Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Raad van het Verenigingsleven (RVL)

Raad van het verenigingsleven

 

 

 

Sint-Lambrechts-Woluwe kan bogen op een rijk en dynamisch verenigingsleven dat een bron is van talrijke synergieën. Om de ontwikkeling van deze burger-  of verenigingsinitiatieven zo goed mogelijk en op een onafhankelijke manier te begeleiden, heeft het College de Raad van het Verenigingsleven (RVL) opgericht.

Bekijk hier de presentatie brochure van de Raad van het verenigingsleven

 

 

 

 

De RVL, een plaats van uiting, uitwerking van projecten en participatie van de verenigingen in het lokale leven:
  • vertegenwoordigt de lokale verenigingen die actief zijn in Sint-Lambrechts-Woluwe;
  • verstrekt aan het College een voorafgaand advies omtrent elk project ter ondersteuning van het verenigingsleven, met name in het kader van het participatief budget.

De RVL is dus een schakel voor discussie en dialoog tussen de verenigingen en de gemeente, die ook de dynamiek en de solidariteit tussen de verenigingen bevordert. Daarnaast is de RVL ook een manier om de plaats van het verenigingsleven in de gemeente te bevorderen en het verenigingsleven meer zichtbaarheid te geven.

Raadpleeg hier de Gids voor het Verenigings- en Sportleven 2021-2022

 

Een plenaire vergadering en sectorcomités

Elke lokale vereniging duidt voor een periode van 3 jaar een vertegenwoordiger aan die ouder is dan 16 jaar, woonachtig is in de gemeente en geen politiek mandaat uitoefent, om te zetelen in de plenaire vergadering. Er zal een voorzitter aangesteld worden die de leden zal bijeenroepen indien nodig en minstens één keer per jaar.

Er worden zes sectorcomités opgericht: sport, jeugd, cultuur en bescherming van het patrimonium, hulp aan personen, duurzame ontwikkeling en wijkleven, en internationale solidariteit. Elk van deze comités, waarvan de leden aangesteld worden door de plenaire vergadering worden aangesteld, verstrekt advies over de materies die onder zijn activiteitensector vallen.

Een intersectoraal comité beslist als de behandelde materie meer dan één sector treft.

 

Samenstelling van de eerste RVL

Voor de samenstelling van de eerste RVL, waarvan de officiële oprichtingsdatum is vastgelegd op 1 januari 2020, moeten de kandidaturen uiterlijk tegen 31 maart worden ingedien. De eerste vertegenwoordigers van de verenigingen zullen uiterlijk tegen 1 mei worden aangesteld.

Als overgangsmaatregel zullen de eerste leden niet zetelen voor 3 jaar, maar worden aangesteld tot 31 december 2021.

Alle verenigingen van de gemeente werden geïnformeerd over de oprichting van de RVL en de werkingsmodaliteiten.

In de loop van de maand januari wordt voor hen een informatievergadering georganiseerd in Wolubilis om alle vragen te beantwoorden.

 

Participatief budget 2021: uitslag van de burgerstemming…

 

De Raad van het Verenigingsleven heeft in zitting van 30/11/2021 de resultaten bestudeerd en de rangorde bepaalde van de projecten die van 1 tot en met 31 oktober 2021 ter stemming aan de burgers zijn voorgelegd als onderdeel van het participatiebudget. De resultaten zijn unaniem goedgekeurd.

In totaal hebben 716 mensen hun stem uitgebracht op het elektronische platform. De dienst Nieuwe technologieën heeft de stemmen geteld en gewogen overeenkomstig de criteria de Raad van Verenigingsleven.

 

Definitieve rangorde van de projecten

1e plaats
WoluWeSkate
1.559 punten
Geraamd budget: € 44.860

2e plaats
50 tinten groen; het bosje van de Floraliën voor iedereen

1.299 punten
Geraamd budget: € 45.100

3e plaats
Beveiligen en ontwikkelen van de drop-off van de Kerselarenlaan
1.128 punten
Geraamd budget: € 12.300

4e plaats
Groen in Van Meyel
1.014 punten
Geraamd budget: 29.760 €

5e plaats
Hier stroomde de Roodebeek
828 punten
Geraamde begroting: € 11.315

6e plaats
Andromeda agorespace voor jongeren en door jongeren

825 punten
Geraamd budget: € 50.000

7e plaats
Marie’s boomgaard ++
699 punten
Geraamd budget: € 3.653

8e plaats
Vervanging van een dode boom en voorspelling van het planten van andere bomen
524 punten
Geraamd budget: € 45.100

 

Totaal begrad voor de verwezenlijking van deze projecten: € 198.023

 

Meer informatie

Kabinet van Philippe JAQUEMYNS
Schepen van het Beheer van de openbare ruimte
02.761.27.38
p.jaquemyns@woluwe1200.be

Dienst Verenigingsleven
Kroninglaan 65
02 776 82 58
va-vl@woluwe1200.be