Socio-economische vergunning

Dienst Middenstand
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.27.73
02.761.35.01
02.761.27.72
negoce.handel@woluwe1200.be

 

Wet van 13 augustus 2004

Boven de netto commerciële oppervlakte van 400 m² kan de vestiging van een handelszaak enkel gebeuren met een speciale vergunning, de socio-economische vergunning.

Behalve in geval van beroep kan de gemeente als enige beslissen voor een project tussen netto 401 en 1.000 m². Voor projecten boven 1.000 m² netto geeft een nationaal socio-economisch comité voor de distributiesector bestaande uit 18 leden een niet-bindend advies. De gemeente kan tegen dit advies ingaan wanneer het Comité geen advies verschaft binnen de gestelde termijn.

Bepaalde uitbreidingen vallen ook onder deze wetgeving.

De bouwpromotor of de uitbater van het project dat voldoet aan de criteria van deze categorie moet een aanvraag indienen bij het College van de plaats waar het project voorzien is. Dit gebeurt hetzij door het project op het gemeentehuis neer te leggen bij de dienst Middenstand, hetzij via aangetekend schrijven per post.

De vergunningsaanvraag wordt ingediend d.m.v. een socio-economisch vragenformulier.
De betreffen vooral de bestemming van de site en de aard van de vestiging, de identiteit van en informatie over de uitbater(s), een beschrijving van de commerciële activiteiten, de verkoopswijze, de prijzenpolitiek, voorziene tewerkstelling en omzetcijfer, mogelijke vestigingen, toegang voor het publiek en plannen voor het niet-commerciële, niet-overdekte gedeelte.

Er moet een socio-economisch dossier worden voorgelegd op basis van vier criteria gedefinieerd in art 7§2 van de wet van 13 augustus 2004.

Opgelet: de wetgeving in verband met deze vergunningen is volledig gescheiden van de wetgeving op de bouwvergunningen.

U kunt de nodige formulieren verkrijgen via de website http://mineco.fgov.be