De gemeente betreurt de onduidelijkheid van een aantal bepalingen van het ministerieel besluit van 30 april 2020

Non classé Reacties uitgeschakeld voor De gemeente betreurt de onduidelijkheid van een aantal bepalingen van het ministerieel besluit van 30 april 2020

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe publiceert de tekst van het ministerieel besluit van 30 april 2020 zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2020. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze publicatie. 

De gemeente betreurt de onnauwkeurigheid van verschillende bepalingen van dit besluit, waardoor het aanleiding zal geven tot interpretaties, zelfs tot controverses, waardoor het moeilijk zal zijn om het op een uniforme en gelijke manier toe te passen voor alle personen. De gemeente merkt op dat de geldigheidsduur ervan beperkt is tot 10 mei en dat de overheid bijgevolg geen instructies heeft over wat er na deze datum door een politiemaatregel zal worden opgelegd. Het is meer dan betreurenswaardig dat een dergelijk gebrek aan vooruitziendheid blijft bestaan ondanks het feit dat de Nationale Veiligheidsraad op 24 april een reeks maatregelen heeft aangekondigd voor de opeenvolgende deconfiniëringsfasen die tot op heden geen regelgevende basis hebben. Zo bevat het besluit bijvoorbeeld geen bepaling voor het organiseren van de hervatting van een deel van de schoolactiviteit vanaf 18 mei. Laten we hopen dat het decreet op tijd klaar is zodat de organiserende autoriteiten, de schoolhoofden, de pedagogische teams en al het personeel de deconfiniëring doeltreffend kunnen uitvoeren.

Ten slotte zal de gemeente de documenten met de titel “FAQ’s” niet meer op haar website publiceren omdat ze niet altijd in overeenstemming zijn met de opeenvolgende versies van het besluit van 23 maart, zoals gewijzigd, en meer rechtsonzekerheid scheppen dan dat ze zekerheid bieden aan de personen die ze raadplegen. De personen die vragen hebben over de toepassing van het decreet worden uitgenodigd zich rechtstreeks te richten tot de FOD Volksgezondheid: info-coronavirus@health.fgov.be – 080014689. De gemeente acht zich niet gebonden door de antwoorden van de geraadpleegde overheid en behoudt zich het recht voor de juridische relevantie ervan na te gaan.

Tekst van het ministerieel besluit van 30 april 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.