Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

De toekomst voorbereiden

Omdat de jongste inwoners de burgers van morgen zijn, is het van essentieel belang om hen te wijzen op het respect voor het milieu en het behoud van de planeet, van HUN planeet.

In de gemeentescholen worden verschillende bewustmakingscampagnes voor het milieu en de natuur gevoerd bij kinderen. Zo hebben we onder andere de actie drinkbus: de bewustmaking van de vermindering van verpakkingsafval, vooral van drankverpakkingen. 1.800 kinderen kregen drinkbussen als alternatief voor individueel verpakte dranken. Of nog de operatie ‘slimme bussen’: de kinderen maakten natuurlijke schoonmaakproducten die werden bewaard in gerecupereerde bussen en deze werden dan weer gebruikt voor het onderhoud van hun school. De leerlingen worden ook bewustgemaakt over het belang van het eten van seizoensgebonden fruit en groenten. Dankzij animaties wordt het milieuonderwijs bij jongeren verdergezet (sorteren van afval, respect voor de natuur, gezonde en duurzame voeding, energiebeheer, …). Deze animaties worden voorgesteld door het Brussels Instituut voor Milieubeheer, waarvoor de gemeentescholen zich elk jaar opnieuw inschrijven.

 

De Petit Foriest

Sinds 1990 heeft Sint-Lambrechts-Woluwe een centrum voor milieuonderwijs: de Petit Foriest boerderij in Vieux Genappe. Vakantiekampen en groene klassen worden georganiseerd voor kinderen uit de buurt en voor alle scholen in Sint-Lambrechts-Woluwe. De doelstelling is om de kinderen bewust te maken van het verantwoord en rechtvaardig beheer van de hulpbronnen die de aarde ons biedt. Het verzorgen van dieren, werken in de moestuin of in de boomgaard, het ontdekken van seizoensgebonden fruit en groenten, brood of soep maken, zintuiglijke verkenningen, animaties rond gezonde en duurzame voeding, het ontdekken van hernieuwbare energie- en… Zoveel mogelijkheden om ook de aandacht te vestigen op waarden zoals delen, solidariteit en respect.
067.79.01.12
www.petiforiest.be

 

De scholen Parc Malou en Robert Maistriau behaalden het Ecodynamisch label en het Eco-Schools label

De gebouwen van de scholen Parc Malou en Robert Maistriau werden in 2009 ingehuldigd en ontworpen om een verstandig energiegebruik toe te laten: zonnepanelen, condensatieketels, efficiënte isolatie, energiezuinige verlichting, een groendak met regenwateropvang in tank voor de wateraanvoer van de toiletten. De gemeentelijke instanties en ook het onderwijsteam wilden echter nog verder gaan… de Parc Malou en de Robert Maistriau school gingen in 2013 in op een milieubeheeraanpak om de ecologische voetafdruk te verkleinen en om kinderen aan te moedigen een ecologisch verantwoord gedrag aan te nemen door het verbruik van water, energie, papier te verminderen. De school kon dan ook in 2014 de eerste ster van het Ecodynamisch label bemachtigen en in 2017 het Eco-Schools label van Leefmilieu Brussels.

 

Een Boekenbox voor jonge lezertjes

Er bevinden zich vijf Boekenboxen in openbare ruimtes:

  • René Pechèrepark,
  • Joséphine Charlotte square
  • Paul-Henri Spaak Promenade (Wolubilis)
  • Hof-ten-Berg wijk
  • Heilige-Familieplein.
    Deze laatste is voornamelijk bestemd voor kinderen.

 

 

Schoolmaaltijden: kwalitatief en duurzaam

Om een evenwichtige voeding te verzekeren voor de kinderen wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de schoolmaaltijden en aan de gevarieerde en kwalitatieve ingredienten. Sinds 2012 wordt de voorkeur gegeven aan producten uit de biologische of geïntegreerde landbouw.

Het College wilde echter verder gaan en vanaf nu worden er duurzaamheideisen opgelegd aan het bedrijf dat de maaltijden aanlevert. Seizoensgebonden fruit en groenten van Belgische oorsprong hebben de voorkeur en twee soorten vers seizoensfruit moeten als dessert worden geserveerd. Elke week moet een vegetarisch alternatief worden aangeboden.

Er moeten biologische producten kunnen worden gebruikt. De vis moet het MSC of ASC keurmerk dragen (duurzaamheidlabels voor vis afkomstig uit duurzame visserij of een verantwoorde kwekerij). De eieren moeten afkomstig zijn van scharrelkippen. De nadruk wordt ook gelegd op voorlichting- en onderwijsprojecten gericht op duurzame voeding en de voedselverspilling.

Deze maatregelen, die passen in het kader van het project Agenda 21, beogen binnen drie jaar het keurmerk Good Food te verkrijgen. Er werd een diëtiste ingehuurd om de kwaliteit van de schoolmaaltijden te controleren en na te gaan of het lastenboek wordt nageleefd dat aan het bedrijf, dat de maaltijden levert, werd opgelegd.

De doelstelling is dat elke school de 3 vorken van het Label Cantine Good Food weet te halen. De diëtiste controleert ook de kwaliteit van de maaltijden die worden geserveerd aan mensen die in het rustoord van het OCMW verblijven.