Duurzame ontwikkeling

Het Bronnenpark

Afdeling Duurzame Ontwikkeling
Kleurenprachtlaan, 9
02.774.36.90
02.761.27.93
02.774.29.42
agenda21@woluwe1200.be
 
 
Duurzame ontwikkeling (DO) is een zaak van ons allen, maar er is toch een dienst die alles coördineert en in de goede richting leidt…
 
Op een gemeentebestuur zijn er verschillende diensten en structuren die direct of indirect met DO te maken hebben. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de dienst mobiliteit, stedenbouw, stedelijke aanleg, milieuvergunningen of huisvesting.
 
In het kader van de Lokale Agenda 21 zijn er bovendien twee transversale samenwerkingsstructuren die nadenken over DO in onze gemeente:
  • het transversale modelcomité groepeert een vijftiental personen (waaronder de burgemeester, een schepen en diensthoofden) en draagt het project Agenda 21: coördinatie, opvolging, valideren voorstellen van de afdeling DO;
  • de thematische werkgroepen brengen leden van het gemeentepersoneel samen na te denken over de te nemen maatregelen in 8 specifieke domeinen.

De projectverantwoordelijken nemen deel aan een vorming over projectbeheer en -evaluatie evenals over het gebruik van een modelsoftware van Agenda 21.

Ten slotte worden ook de burgers uitgenodigd om hierover na te denken in de Burgerfora en werkvergaderingen.

Reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak.