieren (vossen, duiven, katten, enz.), met uitzondering van vogels bij vriesweer.

Zwerfkatten

Zwerfkatten kunnen gratis worden afgegeven bij een van de dierenartsen die door de gemeente zijn aangewezen en die ze zullen steriliseren voordat ze terug vrijgelaten worden op de plek waar ze werden gevangen. Elke gesteriliseerde of gecastreerde kat wordt gemarkeerd met een snee in het oor. Vergeet niet dat alle katten verplicht moeten worden ingeënt en geïdentificeerd en dat de invoer van dieren in België onderworpen is aan zeer strenge gezondheidsvoorschriften.

Vossen

Vossen zijn een beschermde diersoort in het Brussels Gewest, we kunnen er niet op jagen. Ze dragen geen ziekten en vallen de mens niet aan. Om te voorkomen dat vossen, vogels of katten de vuilniszakken beschadigen, laat Brussel-Netheid plastic afvalbakken toe die u kunt kopen aan kostprijs (€ 12). Deze worden verkocht door de gemeentelijke afdeling van de Openbare Reinheid.
Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg 80
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 12u

Ongediertebestrijding

Op verzoek kan de gemeentelijke afdeling Milieu, gratis, op privaat terrein een bedrijf sturen belast met de ongediertebestrijding.

Duiven

Duiven veroorzaken schade aan gebouwen vanwege hun zure uitwerpselen en kunnen ziektedragers zijn. Op verzoek en in geval van overbevolking of hinder kan worden overgegaan het vangen van de duiven bij particulieren.
duurzame.o@woluwe1200.be
02.761.29.49

Insectenhotel

Om de biodiversiteit te bevorderen werden in het Roodebeekpark, square Veheyleweghen, Maloupark en aan de scholen Parc Malou en Robert Maistriau insectenhotels geïnstalleerd. Het is de bedoeling om er nog meer te plaatsen, ondermeer bij de 5 zintuigen speeltuin (Marcel Thirylaan), de gemeentelijke serres, het Timmermanspark en de boerderij in de wijk Hof ten Berg.