Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Raad van het verenigingsleven (RVL)

Raad van het verenigingsleven

 

 

 

Sint-Lambrechts-Woluwe kan bogen op een rijk en dynamisch verenigingsleven dat een bron is van talrijke synergieën. Om de ontwikkeling van deze initiatieven van burgers of verenigingen optimaal – en onafhankelijk – te omkaderen, heeft het College de Raad van het Verenigingsleven opgericht.

Bekijk hier de presentatie brochure van de Raad van het verenigingsleven

 

 

 

 

De RVL, een plaats van uiting, uitwerking van projecten en participatie van de verenigingen in het lokale leven
  • vertegenwoordigt de lokale verenigingen die actief zijn in Sint-Lambrechts-Woluwe;
  • verstrekt aan het College een voorafgaand advies omtrent elk project ter ondersteuning van het verenigingsleven, met name in het kader van het participatief budget.

Dit is dus een interface voor bespreking en dialoog tussen de verenigingen en de gemeente, die ook de dynamiek en de solidariteit tussen de verenigingen bevordert. Ook een manier om de plaats van het verenigingsleven in de gemeente te bevorderen en het verenigingsleven meer visibiliteit te geven.

 

Een plenaire vergadering en sectorcomités

Elke lokale vereniging duidt voor een periode van 3 jaar een vertegenwoordiger aan die ouder is dan 16 jaar, woonachtig is in de gemeente en geen politiek mandaat uitoefent, om te zetelen in de plenaire vergadering. Er zal een voorzitter aangesteld worden die de leden zal bijeenroepen indien nodig en minstens één keer per jaar.

Er worden zes sectorcomités opgericht: sport, jeugd, cultuur en bescherming van het patrimonium, hulp aan personen, duurzame ontwikkeling en wijkleven, en internationale solidariteit. Elk van deze comités, waarvan de leden aangesteld worden door de plenaire vergadering, verstrekt adviezen over de materies die onder zijn activiteitensector vallen.

Een intersectoraal comité beslist als de behandelde materie meer dan één sector aanbelangt.

 

Samenstelling van de eerste RVL

Voor de samenstelling van de eerste RVL, waarvan de officiële oprichtingsdatum werd vastgelegd op 1 januari 2020, moeten de kandidaturen uiterlijk tegen 31 maart ingediend worden. De eerste vertegenwoordigers van de verenigingen zullen uiterlijk tegen 1 mei aangesteld worden.

Als overgangsmaatregel zullen de eerste leden niet zetelen voor 3 jaar, maar aangesteld worden tot 31 december 2021.

Alle verenigingen van de gemeente werden geïnformeerd over de oprichting van de RVL en de werkingsmodaliteiten.

In de loop van de maand januari wordt voor hen een informatievergadering georganiseerd in Wolubilis om alle vragen te beantwoorden.

 

Participatief budget 2021: uitslag van de burgerstemming…

 

De Raad van Verenigingsleven, die op 30/11/2021 bijeenkwam, bestudeerde de resultaten en stelde de rangschikking vast van de projecten die van 1 tot en met 31 oktober 2021 ter stemming aan de burgers werden voorgelegd als onderdeel van de participatiebegroting. De resultaten werden unaniem bekrachtigd.

716 mensen stemden op het elektronische platform. Op basis van de stemmen rangschikte de Raad van Verenigingsleven de projecten in volgorde van de behaalde punten.

 

Eindrangschikking van de projecten

1e plaats
WoluWeSkate
1.559 punten
Geraamd budget: 44.860 €

2e plaats
50 tinten groen; het bosje van de Floraliën voor iedereen

1.299 punten
Geraamde begroting: 45.100 €

3e plaats
Beveiligen en ontwikkelen van de drop-off van de Kerselarenlaan
1.128 punten
Geraamde begroting: 12.300 €

4e plaats
Groen in Van Meyel
1.014 punten
Geraamde begroting: 29.760 €

5e plaats
Hier stroomde de Roodebeek
828 punten
Geraamde begroting: 11.315 €

6e plaats
Andromeda agorespace voor jongeren en door jongeren

825 punten
Geraamde begroting: 50.000 €

7e plaats
Marie’s boomgaard ++
699 punten
Geraamd budget: 3.653 €

8e plaats
Vervanging van een dode boom en voorspelling van het planten van andere bomen
524 punten
Geraamde begroting: 45.100 €

Cumulatief totaal voor de realisatie van deze projecten: 198.023 €