Drankslijterijen

Dienst Middenstand
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.35.01
02.761.27.72
negoce.handel@woluwe1200.be

 

Niemand mag zomaar alcoholische dranken verkopen aan het publiek. Om hiervoor een vergunning te krijgen, moet u een aanvraag indienen bij de dienst Middenstand van het gemeentebestuur. Deze dienst zal u daarna een ontvangstbewijs bezorgen van uw aanvraag bij het bestuur. Nadat u een formulier hebt ingevuld dat u bezorgd wordt door de dienst, moet u het uittreksel van uw strafblad  voorleggen dat hiervoor voorzien werd. Dit document kunt u aanvragen bij de dienst bevolking van uw woonplaats. Er zal ook een onderzoek gevraagd worden van BRULABO (ex Laboratorium voor Chemie en Bacteriologie)à. De bedoeling hiervan is om na te gaan of alle normen voor de hygiëne van uw zaak werden nageleefd en te voorkomen dat u beboet wordt of zelfs het bevel krijgt uw zaak te sluiten.

Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal de vergunning worden voorgelegd ter ondertekening door de burgemeester.