De gemeente zoekt gemachtigde opzichters en begeleiders van voetgangersrijen

Non classé Reacties uitgeschakeld voor De gemeente zoekt gemachtigde opzichters en begeleiders van voetgangersrijen

Omdat de veiligheid van kinderen een prioriteit is, wordt er een oproep gelanceerd naar vrijwilligers en volledig uitkeringsgerechtigde werklozen om zich in te zetten als gemachtigde opzicheters of begeleiders van voetgangersrijen.

 

Hun belangrijkste taak bestaat erin te waken over de veiligheid van kinderen en volwassenen bij het oversteken op zebrapaden bij een basisschool van de gemeente. Ze kunnen ook worden opgeroepen om kinderen te begeleiden in het kader van een voetgangersrij.

 

Geïnteresseerde personen moeten ofwel vrijwilliger zijn of beantwoorden aan de PWA-voorwaarden, nl.:

  • ouder dan 45 jaar en 6 maanden volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid,
  • jonger dan 45 jaar en 2 jaar volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid,
  • minstens 24 maanden werkloosheidsvergoeding hebben genoten gedurende de 36 maanden voorafgaand aan de inschrijving als PWA-er,
  • een leefloon ontvangen.

 

We bieden hen nuttige arbeidsbesteding, een opleiding die voorafgaand door de politie wordt verstrekt, een toeslag bij de werkloosheidsvergoeding (voor de PWA-ers), een vergoeding voor de verplaatsings- en communicatiekosten van 3,50 €/prestatie.

De prestaties gaan door van maandag tot vrijdag tijdens het schooljaar,’s ochtends en/of’s namiddags (op woensdag’s middags), telkens gedurende een uur.

In de mate van het mogelijke zoeken we kandidaten die op regelmatige basis beschikbaar kunnen zijn (elke ochtend, elke namiddag, meerdere dagen per week enz.).

 

Info

Gemeentelijke Preventiedienst
02.774.35.80
prev@woluwe1200.be